Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Turtas ir apribojimai

E. aukcionai ir e. nuomos konkursų paslaugos


Tinklalapis www.evarzytynes.lt yra vieninga platforma, apimanti 3 elektronines turto realizavimo paslaugas: varžytynes, aukcionus ir nuomos konkursus, kurias vieno langelio principu teikia antstoliai, nemokumo administratoriai, viešasis ir privatus sektorius. Antstoliai ir nemokumo administratoriai varžytynes organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, jiems įstatymu yra priskirta išimtinė teisė realizuoti iš varžytynių parduodamą turtą.

Elektroninių aukcionų ir elektroninių nuomos konkursų paslaugų gavėjai yra valstybės ar savivaldybių turto valdytojai (VĮ Turto bankas ir savivaldybių administracijos), kiti juridiniai asmenys, verslo subjektai.

Paslaugos teikiamos tik sudarius sutartį su Registrų centru. Paslaugos yra mokamos.

Turto realizavimo, naudojantis www.evarzytynes.lt, privalumai:

 • Visiškas dalyvių anonimiškumas
 • Neribojamas dalyvių skaičius
 • Galimybė dalyvauti kiekvienam, turinčiam interneto prieigą
 • Sumažėjęs darbo krūvis varžytynių vykdytojams ir aukcionų/nuomos konkursų organizatoriams
 • Užtikrinamas parduodamo turto kainos atitikimas rinkos kainai

Parduodami ar išnuomojami objektai:

 • Nekilnojamasis turtas (pastatai, butai, patalpos, žemės sklypai, laivai)
 • Kilnojamasis turtas (lengvieji automobiliai, traktoriai, keturračiai)
 • Kiti daiktai (technika, įranga)

Paslaugų įkainiai

Paslauga Kaina (su PVM)
Vieno e. aukciono paskelbimas 47,47 Eur
Vieno e. nuomos konkurso paskelbimas 46,16 Eur
 

Paslaugos teikimo sutarties sudarymas

Norint sudaryti sutartį:
 1. Užpildykite žemiau pateiktą sutarties formą.
 2. Pasirašykite sutartį kvalifikuotu elektroniniu parašu Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos arba Elektroninių valdžios vartų portale.
Pasirašytą sutartį atsiųskite elektroniniu paštu: versloklientai@registrucentras.lt

E. aukcionų paslaugų sutartys

Sutartis juridiniams asmenims PDF DOCX
Aukcionų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašo rekomendacinė forma* PDF DOCX

E. nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo paslaugų teikimo sutartys

Sutartis, kai nuomos konkurso organizatoriaus pareiga vadovautis Vyriausybės 2020-02-12 nutarimu Nr. 129 Informacija atnaujinama Informacija atnaujinama
Sutartis kitiems juridiniams asmenims PDF DOCX
Nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašo rekomendacinė forma* PDF DOCX 

Kaip galima pasinaudoti e. aukcionų ir e. nuomos konkursų paslauga?

Varžytynėse, aukcionuose ir nuomos konkursuose gali dalyvauti Lietuvos arba užsienio valstybių piliečiai ir juridiniai asmenys, kurie naudojasi Lietuvoje veikiančiomis elektroninės bankininkystės sistemomis arba turi Lietuvoje išduotą elektroninį parašą. Taip pat asmuo gali dalyvauti varžytynėse, aukcionuose, nuomos konkursuose netiesiogiai – naudodamasis įgalioto atstovo pagalba.
Asmens registravimas vykdomas asmeniui prisijungiant interneto svetainėje www.evarzytynes.lt ir patvirtinant savo tapatybę svetainėje siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais. 

