Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą / Korupcijos prevencija

Informacijos apie asmenį surinkimas


Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme (toliau – KPĮ) reglamentuota, kad prieš skiriant asmenį į atitinkamas pareigas valstybės įmonėje Registrų centre (toliau – Įmonė), privaloma kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą (toliau  – STT), kad STT surinktų ir pateiktų informaciją apie tokio asmens patikimumą. Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš STT.

STT surenka ir pateikia informaciją apie tai ar asmuo, dėl kurio kreiptasi, buvo teistas, turi ar (ir) turėjo administracinių nuobaudų, informaciją apie asmens padarytus tarnybinius nusižengimus (darbo pareigų pažeidimus) ir dėl jų priimtus sprendimus, bei kitą informaciją nurodytą KPĮ 16 straipsnyje.

Įmonės generalinis direktorius 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. VE-244 (1.3 E) patvirtino Pareigybių, tikrinamų valstybės įmonėje Registrų centre pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą, sąrašą  (aktuali redakcija).

Vadovaujantis KPĮ  nustatyta tvarka, į STT gali būti kreipiamasi ir dėl asmens einančio pareigas Įmonėje.

Asmenys, pretenduojantys į tam tikras pareigas Įmonėje (Pareigų sąrašas  patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 4-159), turi būti patikrinti ar atitinka Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatytus kriterijus.

Asmenys į pareigas skiriami tik gavus ir įvertinus iš įgaliotų institucijų gautą informaciją bei pateikus išvadą, kad pretendentas gali užimti pareigas į kurias pretenduoja.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu, 2022 m. vasario 8 d. Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. VE-96 (1.3 E), patvirtintas  Rangovų ir (ar) subrangovų darbuotojų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo suteikta teisė be palydos patekti prie valstybės įmonės Registrų centro valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ar turto, pareigų sąrašas  (aktuali redakcija). 
 


 Atgal  Į puslapio viršų