Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Turtas ir apribojimai / Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Duomenų teikimo apie specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (SŽNS) ir jų gavimo priemonė


Prisijungti prie SŽNS priemonės
Prisijungti prie duomenų teikimo apie specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (SŽNS) priemonės 


Kas yra Duomenų teikimo apie specialiąsias žemės naudojimo sąlygas (SŽNS) ir jų gavimo priemonė?

Nekilnojamojo turto registro elektroninė priemonė, skirta duomenims apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (toliau – SŽNS teritorija) teikti, priimti ir tvarkyti, taip pat gauti duomenis apie SŽNS teritorijas.

Kas turi teikti duomenis?

Remiantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, per SŽNS priemonę duomenis teikia asmuo, suinteresuotas ūkinės ir (ar) kitokios veiklos, dėl kurios nustatytos įstatyme nurodytos teritorijos, vykdymu, o kai tokio nėra, – teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto organizatorius arba, kai tenkinant viešąjį interesą, įstatyme nurodytų teritorijų planus, žemėlapius ir (ar) schemas tvirtina Vyriausybė, įstatymų ar Vyriausybės įgaliota institucija, – įstatymų ar ministro (pagal pavestas valdymo sritis) įgaliota institucija.

Kam ir kokia informacija teikiama?

 • Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui teikiamas prašymas įregistruoti į Nekilnojamojo turto registrą naujai nustatytas ir (ar) pasikeitusias (panaikintas) LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas SŽNS teritorijas.
 • Kartu su prašymu teikiami LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodyti nustatytų SŽNS teritorijų erdviniai duomenys.

Kas ir kokią informaciją gali gauti?

SŽNS priemonėje teikiamomis elektroninėmis duomenų gavimo paslaugomis galima naudotis pasirašius duomenų apie SŽNS teritorijas teikimo bei naudojimosi SŽNS priemone sutartį su Registrų centru. Teikiamos šios elektroninės SŽNS teritorijų duomenų gavimo paslaugos:

 • SŽNS teritorijų ribų duomenų teikimo
 • Kadastro žemėlapio ištraukos teikimo
 • Žemės sklypo SŽNS teritorijų plotų ataskaita
 • SŽNS teritorijų NTR išrašų teikimo
 • SŽNS teritorijos žemės sklypų ataskaita (šioje ataskaitoje yra pateikiami asmens duomenys, todėl asmenys, kurie nori pasirašyti sutartis dėl šios paslaugos gavimo, turės papildomai užpildyti ir pateikti RC prašymą, nurodydami duomenų naudojimo tikslą ir teisinį pagrindą).


Naudinga informacija

Asmenys teikiantys prašymus gali naudotis SŽNS priemonėje esančiomis klasifikatorių bibliotekomis, savikontrolės bei kitais įrankiais, padedančiais išvengti techninių klaidų erdvinių duomenų rinkinyje, todėl duomenų pateikimo, priėmimo ir tvarkymo procesas bus ženkliai efektyvesnis, patogesnis ir greitesnis.

SŽNS priemonė yra integruota su kitomis Registrų centro tvarkomomis sistemomis (Nekilnojamojo turto registru ir kadastru, Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapiu).

Svarbu! Vadovaujantis Prašymo (pranešimo) dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, registravimo Nekilnojamojo turto registre ir įrašų žemės sklypų, kurie patenka į teritorijas, registro įrašuose darymo pateikimo Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui tvarkos aprašu patvirtintu valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2022 gruodžio 28 d., įsakymu Nr. VE-971 „Dėl prašymo (pranešimo) dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, registravimo Nekilnojamojo turto registre ir įrašų žemės sklypų, kurie patenka į teritorijas, registro įrašuose darymo pateikimo Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-700 „Dėl Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“ prašymai teikiami tik per SŽNS priemonę.

Kaip teikti duomenis naudojantis SŽNS priemone?

Duomenis apie SŽNS teritorijas galima pateikti ir informaciją apie SŽNS teritorijas gauti pasirašius duomenų apie SŽNS teritorijas teikimo bei naudojimosi SŽNS priemone sutartį su valstybės įmone Registrų centru. Norėdami pasirašyti sutartį:
 1. Užpildykite sutarties formą „Duomenų apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų teritorijas teikimo Nekilnojamojo turto registrui sutartis“, kurią rasite čia
 2. Pasirašykite sutartį fiziniu arba kvalifikuotu e. parašu
 3. Pasirašytą sutartį siųsti el. paštu versloklientai@registrucentras.lt
 4. Kilus klausimų kviečiame kreiptis telefonu +370 5 262 22 22.
Jeigu pageidaujate naudotis SŽNS priemonės elektronine paslauga „SŽNS teritorijos žemės sklypų ataskaita“:
 1. Užpildykite prašymą, jame nurodykite duomenų naudojimo tikslą ir teisinį pagrindą.
 2. Prašymą pasirašykite kvalifikuotu e. parašu arba jį nuskenuokite. Prašymą pasirašyti turėtų įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
 3. Jį siųskite el. paštu versloklientai@registrucentras.lt.
 4. Gavę prašymą, paruošime ir atsiųsime sutarties projektą susiderinimui.
 
Daugiau informacijos apie sutarties sudarymą rasite čia.
 
Prašymus įregistruoti SŽNS teritorijas Nekilnojamojo turto registre ir SŽNS teritorijų erdvinius duomenis taip pat gali pateikti ir asmenys, kurie nėra pasirašę aukščiau nurodytos sutarties. Prieš teikiant prašymą, asmenims būtina save identifikuoti, naudojantis Registrų centro paslauga iPasas (https://www.ipasas.lt/) arba Elektroniniais valdžios vartais (https://www.epaslaugos.lt/portal/nlogin) bei iš pateikto elektroninių paslaugų sąrašo pasirinkti „SŽNS aplikacija“. Šis būdas rekomenduojamas asmenims, kuriems prašymų teikimas yra vienkartinis gyvenimo atvejis.

Kilus klausimų kviečiame kreiptis telefonu +370 5 262 22 22 


 Atgal  Į puslapio viršų