Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Turtas ir apribojimai

Sutarčių ir teisių suvaržymų registras


Sutarčių ir teisių suvaržymų registro (toliau – STSR) veiklos pradžia – 2022 m. sausio 1 d.

Sutarčių registras (veiklos pradžia – 2002 m. liepos 17 d.) buvo reorganizuotas į STSR, kuriam po reorganizavimo perėjo likviduojamo Lietuvos Respublikos hipotekos registro teisės ir pareigos, susijusios su šių registro objektų registravimu: sutartinio (priverstinio) įkeitimo (išskyrus turtinių teisių į nekilnojamuosius daiktus įkeitimą), Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.98 straipsnio 3 dalyje ir 4.177 straipsnyje nurodyto turto hipotekos, taip pat 4.184 straipsnyje nurodytos sąlyginės hipotekos, ir šių objektų duomenų tvarkymu.

STSR valdytoja, registre tvarkomų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

STSR tvarkytoja, registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytoja yra valstybės įmonė Registrų centras.

STSR paskirtis – registruoti registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenis bei dokumentus, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

STSR objektai:
 • Sutartiniai ir priverstiniai įkeitimai (išskyrus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotų turtinių teisių į nekilnojamuosius daiktus įkeitimą);
 • laivų ir orlaivių, kuriems nustatyta privaloma teisinė registracija, hipotekos;
 • įmonės hipotekos;
 • sąlyginės hipotekos;
 • neregistruojamų daiktų pirkimo – pardavimo išsimokėtinai sutartys;
 • neregistruojamų daiktų pirkimo – pardavimo su atpirkimo teise sutartys;
 • lizingo (finansinės nuomos), kurio dalykas yra neregistruojamas daiktas, sutartys;
 • neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutartys.

STSR duomenų teikėjai:
 1. Įkeitimo sandorio šalys, sudarę informacinių technologijų priemonėmis įkeitimo sandorį, jo pakeitimą, teikiančios pranešimus apie sudarytą, pakeistą ar baigtą įkeitimo sandorį, taip pat įkeitimo (hipotekos) sandorio šalys, teikiančios prašymus išregistruoti pasibaigusį įkeitimą (hipoteką);
 2. Kreditoriai, teikiantys įkeitimo (hipotekos) pabaigos patvirtinimą; teikiantys STSR duomenis apie įkeisto turto savininko pasikeitimą, apie skolininko, kreditoriaus, įkaito davėjo ar asmens, kuriam perduotas įkeitimo objektas, vardo (-ų), pavardės (-ių) ar gyvenamosios vietos adreso, juridinio asmens pavadinimo ar buveinės adreso pasikeitimą; prašymą į STSR įrašyti duomenis apie reikalavimo teisės perleidimą. Jeigu šiame punkte nurodytų duomenų sutartinio įkeitimo ar sutartinės hipotekos kreditorius neturi galimybės pateikti Registro tvarkytojui elektroniniu būdu Registro tvarkytojo nustatyta tvarka, duomenys pateikiami per notarą.
 3. Notarai, patvirtinę sutartinio įkeitimo (hipotekos) sandorį, jo pakeitimą ar pabaigą; atlikę notaro vykdomąjį įrašą, keitę jo duomenis ar jį panaikinę. Nustatę priverstinį įkeitimą (hipoteką), jo pakeitimą ar pabaigą.
 4. Teismai, priėmę sprendimus dėl sutartinio įkeitimo (hipotekos) pakeitimo ar pabaigos. Nustatę priverstinį įkeitimą (hipoteką), jo pakeitimą ar pabaigą;
 5. Įstatymų įgalioti pareigūnai ar institucijos, nustačiusios priverstinį įkeitimą (hipoteką), jo pakeitimą ar pabaigą (Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, mokesčių administratoriai);
 6. Antstoliai, surašę turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktą ar turto pardavimo iš varžytynių aktą, ar neparduoto iš varžytynių turto perdavimo išieškotojui aktą arba Civilinio kodekso 4.197 straipsnio 7 dalyje nurodytu atveju teikiantys pranešimą, kad sąlyginę hipoteką sudaręs asmuo netapo šio turto savininku;
 7. Pirkimo – pardavimo išsimokėtinai, pirkimo – pardavimo su atpirkimo teise, lizingo (finansinės nuomos), neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutarties šalys.

 


 Atgal  Į puslapio viršų