Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Turtas ir apribojimai

Nekilnojamojo turto vertinimas


Nekilnojamojo turto vertinimą valstybės reikmėms (masinį vertinimą mokesčiams ir kt.) Registrų centras atlieka valstybės užsakymu. Masinio vertinimo būdu nustatytos žemės sklypų ir statinių vidutinės rinkos vertės naudojamos mokestinei vertei apskaičiuoti, valstybės valdomo turto pardavimo ar nuomos kainoms nustatyti, mokesčiams turto paveldėjimo, dovanojimo atvejais apskaičiuoti, skiriant socialinę paramą, notarinių paslaugų kainoms tvirtinant turto perleidimo sandorius nustatyti ir kitoms reikmėms. Plačiau...
 
 

Individualaus turto vertinimo paslaugas Registrų centras teikia vadovaudamasis Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu ir kitais teisės aktais. Individualus turto vertinimas atliekamas visoje šalies teritorijoje. Plačiau...
 

 
Registrų centro tvarkoma nekilnojamojo turto sandorių duomenų bazė sukurta 1998 m. ir kasmet yra papildoma daugiau nei 100 tūkst. sandorių, kurie apima visos Lietuvos teritorijos ir visų nekilnojamojo turto (žemės ir statinių) grupių rinką. Sandorių duomenys naudojami atliekant masinį ir individualų vertinimą, rengiant rinkos duomenų statistinius paketus, rinkos plėtros prognozes ir kt. Sandorių duomenys teikiami valstybės ir savivaldos institucijoms, bankams, turto vertintojams ir plėtotojams, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Plačiau...
 

 
Valstybės įmonė Registrų centras 2017 m. sausio–kovo mėnesiais atliko ekspertinio vertinimo apklausą. Plačiau...
 

Asmens duomenų apsauga

Valstybės įmonė Registrų centras tvarkydama fizinių asmenų asmens duomenis kelia sau pagrindinį tikslą - saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves, visų pirma jo teisę į asmens duomenų apsaugą, ir užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus.
Plačiau...
 
 


 Atgal  Į puslapio viršų