Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Turtas ir apribojimai / Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Duomenų peržiūros suvestinių parengimas


Centrinio duomenų banko duomenų peržiūros suvestinių rengimo tvarka

Centrinio duomenų banko duomenų peržiūros suvestines rengiamos gavus raštišką pareiškėjo prašymą ir tik apie nuosavybės ar patikėjimo teise priklausantį (ar priklausiusį) turtą.
 
Prašyme privalo būti nurodyta:
 • pareiškėjo vardas, pavardė, pavadinimas, asmens kodas, kontaktinis adresas ir telefonas;
 • duomenys apie prašomas pateikti nekilnojamojo turto peržiūros suvestines: nekilnojamojo daikto unikalus numeris ar kadastro numeris, registro numeris; kai prašoma duomenų apie viso turimo nekilnojamojo turto peržiūrą, nurodoma „pateikti viso turimo nekilnojamojo turto peržiūros duomenis“;
 • jei pareiškėjas pageidauja sužinoti, kas atliko paiešką pagal pareiškėjo vardą, pavardę, pavadinimą ir/ar asmens kodą, tai turi būti įrašyta į prašymą;
 • laikotarpis, už kurį prašoma pateikti suvestines;
 • įrašas apie garantuojamą apmokėjimą už suteiktas paslaugas;
 • prašymą pateikusio asmens parašas ir prašymo padavimo data (prašymo gavimo data laikoma data, kada prašymas įregistruojamas Raštinėje).
Kai prašymas atitinka visus nustatytus reikalavimus, jis išpildomas tokia tvarka:
 • suvestinės rengiamos pagal kiekvieną registro numerį, paiešką pagal asmenį ir jo asmens kodą;
 • suvestinėse pateikiami duomenys apie visus asmenis, atlikusius paiešką pagal pareiškėjo nurodytus nekilnojamojo turto identifikatorius, išskyrus informaciją apie atskirų valstybės institucijų, kurių veikla yra reglamentuota specialiais įstatymais, darbuotojų paieškas;
 • kai pareiškėjas pageidauja gauti suvestines paštu, pareiškėjui išsiunčiama nustatyta tvarka parengta PVM sąskaita faktūra apmokėti už suteiktas paslaugas, parengti dokumentai išsiunčiami, tik gavus patvirtinimą apie apmokėjimo faktą;
 • kai pareiškėjas pageidauja suvestines pasiimti Registrų centre, parengtos suvestinės atspausdinamos, pasirašomos jas parengusio darbuotojo ir kartu su PVM sąskaita faktūra perduodamos pareiškėjui, jam pasirašius ir užfiksavus dokumentų gavimo faktą. Visais atvejais, išduodant parengtus dokumentus pareiškėjui, turi būti reikalaujama pateikti dokumentų gavėjo asmenį identifikuojantį dokumentą (pasą, ID kortelę, įgaliojimą, atstovavimo sutartį, pažymą iš notaro apie paveldėjimo priėmimą);
 • suvestinės parengiamos per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo. Atskiru pareiškėjo prašymu suvestinės gali būti parengtos ir skubos tvarka: per 5 ar 3 darbo dienas.

Atlyginimo dydžio už suvestinių parengimą apskaičiavimo tvarka
Už vieno registro ar vienos paieškos pagal prašomus kriterijus (vardas ir pavardė arba pavadinimas; asmens kodas) duomenų peržiūros suvestinę už iki vienerių metų laikotarpį skaičiuojamas 1,45 euro atlyginimas.
 
Kai registro peržiūros suvestinėje duomenų už konkrečius metus nėra, už pažymos parengimą skaičiuojamas 1,45 euro atlyginimas.

Kai pareiškėjas pageidauja gauti suvestines skubos tvarka, atlyginimas skaičiuojamas taip:
 • per 5 darbo dienas – 50 procentų priedo prie atlyginimo, nustatyto šioje tvarkoje;
 • per 3 darbo dienas – 100 procentų priedo prie atlyginimo, nustatyto šioje tvarkoje.

Suvestinės neatlygintinai teikiamos institucijoms, kurioms teisės aktai nustato tokią galimybę gauti šiuos duomenis.
 
Prašymas parengti duomenų peržiūros suvestines PDF DOC

  Atgal  Į puslapio viršų