Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą / Administracinė informacija

Darbo užmokestis


Valstybės įmonės Registrų centro darbuotojų
vidutinis mėnesio priskaičiuotas darbo užmokestis (bruto), eurais

 
Eil.
Nr.
Pareigybių grupės 2021 m. 2022 m.
III ketv.
2022 m.
IV ketv.
Kintamoji metinė atlygio dalis už 2021 m. apskaičiuota, kaip vidutinė mėnesinė kintamoji atlygio dalis* 2022 m.
1. Generalinis direktorius 8 489 8 682 8 619 954 8 675
2. Aukščiausio lygio vadovai 6 771 7 178 6 931 692 6 973
3. Vidurinio lygmens vadovai 3 309 3 862 3 850 292 3 712
4. Žemesnio lygmens vadovai 2 039 2 494 2 460 158 2 368
5. Kiti darbuotojai 1 674 1 913 1 910 111 1 857


* Darbuotojams kintamojo metinio atlygio dalis skiriama vadovaujantis Valstybės įmonės Registrų centro (toliau - Registrų centro) atlygio politikos,  Registrų centro darbuotojų veiklos vertinimo politikos, Registrų centro darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo nuostatomis dėl kintamosios metinės atlygio dalies nustatymo ir skyrimo, atsižvelgiant į Registrų centro atitinkamų metų rezultatus ir darbuotojų metinių veiklos pasiekimų  vertinimo rezultatus. Valstybės įmonės Registrų centro generaliniam direktoriui, direktoriams premija skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23d. nutarimo Nr. 1341 nuostatomis.


Teisės aktai ir kita informacija

 
Atlygio politika
Darbuotojų veiklos vertinimo politika PDF
Įsakymas dėl Valstybės įmonės Registrų centro 2021 m. veiklos rodiklių ir jų dydžių 2022 m. vadovo mėnesinės algos kintamosios dalis dydžiui nustatyti patvirtinimo


 Atgal  Į puslapio viršų