Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Juridiniai asmenys / JAR / Finansinių ataskaitų rinkinių teikimas

Finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai


Pelno siekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, kai jie savo nuožiūra nusprendžia sudaryti finansines ataskaitas arba kai teisės aktai įpareigoja jas sudaryti, finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymu, verslo apskaitos standartais arba tarptautiniais apskaitos standartais ir kitais teisės aktais.
 
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos interneto tinklalapyje rasite verslo apskaitos standartus ir jų taikymo metodines rekomendacijas, Europos Komisijos patvirtintus tarptautinius apskaitos standartus lietuvių kalba.

Pelno nesiekiančių juridinių asmenų:
Pelno nesiekiančių juridinių asmenų, kurie pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą priskiriami prie viešojo sektoriaus subjektų, finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Finansų ministerijos parengtą informaciją apie pelno nesiekiančių juridinių asmenų finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos (metinio pranešimo) ir metinės ataskaitos rengimą rasite čia.

Primename, kad visi juridiniai asmenys turi pateikti duomenis apie naudos gavėjus

  Atgal  Į puslapio viršų