Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Turtas ir apribojimai / Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Nekilnojamojo turto registravimas


Prašymų, susijusių su nekilnojamojo turto duomenų registravimu, pateikimas​

Atsisiuntus ir užpildžius prašymą:

 
Prašymas atlikti veiksmus Nekilnojamojo turto registre ir/ar kadastre DOCX
 

Jį pateikti galima:
 • Atvykus į Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) ir užpildžius prašymą. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą).
 • Siunčiant pasirašytą prašymą ir kitus reikalingus dokumentus paštu adresu Studentų g. 39, 08106 Vilnius.
 • Siunčiant kvalifikuotu e. parašu pasirašytą prašymą ir kitus reikalingus dokumentus el. paštu info@registrucentras.lt.
 • Per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ pasiekiamą per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinę sistemą (Vartai), adresu www.planuojustatau.lt, kai statinio statybos užbaigimo akto ar deklaracijos apie statybos užbaigimą arba pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių duomenys tvarkomi informacinėje sistemoje „Infostatyba“.
 

Nuomos sutarties registravimas

Bendrosios jungtinės nuosavybės registravimas

Šeimos turto registravimas
 

Prašymų, susijusių su juridinių faktų įregistravimu, pateikimas elektroniniu būdu

Naudojantis Registrų centro savitarna galima pateikti šiuos prašymus:
 1. Šeimos turto įregistravimas
 2. Šeimos turto perkėlimas
 3. Šeimos turto išregistravimas
 4. Bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės įregistravimas
 5. Nuomos sutarties sudarymas
 6. Nuomos sutarties nutraukimas
 7. Nuomos sutarties išregistravimas pasibaigus terminui
 8. Panaudos sutarties sudarymas
 9. Panaudos sutarties nutraukimas
 10. Panaudos sutarties išregistravimas pasibaigus terminui
 11. Subnuomos sutarties sudarymas
 12. Subnuomos sutarties nutraukimas
 13. Subnuomos sutarties išregistravimas pasibaigus terminui
 14. Preliminariosios sutarties sudarymas
 15. Preliminariosios sutarties nutraukimas
 16. Preliminariosios sutarties išregistravimas pasibaigus terminui

Tai galite padaryti prisijungę prie Registrų centro savitarnos:
 1. Viršutiniame meniu pasirinkite Nekilnojamojo turto kadastras ir registras.
 2. Atsidariusiame kairiajame meniu pasirinkite punktą „Mano prašymai“.
 3. Atsidariusiame meniu pasirinkite jums reikalingą prašymą pildymui, užpildykite laukus ir sekite tolimesnius nurodymus sistemoje.


Atkreipiame dėmesį, kad įregistravimą / išregistravimą pasirinkus vykdyti skubos tvarka, nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų įregistravimo / išregistravimo terminai bus skaičiuojami atskirai, nekilnojamojo daikto įregistravimo / išregistravimo terminas – nuo prašymo apskaitymo dienos, daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų įregistravimo / išregistravimo terminas – nuo dienos, kurią baigėsi nekilnojamojo daikto įregistravimui / išregistravimui nustatytas terminas. Tiek nekilnojamojo daikto, tiek daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų įregistravimui / išregistravimui bus skaičiuojami vienodos rūšies skubos terminai (pvz., 3 ir 3 darbo dienos, 1 ir 1 darbo diena).


Kai prašoma patikslinti kadastro ir registro duomenis, bendras prašymo (nekilnojamojo daikto kadastro ir registro duomenų pakeitimų įregistravimui) įvykdymo terminas bus skaičiuojamas atskirai, t. y. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimų įregistravimui – nuo prašymo apskaitymo Paslaugų apskaitos sistemoje dienos ir registro duomenų pakeitimų įregistravimui – nuo kitos darbo dienos po dienos, kurią baigėsi nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimo įregistravimo terminas. T. y. 5 darbo dienos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimo registravimui ir 5 darbo dienos registro duomenų pakeitimo registravimui.

* Primename, kad tais atvejais, kai teikiamas prašymas įrašyti (patikslinti) statinio kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą ir prieš įrašant (tikslinant) statinio kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 9 straipsnio 2 dalies nuostatomis turi būti patikslinti žemės sklypo kadastro duomenys, kartu su prašymu įrašyti (patikslinti) statinio kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą turi būti pateiktas ir prašymas patikslinti žemės sklypo kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre.“
 

Teikiant prašymą įregistruoti juridinį faktą apie sudarytą nuomos sutartį kreditoriaus (dažniausiai banko) sutikimas reikalingas tik vieninteliu atveju, jei Nekilnojamojo turto registre nuomojamo nekilnojamojo daikto atžvilgiu yra įregistruotas juridinis faktas apie notaro vykdomojo įrašo atlikimą.


 Atgal  Į puslapio viršų