E. aukciono ar e. nuomos konkurso eiga:
 1. Organizatorius reikiamą informaciją aukcionui ar nuomos konkursui paskelbti įveda į sistemą
 2. Užpildžius ir pateikus aukciono ar nuomos konkurso paskelbimo formą, aukcionas ar nuomos konkursas paskelbiamas
 3. Po paskelbimo informacija apie aukcioną ar nuomos konkursą tampa viešai matoma tinklalapyje www.evarzytynes.lt, kuris skirtas asmenims peržiūrėti, registruotis ir tiesiogiai dalyvauti aukcione ar nuomos konkurse
 4. Priima sprendimus dėl asmenų registracijos patvirtinimo (nepatvirtinimo) dalyvauti aukcione ar nuomos konkurse
SVARBU
 • Nepaisant to, kad turto realizavimo procedūros perkeltos į elektroninę erdvę, visi pageidaujantys įsigyti ar išsinuomoti turtą asmenys gali apžiūrėti parduodamą ar išnuomojamą turtą.  Turto apžiūros data, vieta ir atsakingo asmens kontaktai yra nurodomi skelbime. Planuojant įsigyti/išsinuomoti objektą rekomenduojama susisiekti su varžytynių vykdytoju ar organizatoriumi dėl turto apžiūros ir pasikonsultuoti su atitinkamos srities specialistais.
 • Asmuo, pageidaujantis dalyvauti aukcione ar nuomos konkurse, turi registruotis skelbime nurodytu registravimo laiku. Registracija yra atliekama organizatoriaus nustatytu konkrečiu laiku. Jeigu asmuo praleido registracijos laiką, tai dalyvauti aukcione ar nuomos konkurse galimybės neturės. Registracijos metu asmuo turi nurodyti savo kontaktinius duomenis, susipažinti su dalyvavimo aukcione ar nuomos konkurse tvarka ir į organizatoriaus skelbime nurodytą sąskaitą sumokėti garantinį įnašą (nuomos konkurse – pradinis įnašas) ir dalyvio registravimo mokestį (jeigu dalyvio registravimo mokestis nurodomas). Organizatoriui patvirtinus asmens registraciją, asmuo tampa aukciono ar nuomos konkurso dalyviu. 
 • Fizinis asmuo, prisijungęs interneto svetainėje www.evarzytynes.lt, gali veikti savo vardu arba kaip kito fizinio ar juridinio asmens atstovas, pateikdamas savo atstovavimo faktą patvirtinančio teisės aktų nustatyta tvarka išduoto įgaliojimo kopiją.
 • Asmuo privalo patvirtinti, kad susipažino su skelbime nurodytomis elektroninio aukciono ar nuomos konkurso sąlygomis bei organizavimo ir vykdymo tvarka, ir sutinka, kad Registrų centras ir organizatorius tvarkys jo asmens duomenis, įskaitant ir asmens kodą, dalyvavimo aukcione ar nuomos konkurse tikslais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Asmuo registruodamasis į aukcioną ar nuomos konkursą, privalo pateikti (įkelti į sistemą) apmokėjimo dokumentų skaitmenines kopijas ir kitus organizatoriaus prašomus dokumentus. Informacija apie sąlygas yra pateikiama skelbime. Dėl klausimų - rekomenduojame asmeniui tiesiogiai kreiptis į organizatorių.
 • Pasibaigus registracijos į aukcioną ar nuomos konkursą laikui, atsakingi aukciono organizatoriaus darbuotojai tikrina registracijos duomenis ir patvirtina arba atmeta registraciją.
 • Asmeniui užbaigus registraciją, asmuo turi sulaukti aukciono organizatoriaus registracijos patvirtinimo ar atmetimo.
 • Aukciono organizatoriui patvirtinus/atmetus asmens registraciją, asmuo gauna pranešimą el. paštu. Registracijos būsenos statusą asmuo taip pat visada gali pasitikrinti prisijungęs prie sistemos.
 • Prasidėjus aukcionui ar nuomos konkursui dalyvis gali siūlyti kainą. Aukcionas ar nuomos konkursas vyksta didinant kainą. Kaina didinama automatiniu arba neautomatiniu (rankiniu) būdu. Dalyviai gali siūlyti tik didesnę kainą. Iki varžymosi pabaigos tas pats dalyvis kainą gali didinti neribotą skaičių kartų. Laimėtoju pripažįstamas tas dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą. Varžymasis nėra apribojamas laiku, t. y. jei aukcione ar nuomos konkurse yra atliktas bent vienas kainos siūlymas, aukcionas ar nuomos konkursas pratęsiamas 5 minutėmis.                   
 • Labai svarbu pažymėti, kad dalyvis neturi teisės atšaukti sistemoje užfiksuoto kainos pasiūlymo. Teisės aktai galimybės ištaisyti suklydimą elektroninėse varžytynėse, aukcionuose ar nuomos konkursuose nenumato. Varžymosi pabaiga nėra ribojama laiko prasme, todėl dalyvis, būdamas pakankamai atidus ir rūpestingas asmuo, turi galimybę pasiūlyti savo kainą, atitinkančią jo tikrąją valią.
 • Turtas yra parduodamas ar išnuomojamas dalyviui, kuris pasiūlė didžiausią kainą.
 • Varžytynių, aukcionų, nuomos konkursų dalyvių skaičius nėra skelbiamas, ši informacija yra konfidenciali. Dalyviai nežino su keliais dalyviais varžosi.

