Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Gyventojai

Vedybų sutarčių registras


Vedybų sutarčių registro veiklos pradžia - 2002 m. liepos 1 d. Registro valdytoja yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, tvarkytojas – Registrų centras.

Vedybų sutartis – sutuoktinių susitarimas, nustatantis jų turtines teises ir pareigas santuokos metu, taip pat po santuokos nutraukimo ar gyvenant skyrium (separacija). Vedybų sutartis gali būti sudaryta iki santuokos įregistravimo (ikivedybinė sutartis) arba bet kuriuo metu po santuokos registravimo (povedybinė sutartis).

Ikivedybinė sutartis įsigalioja nuo santuokos įregistravimo. Povedybinė sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo, jei sutartyje nenustatyta kitaip. Vedybų sutartis turi būti sudaryta notarine forma.

Vedybų sutartis, taip pat jos pakeitimai turi būti įregistruoti Vedybų sutarčių registre. Keisti vedybų sutartį galima tik teismo leidimu.

Vedybų sutarčių registro paskirtis – registruoti vedybų sutartis, sugyventinių sutartis dėl bendrai įgyto ir naudojamo turto padalijimo pasibaigus bendram gyvenimui ir turto padalijimo faktus, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti registro duomenis ir registrui pateiktų dokumentų kopijas, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.
 


 Atgal  Į puslapio viršų