Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą / Teisinė informacija

Registrų centro generalinio direktoriaus įsakymai


Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo ginčų nagrinėjimo komisijos darbo reglamentas, patvirtintas valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2023 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VE-600 (1.3 E) „Dėl Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo ginčų nagrinėjimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“.

Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. VE-244 (1.3 E) „Dėl pareigybių, tikrinamų valstybės įmonėje Registrų centre pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnį, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įgaliojimų teikti duomenis, dokumentus ir gauti paslaugas valstybės įmonėje Registrų centre išdavimo ir panaikinimo taisyklės, patvirtintos valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. VE-87 (1.3 E) „Dėl Įgaliojimų teikti duomenis, dokumentus ir gauti paslaugas valstybės įmonėje registrų centre išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“

Aukcionų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašas, patvirtintas valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. NVE-177 (1.3 E) „Dėl Aukcionų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“

Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. NVE-65 (1.3 E) „Dėl valstybės įmonės Registrų centro sąnaudų priskyrimo atskiroms registro objekto registravimo ir dokumentų teikimo veikloms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(Registrų centro sąnaudų paskirstymo veikloms aprašas )

Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų nagrinėjimo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklės, patvirtintos valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. VE-160 (1.3 E) „Dėl Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų nagrinėjimo valstybės įmonėje registrų centre taisyklių patvirtinimo“

Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. VE-282 (1.3 E) „Dėl valstybės įmonės Registrų centro sertifikavimo veiklos nuostatų, kvalifikuotų sertifikatų (elektroninių parašų ir elektroninių spaudų) taisyklių, laiko žymos teikimo veiklos nuostatų ir laiko žymos teikimo taisyklių patvirtinimo“
(Kvalifikuotų sertifikatų taisyklės , Sertifikavimo veiklos nuostatai , Laiko žymos teikimo taisyklės , Laiko žymos teikimo veiklos nuostatai )


Įgaliojimų teikti duomenis, dokumentus ir gauti paslaugas valstybės įmonėje Registrų centre išdavimo ir panaikinimo taisyklės, patvirtintos valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. VE-87 (1.3 E) „Dėl įgaliojimų teikti duomenis, dokumentus ir gauti paslaugas valstybės įmonėje Registrų centre išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“

Asmens duomenų tvarkymo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklės, patvirtintos valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. v-171 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklių patvirtinimo“

Elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos patikrinimo, išankstinės patikros, kadastro duomenų įrašymo ar jų pakeitimo Nekilnojamojo turto kadastre, naudojantis Nekilnojamojo turto registro posisteme „GeoMatininkas“, tvarkos aprašas, patvirtintas valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. VE-480 (1.3 E) „Dėl Elektroninės žemės sklypo kadastro duomenų bylos patikrinimo, išankstinės patikros, kadastro duomenų įrašymo ar jų pakeitimo Nekilnojamojo turto kadastre, naudojantis Nekilnojamojo turto registro posisteme „GeoMatininkas“, tvarkos aprašo patvirtinimo“

Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2017 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. v-40 „Dėl Nekilnojamojo turto registro posistemėje „Geomatininkas“ įkeltų dokumentų naudojimo Nekilnojamojo turto registre registruojant žemės sklypus, daiktines teises į juos ir juridinius faktus ir prašymų elektroninių ryšių priemonėmis pateikimo“

Dėl valstybės įmonės Registrų centro 2017 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. v-40 “Dėl Nekilnojamojo turto registro posistemėje “GeoMatininkas” įkeltų dokumentų naudojimo Nekilnojamojo turto registre registruojant žemės sklypus, daiktines teises į juos ir juridinius faktus ir prašymų elektroninių ryšių priemonėmis pateikimo” pakeitimo

Skaitmeninio žemės sklypo plano ir skaitmeninės žemės sklypo kadastro duomenų formos specifikacija, patvirtinta valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2016 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. v- 217 „Dėl skaitmeninio žemės sklypo plano ir skaitmeninės žemės sklypo kadastro duomenų formos specifikacijos patvirtinimo“

Atleidimo nuo atlyginimo už daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų registravimą didinimo tvarkos aprašas, patvirtintas valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2019 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-105 (101.2E) „Dėl atleidimo nuo atlyginimo už daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų registravimą didinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2015 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. v-154 „Dėl E. aukciono dalyvio registracijos diferencijuotos kainos nustatymo“


 Atgal  Į puslapio viršų