Daugiau informacijos galite rasti dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje.
 
*Aukciono organizatorius prieš sudarydamas sutartį turi turėti patvirtintą aukcionų ar nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarką. Organizuodamas ir vykdydamas elektroninį aukcioną ar nuomos konkursą organizatorius vadovaujasi savo patvirtintomis taisyklėmis (jeigu teisės aktai nenumato kitaip), kuriame organizatoriaus turėtų būti nustatyta: kaip ir kokia tvarka, per kiek dienų yra grąžinami pinigai nelaimėjusiems konkurso dalyviams arba atšaukus aukcioną ar nuomos konkursą; kada aukcionas ar nuomos konkursas paskelbiamas neįvykusiu; kokios sąlygos turėtų būti tenkinamos ir ką turi pateikti asmuo, ketinantis įsigyti turtą; kokia tvarka ir sąlygomis konkurse dalyvauja dalyvio įgalioti asmenys (atstovai); per kiek dienų laimėtojas turi sumokėti galutinę sumą; kokia tvarka ir per kiek dienų yra pasirašoma turto pardavimo sutartis ar kiti nuosavybės perleidimo dokumentai; kada aukcionas ar nuomos konkursas laikomas neįvykusiu ir pan.
 
Teisės aktai Aukcionų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašas, patvirtintas valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. NVE-177 (1.3 E) „Dėl Aukcionų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašas, patvirtintas valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. VE-160 (1.3 E) „Dėl Nuomos konkursų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustato tik bendrą elektroninių aukcionų ir nuomos konkursų procedūrą, kuri detalizuojama organizatoriaus (paslaugos gavėjo) patvirtintu vidaus teisės aktu.
Už elektroninio aukciono ar nuomos konkurso sąlygų turinio paskelbimą, elektroninio aukciono / nuomos konkurso vykdymą, dalyvių patvirtinimą ar nepatvirtinimą, atsiskaitymo (pinigų grąžinimo) tvarką ir sąlygas, konkurso atšaukimą ar paskelbimą neįvykusiu atsako aukciono organizatorius.

Dėl sąskaitų faktūrų teikimo

Sąskaitos faktūros už suteiktas paslaugas talpinamos Registrų centro svetainės registruoto vartotojo srityje. Kad būtų galima prie šios srities prisijungti, būtina užpildyti ir pateikti asmenų, kuriems suteikiama teisė peržiūrėti sąskaitas faktūras, sąrašą.
 

Asmenų, kuriems suteikiama teisė peržiūrėti sąskaitas faktūras, sąrašo forma PDF DOC


 Atgal  Į puslapio viršų