Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Juridiniai asmenys / JADIS

Duomenų teikimas iš JADIS apie dalyvius


Dėmesio! Naudojantiems SAFARI naršyklę galimi trikdžiai jungiantis prie JADIS. Rekomenduojame naudoti kitą naršyklę.


Iš JADIS duomenys teikiami:

 1. valstybės institucijoms ir įstaigoms, turinčioms teisę gauti visus juridinių asmenų dalyvių duomenis ir jų sąrašus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytoms funkcijoms vykdyti;
 2. juridiniams asmenims, pateikusiems savo dalyvių duomenis (turi teisę gauti visus savo dalyvių duomenis ir jų sąrašus);
 3. juridinių asmenų dalyviams – fiziniams ir juridiniams asmenims, jei jų duomenys įrašyti JADIS duomenų bazėje (turi teisę gauti visus duomenis apie save ir juridinių asmenų, kurių dalyviai jie yra, dalyvių sąrašus);
 4. kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie turi teisę gauti duomenis įstatymų nustatytais atvejais.

Sutartys advokatams

Norint sudaryti sutartį:
 1. Užpildykite žemiau pateiktą sutarties formą.
 2. Pasirašykite sutartį kvalifikuotu elektroniniu parašu Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos arba Elektroninių valdžios vartų portale.
      3. Pasirašytą sutartį atsiųskite elektroniniu paštu: versloklientai@registrucentras.lt

 
Advokatams Informacija atnaujinama Informacija atnaujinama
Advokatų padėjėjams Informacija atnaujinama Informacija atnaujinama
Advokatų profesinėms bendrijoms Informacija atnaujinama Informacija atnaujinama

Sutartys finansų įstaigoms

Norint sudaryti sutartį:
 1. Užpildykite žemiau pateiktą sutarties formą.
 2. Pasirašykite sutartį kvalifikuotu elektroniniu parašu Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos arba Elektroninių valdžios vartų portale.
      3. Pasirašytą sutartį atsiųskite elektroniniu paštu: versloklientai@registrucentras.lt

 
Juridinių asmenų dalyvių ir naudos gavėjų duomenų teikimo sutartis Informacija atnaujinama Informacija atnaujinama

 


Sutartys kitiems asmenims

Išrašų ir dalyvių sąrašų teikimo iš JADIS būdai:

1. Duomenų  teikimas iš JADIS pagal sutartį (registruotiems vartotojams).


Norėdami sudaryti duomenų teikimo iš JADIS sutartį:

 1. Užpildykite prašymą, jame nurodykite duomenų naudojimo tikslą ir teisinį pagrindą.
 2. Prašymą pasirašykite kvalifikuotu e. parašu arba jį nuskenuokite. Prašymą pasirašo įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
 3. Jį siųskite el. paštu versloklientai@registrucentras.lt
 4. Gavę prašymą, paruošime ir atsiųsime sutarties projektą susiderinimui.

 

Prašymas sudaryti duomenų teikimo sutartį fiziniams asmenims PDF DOCX
Prašymas sudaryti duomenų teikimo sutartį juridiniams asmenims PDF DOCX
Vartotojo vadovas duomenų teikimui iš JADIS registruotiems vartotojams  PDF
 

Sutarties keitimas ir nutraukimas

Sutarties keitimas

Norėdami pakeisti sutartį:

 1. Užpildykite prašymą, jame nurodykite informaciją apie sutartį  bei tą punktą (-us), kurį (-iuos) norite keisti/koreguoti.
 2. Prašymą pasirašykite kvalifikuotu e. parašu arba jį nuskenuokite. Prašymą pasirašyti turėtų įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
 3. Jį siųskite el. paštu versloklientai@registrucentras.lt.
 4. Gavę prašymą, paruošime ir atsiųsime sutarties projektą susiderinimui.
 
Prašymas pakeisti duomenų teikimo sutartį fiziniams asmenims PDF DOCX
Prašymas pakeisti duomenų teikimo sutartį juridiniams asmenims PDF DOCX

Sutarties nutraukimas

Norėdami nutraukti sutartį:
 1. Užpildykite prašymą, jame nurodykite informaciją apie sutartį bei sutarties nutraukimo priežastį (-is).
 2. Prašymą pasirašykite kvalifikuotu e. parašu arba jį nuskenuokite. Prašymą pasirašyti turėtų įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
 3. Jį siųskite el. paštu versloklientai@registrucentras.lt.
 4. Gavę prašymą, informuosime Jus dėl sutarties nutraukimo.
Prašymas nutraukti duomenų teikimo sutartį fiziniams asmenims PDF DOCX
Prašymas nutraukti duomenų teikimo sutartį juridiniams asmenims PDF DOCX


2. Vienkartinis duomenų teikimas iš JADIS pagal prašymą.

Prašymą galima pateikti:

 

 
Prašymo forma PDF DOC


Parengtus JADIS išrašus ir dokumentų kopijas galima:
Vartotojo vadovas užsakytų dokumentų peržiūrai  PDF
 
     


 Atgal  Į puslapio viršų