Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Gyventojai / Vedybų sutarčių registras

Užsienyje sudarytų vedybų sutarčių registravimas


Užsienio valstybėje sudaryta vedybų ar sugyventinių sutartis gali būti įregistruota Vedybų sutarčių registre, jeigu vedybų ar sugyventinių sutartyje nurodytas bent vienos iš šią sutartį sudariusių šalių asmens kodas, suteiktas Gyventojų registro, kaip tai nustatyta Vedybų sutarčių registro nuostatų 67 punkte.

Vienas iš sutuoktinių ar sugyventinių, ar įgaliotas asmuo duomenis apie užsienyje sudarytą vedybų sutartį, jos pakeitimus, patvirtintus užsienio valstybėje, ar jos pabaigą Vedybų sutarčių registrui gali pateikti:
Duomenis teikiant asmeniškai, per įgaliotą asmenį ar paštu, turi būti pateikiama:
  1. prašymas įregistruoti vedybų ar sugyventinių sutartį, sutarties pakeitimo atveju – prašymas įrašyti sutarties pakeitimo duomenis, sutarties pabaigos atveju – prašymas įrašyti sutarties pabaigos duomenis Vedybų sutarčių registre;
  2. vedybų ar sugyventinių sutartis arba notaro patvirtinta sutarties kopija, sutarties pakeitimo ar sutarties pabaigos atvejais – sutarties pakeitimus ar sutarties pabaigą patvirtinantys dokumentai;
  3. įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo;
  4. dokumentas, įrodantis, kad atlyginimas už sutarties įregistravimą sumokėtas. 
Visi duomenys ir dokumentai Vedybų sutarčių registro tvarkytojui teikiami lietuvių kalba. Jeigu dokumentai surašyti ne lietuvių kalba, turi būti pridėtas teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų vertimas. Užsienio valstybėje sudaryta vedybų ar sugyventinių sutartis turi būti patvirtinta pažyma (Apostille) ar legalizuota Vyriausybės nustatyta tvarka, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.
 
 
Prašymas įregistruoti vedybų ar sugyventinių sutartį Vedybų sutarčių registre PDF DOC
Prašymas įrašyti vedybų ar sugyventinių sutarties pakeitimo duomenis Vedybų sutarčių registre PDF DOC
Prašymas įrašyti vedybų ar sugyventinių sutarties pabaigos duomenis Vedybų sutarčių registre PDF DOC


 Atgal  Į puslapio viršų