Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Apie Registrų centrą / Administracinė informacija

Specialieji įpareigojimai


Specialieji įpareigojimai suprantami kaip valstybės valdomos įmonės funkcijos, kurias ji įpareigota atlikti pagal įstatymus ar Vyriausybės nutarimus, kad būtų užtikrintas konkrečių socialinių, strateginių ir politinių valstybės tikslų įgyvendinimas. Registrų centras yra įpareigotas administruoti ir tvarkyti šiuos registrus bei informacines sistemas:

◥ Nekilnojamojo turto registras
◥ Juridinių asmenų registras
◥ Adresų registras
◥ Gyventojų registras
◥ Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema
◥ E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema
◥ Informacinė sistema E. sąskaita
◥ Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema (PLAIS)
◥ Teisių registrai (Lietuvos Respublikos hipotekos registras, Turto arešto aktų registras, Testamentų registras, Įgaliojimų registras, Sutarčių registras, Vedybų sutarčių registras, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras)
◥ Antstolių informacinė sistema

Daugiau apie specialiuosius įpareigojimus:
Informacija apie 2018 m. specialiuosius įpareigojimus PDF
 

2018 m. skirtos valstybės biudžeto lėšos

 
Priemonės pavadinimas 2018 m. skirti asignavimai, tūkst. Eur
Iš viso: 3 371,2
Grąžinti dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažintą darbo užmokesčio (atlyginimo) dalį pertvarkytos Centrinės hipotekos įstaigos darbuotojams  49,0
Masinio vertinimo būdu įvertinti žemės sklypus ir statinius, įregistruotus Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje, siekiant surinkti mokesčius, taip pat kitiems teisės aktų numatytiems tikslams 613,0
Plėtoti Adresų registro veiklą 128,0
Neatlygintinai teikti registrų duomenis vadovaujantis valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 29 str. 4 d. (VIISP iki 2019 m.) 317,0
Užtikrinti e. sveikatos paslaugų gyventojams, asmenims, pacientams, sveikatos priežiūros įstaigoms ir specialistams plėtojimą 2 264,2
iš jų panaudota 1 675,2


 Atgal  Į puslapio viršų