Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Turtas ir apribojimai / Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Duomenų peržiūros suvestinių parengimas


Centrinio duomenų banko duomenų peržiūros suvestinių rengimo tvarka

Centrinio duomenų banko duomenų peržiūros suvestines rengiamos gavus raštišką pareiškėjo prašymą ir tik apie nuosavybės ar patikėjimo teise priklausantį (ar priklausiusį) turtą.
 
Prašyme privalo būti nurodyta:
 • pareiškėjo vardas, pavardė, pavadinimas, asmens kodas, kontaktinis adresas ir telefonas;
 • duomenys apie prašomas pateikti nekilnojamojo turto peržiūros suvestines: nekilnojamojo daikto unikalus numeris ar kadastro numeris, registro numeris; kai prašoma duomenų apie viso turimo nekilnojamojo turto peržiūrą, nurodoma „pateikti viso turimo nekilnojamojo turto peržiūros duomenis“;
 • jei pareiškėjas pageidauja sužinoti, kas atliko paiešką pagal pareiškėjo vardą, pavardę, pavadinimą ir/ar asmens kodą, tai turi būti įrašyta į prašymą;
 • laikotarpis, už kurį prašoma pateikti suvestines;
 • įrašas apie garantuojamą apmokėjimą už suteiktas paslaugas;
 • prašymą pateikusio asmens parašas ir prašymo padavimo data (prašymo gavimo data laikoma data, kada prašymas įregistruojamas Raštinėje).
Kai prašymas atitinka visus nustatytus reikalavimus, jis išpildomas tokia tvarka:
 • suvestinės rengiamos pagal kiekvieną registro numerį, paiešką pagal asmenį ir jo asmens kodą;
 • suvestinėse pateikiami duomenys apie visus asmenis, atlikusius paiešką pagal pareiškėjo nurodytus nekilnojamojo turto identifikatorius, išskyrus informaciją apie atskirų valstybės institucijų, kurių veikla yra reglamentuota specialiais įstatymais, darbuotojų paieškas;
 • kai pareiškėjas pageidauja gauti suvestines paštu, pareiškėjui išsiunčiama nustatyta tvarka parengta PVM sąskaita faktūra apmokėti už suteiktas paslaugas, parengti dokumentai išsiunčiami, tik gavus patvirtinimą apie apmokėjimo faktą;
 • kai pareiškėjas pageidauja suvestines pasiimti Registrų centre, parengtos suvestinės atspausdinamos, pasirašomos jas parengusio darbuotojo ir kartu su PVM sąskaita faktūra perduodamos pareiškėjui, jam pasirašius ir užfiksavus dokumentų gavimo faktą. Visais atvejais, išduodant parengtus dokumentus pareiškėjui, turi būti reikalaujama pateikti dokumentų gavėjo asmenį identifikuojantį dokumentą (pasą, ID kortelę, įgaliojimą, atstovavimo sutartį, pažymą iš notaro apie paveldėjimo priėmimą);
 • suvestinės parengiamos per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo. Atskiru pareiškėjo prašymu suvestinės gali būti parengtos ir skubos tvarka: per 5,  3 arba 1 darbo dieną.
 

Įkainiai

 
Paslauga Kaina, Eu
Nekilnojamojo turto registro duomenų peržiūros suvestinė už laikotarpį iki vienų metų 1,9
Nekilnojamojo turto registro duomenų peržiūros suvestinė už laikotarpį iki 1 metų „sistema–sistema“ būdu 0,07
 
Prašymas parengti duomenų peržiūros suvestines PDF DOCX

  Atgal  Į puslapio viršų