Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN
Pradžia / Apie Registrų centrą / Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos politika


Įmonėje yra įtvirtinti skaidraus, etiško elgesio standartai, numatyti įmonės Etikos kodekse, Dovanų politikoje, kituose įmonės vidaus teisės aktuose, kurie privalomi visiems darbuotojams (su šiais dokumentais galite susipažinti čia).

Įmonė netoleruoja korupcijos ir kyšininkavimo. Įmonės darbuotojai jokiais atvejais negali reikalauti ar prašyti dovanų, bet kokiu būdu susijusių su įmonės darbuotojo pareigų vykdymu.

Įmonės darbuotojams taip pat įtvirtinta pareiga vengti interesų konfliktų, nepotizmo, kronizmo ir iš to kylančių rizikų.
Įmonėje taikomos korupcijos prevencijos priemonės, kurios numatytos Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame įmonės generalinio direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. VE-421 (1.3 E).
 
Įmonėje yra nustatyta, kuriems darbuotojams taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos.
 
Įmonėje kasmet atliekamas atsparumo korupcijai reikalavimų įgyvendinimo įvertinimas ir nustatomas atsparumo korupcijai lygis.

Įmonės Prevencijos departamentui yra pavesta koordinuoti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą bei tirti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus.


 Atgal  Į puslapio viršų