Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Juridiniai asmenys / JAR / Finansinių ataskaitų rinkinių teikimas

Įgaliojimai teikti duomenis elektroniniu būdu


 
Juridinis asmuo, užsienio juridinio asmens arba kitos organizacijos filialas ar atstovybė gali išduoti įgaliojimą atstovui (fiziniam asmeniui) teikti dokumentus / duomenis Juridinių asmenų registrui, Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai bei šios sistemos naudos gavėjų posistemiui, užsakyti Registrų centro savitarnoje teikiamas Nekilnojamojo turto registro bei Sutarčių ir teisių suvaržymų registro paslaugas.


Įgaliotas asmuo gali teikti duomenis, jei įgaliojimas pateiktas Registrų centro nustatyta tvarka.

Popierine forma (bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo centre pateikiant užpildytą nustatytos formos įgaliojimą) arba elektroniniu būdu (prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos, užpildžius nustatytos formos įgaliojimą) įgaliojimas gali būti išduodamas:
 • dėl juridinio asmens duomenų ir (ar) dokumentų pakeitimų registravimo;
 • dėl pavadinimo laikino įrašymo;
 • dėl elektroninio sertifikuoto registro išrašo (ESI) užsakymo;
 • dėl finansinių ataskaitų rinkinių teikimo;
 • dėl viešųjų pranešimų elektroniniam leidiniui pateikimo;
 • dėl sutikimo suteikti patalpas juridinio asmens buveinei registruoti;
 • dėl dalyvių sąrašo teikimo Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS);
 • dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) dalyvių sąrašo / išrašų užsakymo;
 • dėl naudos gavėjų sąrašo teikimo Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemiui;
 • dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemio naudos gavėjų sąrašų / išrašų užsakymo;
 • dėl savitarnoje teikiamų Nekilnojamojo turto registro paslaugų / dokumentų, susijusių su įmonės turtu, užsakymo;
 • dėl kitų savitarnoje teikiamų Nekilnojamojo turto registro paslaugų / dokumentų užsakymo;
 • dėl Juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registro archyvo dokumentų kopijų ar nuorašų užsakymo;
 • sudaryti (pakeisti) įkeitimo sandorį informacinių technologijų priemonėmis ir registruoti Sutarčių ir teisių suvaržymų registre;
 • pranešti apie sudarytą (pakeistą) įkeitimo sandorį ir registruoti Sutarčių ir teisių suvaržymų registre;
 • pateikti prašymą išregistruoti pasibaigusią hipoteką (įkeitimą) iš Nekilnojamojo turto registro ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registro;
 • kreditoriui patvirtinti hipotekos (įkeitimo) pabaigą Nekilnojamojo turto registre ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registre;
 • pranešti apie sudarytą neregistruojamų daiktų lizingo (finansinės nuomos) sutartį, pirkimo-pardavimo sutartį, nuomos (panaudos) sutartį, jos pakeitimą ar pabaigą ir registruoti Sutarčių ir teisių suvaržymų registre;
 • gauti duomenis iš Nekilnojamojo turto registro ar Sutarčių ir teisių suvaržymų registro apie hipotekas (įkeitimus) ir / ar neregistruojamų daiktų sutartis;
 • pasirašyti ir teikti duomenis į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinę sistemą. Dėl duomenų apie viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo dalyvius, veiklą ir valdomas visuomenės informavimo priemones teikimo ir (arba) dėl duomenų apie viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui suteiktas lėšas teikimo.

Tik elektroniniu būdu (prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos) įgaliojimą galima suteikti dėl:
 • registravimo į aukcionus;
 • registravimo į elektronines varžytynes;
 • teisės elektroniniu būdu tvarkyti E. sąskaita paskyros bei jos sąskaitų faktūrų duomenis suteikimo;
 • teisės naudoti Registrų centro savitarnos avansą;
 • Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos elektroninių medicininių pažymų (E047/E048) darbuotojams užsakymo;
 • elektroninio parašo užsakymo;
 • elektroninio spaudo užsakymo.


ELEKTRONINIU BŪDU


Išduoti įgaliojimus Registrų centro savitarnoje gali tik juridinio asmens vadovas (t. y., nustatytas vienasmenis juridinio asmens atstovavimas).

 1. Su kvalifikuotu e. parašu prisijunkite prie Registrų centro savitarnos sistemos.
 2. Įgaliojimas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu, kurio duomenys apima pasirašančio asmens specialų atributą – asmens kodą. 
 3. Pateikus įgaliojimą, jis įrašomas Įgaliojimų sistemoje ir įgaliotas asmuo gali teikti prašymus dėl įgaliojime nurodytų paslaugų.

PAŠTU
 1. Užpildykite įgaliojimo formą ir ją pasirašykite.
 2. Formą ir asmens dokumento kopiją siųskite adresu Lvivo g. 25–101, 09320 Vilnius.
 3. Apmokėkite el. paštu gautą sąskaitą faktūrą.
 4. Nenustačius kliūčių, ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo apmokėjimo už paslaugą dienos, įgaliojimas bus įrašytas į Įgaliojimų posistemę. Jei įgaliojimo įrašyti negalėsime, apie priežastis jus informuosime raštu.
  
KLIENTŲ APTARNAVIMO PADALINYJE
 1. Atvykite į artimiausią klientų aptarnavimo padalinį.
 2. Darbuotojui pateikite savo asmens dokumentą ir užpildytą įgaliojimo formą.
 3. Jeigu esate atstovas, pateikite atstovo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus.
 4. Apmokėkite gautą sąskaitą faktūrą.
 5. Nenustačius kliūčių, ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo apmokėjimo už paslaugą dienos, įgaliojimas bus įrašytas į Įgaliojimų posistemę. Jei įgaliojimo įrašyti negalėsime, apie priežastis jus informuosime raštu.

Už įgaliojimo įrašymą mokamas 7,26 euro atlyginimas.
 

Dokumentų formos:
 
Įgaliojimo forma, kai nustatyta vienasmenio atstovavimo taisyklė PDF DOCX
Įgaliojimo forma, kai nustatyta kiekybinio atstovavimo taisyklė PDF DOCX
 
 

Įgaliojimo panaikinimas

Juridinis asmuo, išdavęs įgaliojimą, gali jį panaikinti, pateikdamas popieriuje arba elektroniniu būdu įgaliojimo panaikinimo prašymą.
 
Įgaliojimo panaikinimo prašymo forma PDF DOCX

Už įgaliojimo panaikinimą atlyginimas neimamas.  Primename, kad visi juridiniai asmenys turi pateikti duomenis apie naudos gavėjus

  Atgal  Į puslapio viršų