Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą / Administracinė informacija

Specialieji įpareigojimai


Specialieji įpareigojimai suprantami kaip valstybės valdomos įmonės funkcijos, kurias ji įpareigota atlikti pagal įstatymus ar Vyriausybės nutarimus, kad būtų užtikrintas konkrečių socialinių, strateginių ir politinių valstybės tikslų įgyvendinimas (Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 5 dalies 15 punktas). Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 4-193 „Dėl Valstybės valdomų įmonių ir jų dukterinių bendrovių vykdomų specialiųjų įpareigojimų sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas Valstybės valdomų įmonių ir jų dukterinių bendrovių vykdomų specialiųjų įpareigojimų sąrašas, pagal kurį Registrų centras  vykdo šiuos specialiuosius įpareigojimus:
 

Nekilnojamojo turto registro ir Nekilnojamojo turto kadastro tvarkymas


Pagrindinės funkcijos: registruoti nekilnojamuosius daiktus, nuosavybę bei kitas daiktines teises į šiuos daiktus, šių teisių suvaržymus, juridinių faktus, teikti registro duomenis ir dokumentus ir (ar) jų kopijas, nustatyti, įrašyti kadastro duomenis, teikti kadastro duomenis ir dokumentus ir (ar) jų kopijas, atlikti kitus tvarkymo veiksmus.
 
Šias funkcijas įmonė įpareigota atlikti:
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymu E-TAR
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymu E-TAR
Nekilnojamojo turto registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ E-TAR
Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ E-TAR
 
 Kainodara reguliuojama:
Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu E-TAR
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 10 d. nutarimu Nr. 45 „Dėl Atlyginimo už registro objekto registravimą, dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro objekto registravimą, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ E-TAR
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“ E-TAR
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ E-TAR
 

 
Juridinių asmenų registro tvarkymas


Pagrindinės funkcijos:  registruoti ar įrašyti į registrą juridinius asmenis, jų filialus ir atstovybes, užsienio juridinius asmenis ir kitų organizacijų filialus ir atstovybes, teikti registro duomenis, informaciją, dokumentus ir (ar) jų kopijas, atlikti kitus tvarkymo veiksmus.
 
Šias funkcijas įmonė įpareigota atlikti:
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu E-TAR
Juridinių asmenų registro įstatymu E-TAR
Juridinių asmenų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ E-TAR
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1056 „Dėl Juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių viešų pranešimų skelbimo elektroniniame leidinyje tvarkos aprašo patvirtinimo“ E-TAR
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1286 „Dėl Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją pažymos išdavimo taisyklių patvirtinimo“ E-TAR
 
 
Kainodara reguliuojama:
Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu E-TAR
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 10 d. nutarimu Nr. 45 „Dėl Atlyginimo už registro objekto registravimą, dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro objekto registravimą, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ E-TAR
Juridinių asmenų registro įstatymu*
*JAR įstatymo pakeitimai dėl atlyginimo apskaičiavimo įsigalioja 2021 m. liepos 30 d.
E-TAR
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“ E-TAR
 

Adresų registro tvarkymas

 
Pagrindinės funkcijos:  registruoti registro objektų apskritis, savivaldybes, seniūnijas, gyvenamąsias vietoves (miestus, miestelius, kaimus ir viensėdžius), gatves, adresus, pavadinimus, suteiktus pastatui, statiniui ar kitam objektui, teikti registro duomenis ir dokumentus ir (ar) jų kopijas, atlikti kitus tvarkymo veiksmus.
 
Šias funkcijas įmonė įpareigota atlikti:
Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymu  
E-TAR
Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 715 „Dėl Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų patvirtinimo“ E-TAR
 
 Kainodara reguliuojama:
Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu E-TAR
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 10 d. nutarimu Nr. 45 „Dėl Atlyginimo už registro objekto registravimą, dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro objekto registravimą, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ E-TAR
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“ E-TAR

 

Gyventojų registro tvarkymas


Pagrindinės funkcijos: registruoti Lietuvos Respublikos piliečius, asmenis be pilietybės ir kitų valstybių piliečius, gaunančius Lietuvos Respublikoje išduodamus asmens dokumentus, deklaruojančius gyvenamąją vietą Lietuvoje ar kurių civilinės būklės aktai yra registruojami Lietuvos Respublikos institucijose, teikti registro duomenis, dokumentus ir (ar) jų kopijas, atlikti kitus tvarkymo veiksmus.
 
Šias funkcijas įmonė įpareigota atlikti:
Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymu E-TAR
Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1495 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatų patvirtinimo“ E-TAR
 
Kainodara reguliuojama:
Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu E-TAR
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 10 d. nutarimu Nr. 45 „Dėl Atlyginimo už registro objekto registravimą, dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro objekto registravimą, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ E-TAR
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“ E-TAR
 

Teisių registrų (Lietuvos Respublikos Sutarčių ir teisių suvaržymų, Turto arešto aktų registro, Testamentų registro, Įgaliojimų registro, Vedybų sutarčių registro, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro) tvarkymas

 
Pagrindinės funkcijos:  registruoti šių registrų objektus, teikti duomenis, informaciją, dokumentus ir (ar) jų kopijas, atlikti kitus tvarkymo veiksmus.
 
