Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Turtas ir apribojimai / Sutarčių ir teisių suvaržymų registras

Pranešimo apie sudarytą neregistruojamų daiktų sutartį teikimas


Sutarčių ir teisių suvaržymų registre registruojamos šios neregistruojamų daiktų sutartys: finansinės nuomos (lizingo) sutartys, pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutartys, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise sutartys, nuomos sutartys ir panaudos sutartys.

Šių sutarčių dalykas yra neregistruojamas daiktas. Prieš trečiuosius asmenis galima panaudoti  tik viešame registre registruotas neregistruojamų daiktų sutartis.

Registrų centro savitarnoje galite teikti duomenis apie neregistruojamų daiktų sutartis, jų pabaigas. Taip pat sutarčių pakeitimus, pageidavimą pasinaudoti atpirkimo teise, pageidavimo pasinaudoti atpirkimo teise atšaukimą, pageidavimą neišregistruoti sutarties automatiškai.

Svarbu žinoti, kad:
 • panešimą apie sudarytą sutartį gali teikti viena iš sutarties šalių: pardavėjas arba pirkėjas, lizingo davėjas arba lizingo gavėjas, nuomotojas arba nuomininkas, panaudos davėjas arba panaudos gavėjas.
 • pranešimą apie sutarties pakeitimą arba jos pabaigą taip pat gali teikti viena iš sutarties šalių, tačiau, jei pranešimą teikia pirkėjas, lizingo, panaudos gavėjas ar nuomininkas, jo prašymas savitarnos priemonėmis perduodamas atitinkamai pardavėjui, lizingo ar panaudos davėjui ar nuomininkui patvirtinti.
 • Juridinio asmens vardu pranešimą gali pateikti  jo vadovas arba įgaliotas asmuo. Įgaliojimą galima sudaryti Registrų centro klientų savitarnoje Juridinių asmenų registro skiltyje (kairiajame meniu pasirinkus punktą „Įgaliojimai“ → „Naujas įgaliojimas“. Įgaliojime reikia suteikti teisę: pranešti apie sudarytą neregistruojamų daiktų lizingo (finansinės nuomos) sutartį, pirkimo-pardavimo sutartį, nuomos (panaudos) sutartį, jos pakeitimą ar pabaigą ir registruoti STSR,  kuri parenkama iš Sutarčių ir teisių suvaržymų registro (STSR).

Pranešimo apie sudarytą sutartį teikimas
 1. Prisijunkite prie Registrų centro savitarnos ir pasirinkite skiltį „Sutarčių ir teisių suvaržymų registras“ viršutiniame horizontaliajame Registrų centro savitarnos meniu;
 2. Pasirinkite paslaugą „Neregistruojamų daiktų sutartis“ → „Pranešti apie sudarytą neregistruojamų daiktų sutartį“;
 3. Pasirinkite sutarties rūšį: pirkimo-pardavimo su atpirkimo teise sutartis, pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartis, lizingo (finansinės nuomos) sutartis, neregistruojamų daiktų nuomos sutartis arba neregistruojamų daiktų panaudos sutartis.
 4. Įveskite dokumento duomenis: sutarties numerį ir sutarties datą;
 5. Įveskite sutarties šalį;
 6. Įveskite sutarties informaciją;
 7. Įveskite sutarties dalyką: daikto rūšį ir aprašymą. Galima įrašyti vieną ar keletą daiktų;
 8. Informavimo skiltyje įveskite sutarties šalių elektroninio pašto adresus, kuriais bus siunčiama informacija apie sutarties įregistravimą registre; 
 9. Įsitikinkite, kad duomenys teisingi, spauskite „Perduoti“. Atsidariusiame lange dar kartą peržiūrėkite visus įrašytus duomenis suformuotame dokumente „Pranešimas registrui“. Jeigu norite įregistruoti sutartį registre, spauskite „Mokėti“;
 10. Kai sumokėsite nustatyto dydžio atlyginimą už sutarties įregistravimą, suformuotas pranešimas apie sudarytą sutartį bus perduotas registrui;
 11. Per 1 darbo dieną bus priimtas sprendimas dėl sutarties įregistravimo. Apie tai būsite informuoti el. laišku.
PASTABA. Jei pranešime bus nurodyti teisingi elektroninio pašto adresai, sutarties šalys gaus pranešimus ir savitarnoje, ir elektroniniu paštu. Jei elektroninio pašto adresas nenurodytas, šalys informuojamos tik savitarnoje.

Neregistruojamų daiktų pirkimo–pardavimo išsimokėtinai ir finansinės nuomos sutartys automatiškai išregistruojamos praėjus vieniems metams nuo galutinio atsiskaitymo termino pabaigos.

Neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutartys automatiškai išregistruojamos praėjus penkeriems metams nuo sutarties termino pabaigos.

Neregistruojamų daiktų pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise sutartys automatiškai išregistruojamos praėjus penkeriems metams nuo sutarties įregistravimo Registre dienos. Automatiškai išregistravus sutartį iš Registro, pranešimas apie sutarties išregistravimą Registro duomenų teikėjui nesiunčiamas.

Sutarties šalis gali registrui pateikti prašymą automatiškai neišregistruoti neregistruojamų daiktų pirkimo–pardavimo išsimokėtinai, pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise, finansinės nuomos, neregistruojamų daiktų nuomos ar panaudos sutarties iš Registro, tokiu atveju sutartis bus  išregistruojama tik gavus pranešimą apie sutarties pabaigą ar nutraukimą, išskyrus atvejus, kai vėlesniu sutarties pakeitimu nustatytas naujas galutinis atsiskaitymo terminas, kuriam pasibaigus sutartis išregistruojama Sutarčių ir teisių suvaržymų nuostatų nustatyta tvarka.
 


 Atgal  Į puslapio viršų