Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Turtas ir apribojimai / Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Nekilnojamojo turto registravimas
Prašymus, susijusius su nekilnojamojo turto registravimu galima pateikti:

 

  • atvykus į Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) ir užpildžius prašymą. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą).
  • siunčiant pasirašytą prašymą ir kitus reikalingus dokumentus paštu adresu Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius;
  • siunčiant kvalifikuotu e. parašu pasirašytą prašymą ir kitus reikalingus el. paštu info@registrucentras.lt
 
Prašymas įregistruoti nuosavybės teisę / registruoti / išregistruoti juridinį faktą PDF DOCX
Prašymas įregistruoti statinį ir nuosavybės teisę į jį / įregistruoti žemės sklypą ir nuosavybės teisę į jį PDF DOCX
Prašymas patikslinti kadastro ir (ar) registro duomenis * PDF DOCX


Atkreipiame dėmesį, kad įregistravimą / išregistravimą pasirinkus vykdyti skubos tvarka, nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų įregistravimo / išregistravimo terminai bus skaičiuojami atskirai, nekilnojamojo daikto įregistravimo / išregistravimo terminas – nuo prašymo apskaitymo dienos, daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų įregistravimo / išregistravimo terminas – nuo dienos, kurią baigėsi nekilnojamojo daikto įregistravimui / išregistravimui nustatytas terminas. Tiek nekilnojamojo daikto, tiek daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų įregistravimui / išregistravimui bus skaičiuojami vienodos rūšies skubos terminai (pvz., 3 ir 3 darbo dienos, 2 ir 2 darbo dienos, 1 ir 1 darbo diena).


Kai prašoma patikslinti kadastro ir registro duomenis, bendras prašymo (nekilnojamojo daikto kadastro ir registro duomenų pakeitimų įregistravimui) įvykdymo terminas bus skaičiuojamas atskirai, t. y. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimų įregistravimui – nuo prašymo apskaitymo Paslaugų apskaitos sistemoje dienos ir registro duomenų pakeitimų įregistravimui – nuo kitos darbo dienos po dienos, kurią baigėsi nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimo įregistravimo terminas. T. y. 5 darbo dienos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimo registravimui ir 5 darbo dienos registro duomenų pakeitimo registravimui.

* Primename, kad tais atvejais, kai teikiamas prašymas įrašyti (patikslinti) statinio kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą ir prieš įrašant (tikslinant) statinio kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 9 straipsnio 2 dalies nuostatomis turi būti patikslinti žemės sklypo kadastro duomenys, kartu su prašymu įrašyti (patikslinti) statinio kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą turi būti pateiktas ir prašymas patikslinti žemės sklypo kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre.“

Nekilnojamojo daikto registravimas skubos tvarka

 
Teikiant prašymą įregistruoti juridinį faktą apie sudarytą nuomos sutartį kreditoriaus (dažniausiai banko) sutikimas reikalingas tik vieninteliu atveju, jei Nekilnojamojo turto registre nuomojamo nekilnojamojo daikto atžvilgiu yra įregistruotas juridinis faktas apie notaro vykdomojo įrašo atlikimą.


 Atgal  Į puslapio viršų