Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Apie Registrų centrą / Administracinė informacija

Darbo užmokestis


Valstybės įmonės Registrų centro darbuotojų
vidutinis mėnesio priskaičiuotas darbo užmokestis (bruto) , eurais

 
Eil.
Nr.
Pareigybių grupės 2021 m. Kintamoji metinė atlygio dalis už 2020 m. apskaičiuota, kaip vidutinė mėnesinė kintamoji atlygio dalis* 2021 m. IV ketv. 2022 m. I ketv.
1. Generalinis direktorius 8 489 1 865 8 466 8 582
2. Aukščiausio lygio vadovai 6 771 1 073 6 810 6 833
3. Vidurinio lygmens vadovai 3 309 258 3 422 3 454
4. Žemesnio lygmens vadovai 2 039 139 2 133 2 152
5. Kiti darbuotojai 1 674 103 1 738 1 748

* Darbuotojams kintamojo metinio atlygio dalis skirta vadovaujantis Valstybės įmonės Registrų centro (toliau - Registrų centro) atlygio politikos,  Registrų centro darbuotojų veiklos vertinimo politikos, Registrų centro darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo nuostatomis dėl kintamosios metinės atlygio dalies nustatymo ir skyrimo, atsižvelgiant į Registrų centro 2020 metų rezultatus ir darbuotojų metinių veiklos pasiekimų  vertinimo rezultatus. Valstybės įmonės Registrų centro generaliniam direktoriui, direktoriams premija skirta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23d. nutarimo Nr. 1341 nuostatomis.Teisės aktai ir kita informacija

 
Atlygio politika
Darbuotojų veiklos vertinimo politika PDF
Įsakymas dėl Valstybės įmonės Registrų centro 2021 m. veiklos rodiklių ir jų dydžių 2022 m. vadovo mėnesinės algos kintamosios dalis dydžiui nustatyti patvirtinimo


 Atgal  Į puslapio viršų