Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Apie Registrų centrą / Korupcijos prevencija

Informacijos apie asmenį surinkimas


Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau vadinama – KPĮ) 9 straipsnyje reglamentuota, kad siekiant įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės įmonėse, prieš skiriant asmenį į atitinkamas pareigas valstybės įmonėje, privaloma kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą (toliau vadinama – STT), kad STT surinktų ir pateiktų informaciją apie tokio asmens patikimumą. Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš STT.

STT surenka ir pateikia informaciją apie tai ar asmuo, dėl kurio kreiptasi, buvo teistas, turi ar (ir) turėjo administracinių nuobaudų, informaciją apie asmens padarytus šiurkščius tarnybinius nusižengimus (darbo pareigų pažeidimus) ir  paskirtas tarnybines (drausmines) nuobaudas už juos, bei kitą informaciją nurodytą KPĮ 9 straipsnio 2 dalyje.

Įmonės generalinis direktorius 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. VE-244 (1.3 E) patvirtino Pareigybių, tikrinamų valstybės įmonėje Registrų centre pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnį, sąrašą (aktuali redakcija).

KPĮ 9 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka į STT gali būti kreipiamasi ir dėl asmens einančio pareigas įmonėje.

Asmenys, pretenduojantys į tam tikras pareigas įmonėje (Pareigų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonimokos ir inovacijų ministrės 2021 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 4-174), turi būti patikrinti ar atitinka Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus.

Asmenys į pareigas skiriami tik gavus ir įvertinus iš įgaliotų institucijų gautą informaciją bei pateikus išvadą, kad pretendentas gali užimti pareigas į kurias pretenduoja.


 Atgal  Į puslapio viršų