Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Turtas ir apribojimai / Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Išrašai, pažymos, kadastro bylų dokumentai


Vadovaujantis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) parengtomis Prašymų dėl asmens duomenų teikimo vertinimo gairėmis ir siekiant užtikrinti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR) įtvirtintus asmens duomenų tvarkymo principus, nuo š. m. balandžio 15 d. keičiama Nekilnojamojo turto registro išrašų teikimo Registrų centro Savitarnos sistemoje tvarka.

Šiuo metu galiojantis minėtos paslaugos funkcionalumas nesudaro galimybės Registrų centrui įvertinti, ar klientų teikiami prašymai atitinka VDAI gairėse ir Nekilnojamojo turto registro nuostatuose įtvirtintus kriterijus: prašyme nurodytas teisėtas tikslas, prašymą pateikė tinkamas duomenų gavėjas, prašyme nurodyta proporcinga asmens duomenų apimtis ar prašyme nurodytas duomenų gavimo teisinis pagrindas).

Atsižvelgiant į tai, naudojantis Savitarnos paslauga „Paieška pagal adresą“ nuo nurodytos datos bus teikiami nuasmeninti Nekilnojamojo turto registro išrašai, kuriuose nebus pateikti fizinių asmenų vardai ir pavardės.

Esant poreikiui gauti nenuasmenintą Nekilnojamojo turto registro išrašą, galima pasinaudoti Savitarnos paslaugomis „Registro išrašai ir pažymos“ ir užsisakyti dokumentą „Nekilnojamojo turto registro išrašas pagal nurodytą turto adresą“. Šiuo būdu pateikus prašymą gauti Nekilnojamojo turto registro išrašą pagal turto adresą, prašymas pagal jame pateiktą informaciją bus įvertintas, kaip tai nustatyta Nekilnojamojo turto registro nuostatuose ir bei atsižvelgiant į VDAI gairėse pateiktas rekomendacijas.

Reikalingas pažymas, Nekilnojamojo turto kadastro ir registro išrašus bei kadastro bylos duomenis galite užsisakyti šiais būdais:
Su dokumentų įkainiais susipažinti galite čia


 Atgal  Į puslapio viršų