Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Juridiniai asmenys / JADIS

Duomenų gavimas apie naudos gavėjus (JANGIS)


1. Iš JANGIS duomenis gali gauti:

  • Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, turinčios teisę gauti visus naudos gavėjų duomenis ir jų sąrašus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytoms funkcijoms vykdyti.
  • Juridiniai asmenys, pateikę savo naudos gavėjų duomenis (turi teisę gauti visus savo naudos gavėjų duomenis ir jų sąrašus).
  • Juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjai – fiziniai asmenys, jei jų duomenys įrašyti sistemoje, – turi teisę gauti visus duomenis apie save.
  • Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie turi teisę gauti duomenis įstatymų nustatytais atvejais.

2. Kaip ir kokiomis formomis galima gauti JANGIS duomenis:

Duomenų rinkiniai

WEB priemonėmis (elektroninių ryšių tinklais), atliekant duomenų paiešką prisijungus prie JANGIS

Per saityno paslaugą (angl. web service) RC_BROKER

Prisijungus prie Registrų centro savitarnos svetainės
(nuo 2022-08-01)

Duomenų apie juridinio asmens ar kolektyvinio investavimo subjekto naudos gavėjus išrašas

PDF

XML

PDF, popierinį

Duomenų apie juridinio asmens ar kolektyvinio investavimo subjekto naudos gavėjus išrašas su istorija

PDF

XML

PDF, popierinį

Duomenų apie asmenį, kuris yra juridinių asmenų ir (ar) kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjas, išrašas

PDF

XML

PDF, popierinį

Duomenų apie asmenį, kuris yra juridinių asmenų ir (ar) kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjas, išrašas su istorija

PDF

XML

PDF, popierinį

Identifikacinių duomenų apie juridinio asmens ar kolektyvinio investavimo subjekto naudos gavėjus išrašas pagal duomenų gavėjo prašymą išrašas

PDF

XML

PDF, popierinį

Juridinio asmens ar kolektyvinio investavimo subjekto naudos gavėjų sąrašo nuorašas

PDF

Tik PDF formatu

PDF, popierinį

Duomenų apie juridinio asmens arba kolektyvinio investavimo subjekto naudos gavėjus peržiūra grafine forma (funkcija bus įgyvendinta nuo 2022-08-01).

Grafinis
atvaizdavimas

-

-

 

3. JANGIS duomenų gavimas pagal sutartį (registruotiems vartotojams)

 Norėdami sudaryti duomenų gavimo iš JANGIS sutartį:
  1. Užpildykite prašymą, jame nurodykite duomenų naudojimo tikslą ir teisinį pagrindą.
  2. Prašymą pasirašykite kvalifikuotu el. parašu arba jį nuskenuokite. Prašymą pasirašyti turėtų įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
  3. Prašymą siųskite el. paštu versloklientai@registrucentras.lt
  4. Gavę prašymą, paruošime ir atsiųsime sutarties projektą susiderinimui.
 
Prašymas sudaryti duomenų teikimo sutartį fiziniams asmenims PDF DOCX
Prašymas sudaryti duomenų teikimo sutartį juridiniams asmenims PDF DOCX
Vartotojo vadovas duomenų gavimui iš JANGIS registruotiems vartotojams PDF

 

4. JANGIS duomenų gavimas pagal prašymą (nuo 2022-08-01)

 Prašymą galima pateikti:  
Prašymo forma Informacija ruošiama Informacija ruošiama
   
Prašymo forma Informacija ruošiama Informacija ruošiama
 

Parengtus JANGIS išrašus ir dokumentų kopijas galima:

Vartotojo vadovas užsakytų dokumenų peržiūrai Informacija ruošiama
 


 Atgal  Į puslapio viršų