Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Gyventojai / Vedybų sutarčių registras

Užsienyje sudarytų vedybų sutarčių registravimas


Duomenis apie užsienyje sudarytą vedybų ar sugyventinių sutartį, jos pakeitimus, patvirtintus užsienio valstybėje, ar jos pabaigą Vedybų sutarčių registrui galite pateikti:
 
  • Elektroniniu būdu ­portale www.vedybusutartys.lt, naudojant Vedybų sutarčių registro paslaugą „Duomenų teikimas Vedybų sutarčių registrui“ (VSRIP). Teikia vienas iš sutuoktinių ar sugyventinių, galintis patvirtinti savo tapatybę, naudodamasis Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis, elektroniniu parašu ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, kuriomis galima tinkamai identifikuoti asmenį.
 
Vedybų sutarčių registro paslaugos „Duomenų teikimas Vedybų sutarčių registrui“ naudojimosi instrukcija. PDF
 
  • Asmeniškai atvykus į Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį. Teikia vienas iš sutuoktinių ar sugyventinių, ar įgaliotas asmuo. Būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  • Paštu, adresu Studentų g. 39, 08106 Vilnius. Teikia vienas iš sutuoktinių ar sugyventinių, ar įgaliotas asmuo.
 
Duomenis teikiant asmeniškai, per įgaliotą asmenį ar paštu, turi būti pateikiama:
  1. Prašymas įregistruoti vedybų ar sugyventinių sutartį, sutarties pakeitimo atveju – prašymas įrašyti sutarties pakeitimo duomenis, sutarties pabaigos atveju – prašymas įrašyti sutarties pabaigos duomenis Vedybų sutarčių registre.
  2. Vedybų ar sugyventinių sutartis arba notaro patvirtinta sutarties kopija, sutarties pakeitimo ar sutarties pabaigos atvejais – sutarties pakeitimus ar sutarties pabaigą patvirtinantys dokumentai.
  3. Įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo.
  4. Dokumentas, įrodantis, kad atlyginimas už sutarties įregistravimą sumokėtas. 
Visi duomenys ir dokumentai Vedybų sutarčių registro tvarkytojui teikiami lietuvių kalba. Jeigu dokumentai surašyti ne lietuvių kalba, turi būti pridėtas teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų vertimas. Užsienio valstybėje sudaryta vedybų ar sugyventinių sutartis turi būti patvirtinta pažyma (Apostille) ar legalizuota Vyriausybės nustatyta tvarka, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.
 
 
Prašymas įregistruoti vedybų ar sugyventinių sutartį Vedybų sutarčių registre PDF DOC
Prašymas įrašyti vedybų ar sugyventinių sutarties pakeitimo duomenis Vedybų sutarčių registre PDF DOC
Prašymas įrašyti vedybų ar sugyventinių sutarties pabaigos duomenis Vedybų sutarčių registre PDF DOC


 Atgal  Į puslapio viršų