Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Turtas ir apribojimai / Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Duomenų teikimo apie specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (SŽNS) priemonė


Prisijungti prie SŽNS priemonės
Prisijungti prie duomenų teikimo apie specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (SŽNS) priemonės 


Kas yra specialiųjų žemės naudojimų sąlygų (SŽNS) priemonė?

Nekilnojamojo turto registro elektroninė priemonė, skirta duomenims apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (toliau – SŽNS teritorija) teikti, priimti ir tvarkyti.

Kas turi teikti duomenis?

Remiantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, per SŽNS priemonę duomenis teikia asmuo, suinteresuotas ūkinės ir (ar) kitokios veiklos, dėl kurios nustatytos įstatyme nurodytos teritorijos, vykdymu, o kai tokio nėra, – teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto organizatorius arba, kai tenkinant viešąjį interesą, įstatyme nurodytų teritorijų planus, žemėlapius ir (ar) schemas tvirtina Vyriausybė, įstatymų ar Vyriausybės įgaliota institucija, – įstatymų ar ministro (pagal pavestas valdymo sritis) įgaliota institucija.

Kam ir kokia informacija teikiama?

  • Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui teikiamas prašymas (pranešimas) įregistruoti į Nekilnojamojo turto registrą naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas SŽNS teritorijas.
  • Kartu su prašymu (pranešimu) teikiami LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodyti nustatytų SŽNS teritorijų erdviniai duomenys.

Naudinga informacija

Asmenys teikiantys pranešimus gali naudotis SŽNS priemonėje esančiomis klasifikatorių bibliotekomis, savikontrolės bei kitais įrankiais, padedančiais išvengti techninių klaidų erdvinių duomenų rinkinyje, todėl duomenų pateikimo, priėmimo ir tvarkymo procesas bus ženkliai efektyvesnis, patogesnis ir greitesnis.

SŽNS priemonė yra integruota su kitomis Registrų centro tvarkomomis sistemomis (Nekilnojamojo turto registru ir kadastru, Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapiu).

Svarbu! Vadovaujantis Prašymo (pranešimo) dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, registravimo Nekilnojamojo turto registre ir įrašų žemės sklypų, kurie patenka į teritorijas, registro įrašuose darymo pateikimo Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui tvarkos aprašu patvirtintu valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2022 gruodžio 28 d., įsakymu Nr. VE-971 „Dėl prašymo (pranešimo) dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, registravimo Nekilnojamojo turto registre ir įrašų žemės sklypų, kurie patenka į teritorijas, registro įrašuose darymo pateikimo Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-700 „Dėl Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“ prašymai (pranešimai) teikiami tik per SŽNS priemonę.

Kaip teikti duomenis naudojantis SŽNS priemone?

Duomenis apie SŽNS teritorijas galima pateikti pasirašius duomenų apie SŽNS teritorijas teikimo bei naudojimosi SŽNS priemone sutartį su valstybės įmone Registrų centru. Norėdami pasirašyti sutartį:
  1. Užpildykite sutarties formą „Duomenų apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų teritorijas teikimo Nekilnojamojo turto registrui sutartis“, kurią rasite čia
  2. Pasirašykite sutartį fiziniu arba kvalifikuotu e. parašu
  3. Pasirašytą sutartį siųsti el. paštu versloklientai@registrucentras.lt
  4. Kilus klausimų kviečiame kreiptis telefonu (8 5) 262 22 22.
Daugiau informacijos apie sutarties sudarymą rasite čia.

Kilus klausimų kviečiame kreiptis telefonu (8 5) 262 22 22.


 


 Atgal  Į puslapio viršų