Šias funkcijas įmonė įpareigota atlikti:
Tvarkyti Lietuvos Sutarčių ir teisių suvaržymų registrą
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu
E-TAR
Lietuvos Respublikos hipotekos registro įstatymu E-TAR
Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimu Nr. 1246 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo“ E-TAR
Tvarkyti Turto arešto aktų registrą:
Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymu
E-TAR
Turto arešto aktų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 314 „Dėl Turto arešto aktų registro reorganizavimo ir Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo“ E-TAR
Tvarkyti Testamentų registrą:
1972 m. gegužės 16 d. Konvencija dėl testamentų registravimo sistemos sukūrimo
E-TAR
Lietuvos Respublikos įstatymu dėl Konvencijos dėl testamentų registravimo sistemos sukūrimo ratifikavimo E-TAR
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu E-TAR
Testamentų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. 594 „Dėl Testamentų registro nuostatų patvirtinimo“ E-TAR
Tvarkyti Vedybų sutarčių registrą:
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu
E-TAR
Vedybų sutarčių registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1284 „Dėl Vedybų sutarčių registro reorganizavimo ir Vedybų sutarčių registro nuostatų patvirtinimo“ E-TAR
Tvarkyti Įgaliojimų registrą:
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu
E-TAR
Įgaliojimų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1770 „Dėl Įgaliojimų registro reorganizavimo ir Įgaliojimų registro nuostatų patvirtinimo“ E-TAR
Tvarkyti Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrą:
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu
E-TAR
Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1771 „Dėl Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro reorganizavimo ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ E-TAR
 
Kainodara reguliuojama:
Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu E-TAR
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 10 d. nutarimu Nr. 45 „Dėl Atlyginimo už registro objekto registravimą, dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo ir atlyginimo už registro objekto registravimą, registro duomenų, registro informacijos, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų, valstybės informacinių sistemų duomenų teikimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ E-TAR
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“ E-TAR
 

Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinės sistemos (E. pristatymo sistema) tvarkymas


Pagrindinės funkcijos:  tvarkyti duomenis, atsakyti už jų saugą ir atlikti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas su šios informacinės sistemos tvarkymu susijusias funkcijas.

Šias funkcijas įmonė įpareigota atlikti:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 914 „Dėl Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ E-TAR
 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu*
*Įstatymo pakeitimai dėl to įsigalioja 2021-07-01
E-TAR

 Kainodara reguliuojama:
 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu*
*Įstatymo pakeitimai dėl to įsigalioja 2021-07-01
E-TAR
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. liepos 23 d. įsakymu  Nr. 3-428  „Dėl Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis teikiamų elektroninio pristatymo paslaugų, kai elektroninės siuntos pristatomos fiziniu būdu, kaštų skaičiavimo metodikos patvirtinimo ir nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos tvarkytojo vienos sąskaitos administravimo  įkainio nustatymo“ E-TAR
 

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos tvarkymas


Pagrindinės funkcijos:  koordinuoti ir administruoti duomenų tvarkymą, keitimąsi duomenimis ir jų apskaitą, atlikti kitus tvarkymo veiksmus.
 
Šias funkcijas įmonė įpareigota atlikti:
Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu  E-TAR
Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ E-TAR
  

Specialiesiems įpareigojimams vykdyti skirti 2023 m. valstybės biudžeto asignavimai, tūkst. eurų

 
Specialieji įpareigojimai Suma Finansavimas
Nekilnojamojo turto registro ir Nekilnojamojo turto kadastro tvarkymas 6 052 Valstybės biudžeto asignavimai numatyti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane 
Juridinių asmenų registro tvarkymas 1 567 Valstybės biudžeto asignavimai numatyti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane
Adresų registro tvarkymas 593 Valstybės biudžeto asignavimai numatyti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane
Gyventojų registro tvarkymas 2 549 Valstybės biudžeto asignavimai numatyti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane
Teisių registrų (Turto arešto aktų registro, Testamentų registro, Įgaliojimų registro, Sutarčių ir teisių suvaržymų registro, Vedybų sutarčių registro, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro) tvarkymas 270 Valstybės biudžeto asignavimai numatyti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričių 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane
Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos tvarkymas 3 865 Valstybės biudžeto asignavimai numatyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane
Nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinės sistemos (E. pristatymo sistema) tvarkymas 150 Valstybės biudžeto asignavimai numatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2023-2025 metų strateginiame veiklos plane
Iš viso: 15 046  
 


 Atgal  Į puslapio viršų