Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Turtas ir apribojimai / Sutarčių ir teisių suvaržymų registras

Įkeitimo sandorio sudarymas informacinių technologijų priemonėmis


Kilnojamojo turto įkeitimo sandorį informacinių technologijų priemonėmis galite sudaryti Registrų centro savitarnoje.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. teisės aktai sudaro galimybę juridiniams asmenims informacinių technologijų  priemonėmis sudaryti kilnojamojo turto įkeitimo sandorį. Tokiam sandoriui notarinis tvirtinimas nereikalingas.

Svarbu žinoti, kad:
 • Informacinių technologijų priemonėmis sudaromą įkeitimo sandorį kvalifikuotais elektroniniais parašais turi pasirašyti visos sandorio šalys: kreditorius (-iai), skolininkas (-ai), įkaito davėjas (savininkas), tretysis asmuo (jei įkeistas daiktas perduodamas saugoti trečiajam asmeniui).
 • Įkeitimo sandorio sudarymo momentas sutampa su šio sandorio įregistravimo Sutarčių ir teisių suvaržymų registre momentu.
 • Juridinio asmens vardu įkeitimo sandorį gali pasirašyti jo vadovas arba įgaliotas asmuo. Įgaliojimą galima sudaryti Registrų centro savitarnoje „Juridinių asmenų registro“ skiltyje (kairiajame meniu pasirinkus punktą „Įgaliojimai“ → „Naujas įgaliojimas“, pasirinkus paslaugą iš Sutarčių ir teisių suvaržymų registro (STSR) ir Nekilnojamojo turto registro (NTR) paslaugų  – „sudaryti (pakeisti) įkeitimo sandorį IT priemonėmis ir registruoti STSR“).
 
Registrų centro Savitarnoje:
 1. Prisijunkite prie Registrų centro klientų savitarnos ir jos viršutiniame horizontaliajame meniu pasirinkite skiltį Sutarčių ir teisių suvaržymų registras;
 2. Pasirinkite paslaugą „Įkeitimo sudarymas“ →  „Sudaryti sandorį informacinių technologijų priemonėmis“;
 3. Pasirinkite, ar įkeistas daiktas liks savininkui (t. y. savininkui įkeistas daiktas paliekamas valdyti, naudoti, disponuoti), ar jis perduodamas kreditoriui ar trečiajam asmeniui;
 4. Pasirinkite įkeitimo rūšį. Ją privaloma nurodyti, jei sudaromas sąlyginis ir (ar) maksimalusis įkeitimas. Sandoris gali būti kelių rūšių;
 5. Įveskite sandorio šalis: skolininką (-us), įkaito davėją (-us), kreditorių (-ius);
 6. Įveskite įkeitimo objektą (-us). Vienu sandoriu galima įkeisti vieną ar kelis kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas banko sąskaitoje ar turtines teises;
 7. Įrašykite informaciją apie prievoles. Įkeitimu gali būti užtikrintas bet kurios esamos ar būsimos turtinės prievolės įvykdymas. Įkeitimu užtikrinamas pagrindinio reikalavimo įvykdymas ir iš šio reikalavimo atsirandančių palūkanų išieškojimas. Jei įkeitimo sandorio šalys susitarė, kad įkeitimas užtikrins ir netesybas, kreditoriaus nuostolius, kuriuos jis gali patirti dėl įkeitimu užtikrintos prievolės įvykdymo termino praleidimo, pažymėkite sandorio rūšį „maksimalusis įkeitimas“;
 8. Įveskite kitą informaciją – sandorio šalių sutartas sąlygas, reikalavimus;
 9. Informavimo skiltyje įveskite sandorio šalių elektroninio pašto adresus, kuriais jiems turi būti išsiųsta informacija apie sandorio sudarymą ir kvietimai kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti sandorį;
 10. Įsitikinkite, kad įvesti duomenys teisingi, pasirašykite sandorį kvalifikuotu elektroniniu parašu ir laukite kitų sandorio šalių parašų;
 11. Sandorio šalys informavimo skiltyje nurodytais elektroninio pašto adresais gaus informaciją, kad turi prisijungti prie Registrų centro klientų savitarnos ir pasirašyti sandorį;
 12. Kai įkeitimo sandorį  pasirašys visos šalys, būtina atlikti  mokėjimą. Apie tai būsite informuoti elektroniniu laišku;
 13. Prisijunkite prie Registrų centro Savitarnos, skiltyje „Mano dokumentai“ rasite apmokėjimo laukiantį pranešimą, spauskite „Mokėti“;
 14. Sumokėjus už įkeitimo įregistravimą, įkeitimas bus perduotas Sutarčių ir teisių suvaržymų registrui;
 15. Sprendimas dėl sandorio įregistravimo bus priimtas per 1 darbo dieną. Apie tai būsite informuoti elektroniniu laišku.
PASTABA. Jei bus nurodytas elektroninio pašto adresas, sandorio šalys gauna pranešimus ir sistemoje, ir elektroniniu paštu. Jei elektroninio pašto adresas sandoryje nenurodytas - sandorio šalys pranešimus galės perskaityti, prisijungę prie Registrų centro savitarnos.
 
Informuojame, kad  Sutarčių ir teisių suvaržymų registre gali būti registruojamas ir po 2022 m. sausio 1 d. sudarytas sutartinio įkeitimo sandoris, kai įkeitimo objektas perduodamas kreditoriui. Pranešimą įregistruoti įkeitimą gali pateikti viena iš įkeitimo sandorio šalių.

 


 Atgal  Į puslapio viršų