Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą

Tvarumas


Atsakingai vykdydamas savo veiklą, Registrų centras siekia prisidėti prie darnios visuomenės ir valstybės pažangos kūrimo.
 
Vadovaudamasi gerąja užsienio šalių ir nacionaline praktika, Jungtinių Tautų „Pasaulinio susitarimo“ principais, Europos Sąjungos strateginių dokumentų (Europos Komisijos komunikatas dėl įmonių socialinės atsakomybės skatinimo, Žalioji knyga) nuostatomis, Nacionaline darnaus vystymo strategija ir remdamasi valstybės jai formuojamais lūkesčiais, įmonė siekia darnaus vystymosi bei teigiamo poveikio aplinkai šiose poveikio srityse:
 
Aplinkosauga Darbuotojų gerovė Santykiai su skirtingomis visuomenės grupėmis Valstybės pažanga
       
APLINKOSAUGA DARBUOTOJŲ GEROVĖ SANTYKIAI SU SKIRTINGOMIS VISUOMENĖS GRUPĖMIS VALSTYBĖS PAŽANGA

 
Pagrindine Registrų centro darnaus vystymosi ašimi, nustatančia įmonės atsakingos veiklos prioritetus ir kryptis bei poveikio sritis, laikoma Registrų centro valdybos sprendimu patvirtinta tvarumo politika. Politika nustato tvaraus vystymosi gaires prioritetinėse poveikio srityse, formuojančias darnią įmonės veiklą, planavimo ir atskaitingumo principus.
 
Registrų centras kasmet rengia Darnios veiklos pažangos ataskaitas remdamasis „Pasaulinės ataskaitų rengimo iniciatyvos“ (angl. Global Reporting Initiative) rekomendacijomis. Ataskaitose pristatoma metinė įmonės veikla, įgyvendinant Darnumo politikoje nustatytus darnios veiklos prioritetus. Taip pat aprašomi organizacijos iškelti trumpojo laikotarpio tikslai, įgyvendinti veiksmai ir jų rezultatai. Darnios veiklos pažangos ataskaitos yra bendrų Registrų centro veiklos ataskaitų dalis.


Prie darnios veiklos užtikrinimo prisideda ir šie dokumentai:
 
Aplinkos apsaugos valdymo politika Nustato įmonės aplinkos apsaugos bendrąsias nuostatas bei principus. Susipažinkite čia .
Apskaitos politika Leidžia visiems interesų turėtojams bei visuomenei gauti tikslią informaciją apie ekonominę įmonės veiklą. 
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės bei jas lydintys dokumentai Siekia maksimaliai apsaugoti įmonės tvarkomus asmens duomenis. 
Dovanų politika Padeda užtikrinti įmonės veiklos skaidrumą ir korupcijos prevenciją, įtvirtinant priimamų sprendimų nešališkumą, viešųjų ir privačių interesų derinimą. 
Etikos kodeksas Leidžia užtikrinti, kad įmonės veikla būtų grindžiama skaidrumo, viešųjų interesų viršenybės ir etikos principais.
Informacijos apie pažeidimus teikimo tyrimo ir asmens informavimo tvarkos aprašas Sudaro galimybes užkardyti ir išaiškinti bet kokius korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus. 
Kibernetinio saugumo srityje patvirtintos saugos politikos Užtikrina, jog Registrų centro tvarkomi valstybei kritiškai svarbūs registrai bei informacinės sistemos veiktų saugiai ir su kuo mažiau sutrikimų. 
Tvarkomų informacinių išteklių saugos nuostatų santrauka Nustato pagrindinius principus ir reikalavimus, į kuriuos atsižvelgiant turi būti organizuojama ir užtikrinama valstybės įmonės Registrų centro duomenų centro, Registrų centro tvarkomų valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų, Registrų centro vidaus informacinių išteklių ir juose tvarkomos informacijos, Registrų centre tvarkomos įslaptintos ir neviešos (konfidencialios, komercinę (gamybos) paslaptį sudarančios) informacijos, įskaitant asmens duomenis, sauga ir kibernetinis saugumas. Susipažinkite čia .
Komunikacijos tvarkos aprašas Nustato, kaip dalinamasi informacija įmonės viduje ir išorėje, bei leidžia apie svarbius pasikeitimus ar sutrikimus kaip įmanoma greičiau ir kokybiškiau informuoti įmonės darbuotojus, klientus bei partnerius. 
Viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašas
Sudaro sąlygas taupiai, efektyviai ir rezultatyviai naudoti įmonės lėšas.


Išsamiau
 
Tvarumo politika PDF
2023 m. darnios veiklos veiksmų planas PDF
2023 m. ŠESD pėdsako ataskaita PDF
2022 m. darnumo (socialinės atsakomybės) ataskaita (Registrų centro metinės ataskaitos dalis) PDF
2022 m. darnios veiklos veiksmų planas PDF
2021 m. darnumo (socialinės atsakomybės) ataskaita (Registrų centro metinės ataskaitos dalis) PDF
2020 m. konsoliduota darnumo (socialinės atsakomybės) ataskaita PDF
2020 m. darnios veiklos veiksmų planas PDF
2019 m. konsoliduota darnumo (socialinės atsakomybės) ataskaita PDF
2019 m. darnios veiklos veiksmų planas PDF
2018 m. darnios veiklos pažangos ataskaita (Registrų centro metinės ataskaitos dalis) PDF
Darbuotojų elgesio kodeksas PDF
Dovanų politika PDF
Lygių galimybių politika PDF
Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika PDF
Etikos kodeksas PDF


 Atgal  Į puslapio viršų