Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Turtas ir apribojimai / Sutarčių ir teisių suvaržymų registras

Hipotekų (įkeitimų) patikra, sąrašas ir duomenų išrašas NTR'e ir STSR'e


Nekilnojamo turto registre nuo 2022 m. sausio 1 d. tvarkomi duomenys apie nekilnojamųjų daiktų hipotekas ir turtinių teisių į nekilnojamąjį daiktą įkeitimus.
Sutarčių ir teisių suvaržymų registre (STSR) tvarkomi duomenys apie:
 • kilnojamojo turto įkeitimus,
 • sąlygines nekilnojamųjų daiktų hipotekas,
 • įmonių hipotekas,
 • nekilnojamiesiems daiktams prilyginamų laivų ir orlaivių hipotekas,
 • neregistruojamų daiktų lizingo (finansinės nuomos), nuomos, panaudos, pirkimo-pardavimo su atpirkimo teise, pirkimo - pardavimo išsimokėtinai sutartis  (toliau vadinamos neregistruojamų daiktų sutartimis).

Kur ir kaip ieškoti informacijos apie hipotekas (įkeitimus)
Registrų centro savitarnoje  galite atlikti hipotekos (įkeitimo) duomenų paiešką ir sumokėję nustatyto dydžio atlyginimą Registrų centro savitarnoje integruotomis priemonėmis, parengtus išrašus gausite elektroniniu būdu.
Duomenis apie hipotekas (įkeitimus) galima gauti skirtinga apimtimi:
 • Hipotekos (įkeitimo) duomenų išrašas.
 • Hipotekos (įkeitimo) patikra.
 • Hipotekų (įkeitimų) sąrašas.
Priklausomai nuo to, pagal kokius kriterijus ieškoma, duomenys patikrinami abiejuose registruose - NTR‘e ir STSR‘e arba tik STSR‘e.


Registrų centro savitarnoje
1. Prisijunkite prie Registrų centro savitarnos ir jos viršutiniame horizontaliajame meniu  pasirinkite skiltį „Sutarčių ir teisių suvaržymų registras“ .
2. Šoniniame meniu pasirinkite punktą „Paieškos“.
3. Pasirinkite reikalingą paieškos kriterijų:
 • pasirinkus paiešką pagal fizinio asmens duomenis:  įveskite fizinio asmens kodą, vardą, pavardę (jei asmuo neregistruotas Gyventojų registre, gimimo datą, vardą, pavardę);
 • pasirinkus paiešką pagal juridinio asmens duomenis: įveskite  juridinio asmens kodą;
 • pasirinkus paiešką pagal turtą: pasirinkite įkeisto turto rūšį, įvesti turto identifikavimo kodą;
 • taip pat galima paieška pagal hipotekos (įkeitimo) identifikavimo kodą.
 
4. Norėdami tęsti paiešką turite nurodyti duomenų naudojimo tikslą, kuris turi būti teisėtas, konkretus ir apibrėžtas, teisinį pagrindą, t. y. teisėtas asmens duomenų tvarkymo sąlygas, nustatytas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a-f punktuose, jei reikalinga, pridėti tai pagrindžiančius dokumentus. Papildomų dokumentų nereikia prisegti ir paieškos rezultatas pateikiamas iš karto po sumokėjimo, tik tais atvejais, jei:
 • ieškoma prisijungusio asmens atstovaujamos įmonės hipotekų;
 • atliekama hipotekų (įkeitimų) patikra pagal juridinio asmens kodą ar turto unikalų identifikatorių.

Kitais atvejais išrašą galite užsakyti prisegę duomenų naudojimo tikslą patvirtinančius dokumentus. Sulaukite patvirtinančio el. laiško iš Registrų centro dėl duomenų gavimo teisinio pagrindo ir tikslo, grįžkite į Registrų centro savitarną, sumokėkite atlyginimą už išrašą ir gaukite išrašus su užsakyta informacija savitarnoje.

Informaciją apie hipotekos (įkeitimo) sandorius, kurių šalimi esate jūs rasite viršutiniame horizontaliame meniu Sutarčių ir teisių suvaržymų skiltyje.
Šoniniame meniu pasirinkite punktą „Mano dokumentai“. Sąraše atrenkami visi sandoriai, o veiksmų stulpelyje visi galimi veiksmai su sandoriu.

PASTABA. Veiksmai su notariniais ir informacinių technologijų priemonėmis sudarytais sandoriais gali skirtis.


 Atgal  Į puslapio viršų