Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Gyventojai

Vedybų sutarčių registras


Vedybų sutarčių registro veiklos pradžia - 2002 m. liepos 1 d.
Registro valdytoja – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Registro tvarkytojas – Registrų centras.
 
Vedybų sutarčių registro paskirtis yra registruoti vedybų sutartis, sugyventinių sutartis dėl bendrai įgyto ir naudojamo turto padalijimo pasibaigus bendram gyvenimui, sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, sutartis dėl gyvenimo skyrium pasekmių ir turto padalijimo faktus, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse bei rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti registro duomenis ir registrui pateiktų dokumentų kopijas, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.
 

Sutartys, registruojamos Vedybų sutarčių registre:

Vedybų sutartis. Sutuoktinių susitarimas, nustatantis jų turtines teises ir pareigas santuokos metu, taip pat po santuokos nutraukimo ar gyvenant skyrium (separacija). Vedybų sutartis gali būti sudaryta iki santuokos įregistravimo (ikivedybinė sutartis) arba bet kuriuo metu po santuokos registravimo (povedybinė sutartis). Ikivedybinė sutartis įsigalioja nuo santuokos įregistravimo. Povedybinė sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo, jei sutartyje nenustatyta kitaip. Vedybų sutartis turi būti sudaryta notarine forma.
 
Sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Sutuoktinių susitarimas, kuriame turi būti aptarti sutuoktinių vienas kito išlaikymo klausimai, kitos turtinės teisės ir pareigos (jeigu šie klausimai neaptarti vedybų sutartyje ir (ar) jeigu turtas, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, nepadalytas bendru jų susitarimu, patvirtintu notarine tvarka ar teismo sprendimu), taip pat nurodyta, kokios bus sutuoktinių pavardės po santuokos nutraukimo. Sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių tvirtina notaras.
 
Sutartis dėl gyvenimo skyrium pasekmių. Sutuoktinių susitarimas, kuriame turi aptarti vienas kito išlaikymo, sutuoktinių turto padalijimo klausimai, taip pat nurodyta, kuris iš jų išlaiko teisę gyventi šeimos gyvenamojoje patalpoje, jeigu šie klausimai nebuvo aptarti vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis sudarytoje vedybų sutartyje ir (ar) jeigu turtas, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, nepadalytas bendru jų susitarimu, patvirtintu notarine tvarka ar teismo sprendimu. Sutartį dėl gyvenimo skyrium pasekmių tvirtina notaras.
 
Turto padalijimo faktas. Šalių sutartis ar teismo sprendimas, kuriuo padalyta bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė.


 Atgal  Į puslapio viršų