Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Juridiniai asmenys / JADIS

Duomenų teikimas iš JANGIS apie naudos gavėjus


Kam gali būti teikiami duomenys iš JANGIS:

 • Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, turinčioms teisę gauti visus naudos gavėjų duomenis ir jų sąrašus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytoms funkcijoms vykdyti.
 • Juridiniams asmenims, pateikusiems savo naudos gavėjų duomenis (turi teisę gauti visus savo naudos gavėjų duomenis ir jų sąrašus).
 • Juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjams – fiziniams asmenims, jei jų duomenys įrašyti sistemoje (turi teisę gauti visus duomenis apie save).
 • Kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie turi teisę gauti duomenis įstatymų nustatytais atvejais.

Kaip ir kokiomis formomis teikiamo duomenys iš JANGIS:

Duomenų rinkiniai

WEB priemonėmis (elektroninių ryšių tinklais), atliekant duomenų paiešką prisijungus prie JANGIS

Per saityno paslaugą (angl. web service) RC_BROKER

Prisijungus prie Registrų centro savitarnos svetainės

Duomenų apie juridinio asmens ar kolektyvinio investavimo subjekto naudos gavėjus išrašas

PDF

XML

PDF

Duomenų apie juridinio asmens ar kolektyvinio investavimo subjekto naudos gavėjus išrašas su istorija

PDF

XML

PDF

Duomenų apie asmenį, kuris yra juridinių asmenų ir (ar) kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjas, išrašas

PDF

XML

PDF

Duomenų apie asmenį, kuris yra juridinių asmenų ir (ar) kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjas, išrašas su istorija

PDF

XML

PDF

Identifikacinių duomenų apie juridinio asmens ar kolektyvinio investavimo subjekto naudos gavėjus išrašas*

PDF

XML

PDF

Identifikacinių duomenų apie asmenį, kuris yra juridinio asmens ar kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjas, išrašas PDF XML PDF

Juridinio asmens ar kolektyvinio investavimo subjekto naudos gavėjų sąrašo nuorašas

PDF

Tik PDF formatu

PDF

Duomenų apie juridinio asmens arba kolektyvinio investavimo subjekto naudos gavėjus peržiūra grafine forma (nuo 2022 m. lapkričio mėn.)

Grafinis
atvaizdavimas

-

-

* Šiuo metu neteikiama


Norint sudaryti duomenų teikimo sutartį:
 1. Užpildykite žemiau pateiktą sutarties formą.
 2. Pasirašykite sutartį kvalifikuotu elektroniniu parašu Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos arba Elektroninių valdžios vartų portale.
      3. Pasirašytą sutartį atsiųskite elektroniniu paštu: versloklientai@registrucentras.lt
 

Sutartys advokatams

JANGIS duomenų teikimo sutartis advokatams dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos Informacija atnaujinama Informacija atnaujinama
JANGIS ir JADIS duomenų teikimo sutartis advokatams dėl teisinių paslaugų teikimo Informacija atnaujinama Informacija atnaujinama
JANGIS ir JADIS duomenų teikimo sutartis advokatams dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei teisinių paslaugų teikimo Informacija atnaujinama Informacija atnaujinama


Sutartys advokatų padėjėjams

JANGIS duomenų teikimo sutartis advokatų padėjėjams dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos Informacija atnaujinama Informacija atnaujinama
JANGIS ir JADIS duomenų teikimo sutartis advokatų padėjėjams dėl teisinių paslaugų teikimo Informacija atnaujinama Informacija atnaujinama
JANGIS ir JADIS duomenų teikimo sutartis advokatų padėjėjams dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei teisinių paslaugų teikimo Informacija atnaujinama Informacija atnaujinama
 


Sutartys advokatų profesinėms bendrijoms

JANGIS duomenų teikimo sutartis advokatų profesinėms bendrijoms dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos Informacija atnaujinama Informacija atnaujinama
JANGIS ir JADIS duomenų teikimo sutartis advokatų profesinėms bendrijoms dėl teisinių paslaugų teikimo Informacija atnaujinama Informacija atnaujinama
JANGIS ir JADIS duomenų teikimo sutartis advokatų profesinėms bendrijoms dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei teisinių paslaugų teikimo Informacija atnaujinama Informacija atnaujinama


Sutartys antstoliams

JANGIS duomenų teikimo sutartis antstoliams PDF DOC


Sutartys finansų įstaigoms  

JANGIS duomenų teikimo sutartis finansų įstaigoms Informacija atnaujinama Informacija atnaujinama

Duomenų teikimas iš JANGIS pagal sutartį (registruotiems vartotojams)

 Norėdami sudaryti duomenų teikimo iš JANGIS sutartį:
 1. Užpildykite prašymą, jame nurodykite duomenų naudojimo tikslą ir teisinį pagrindą.
 2. Prašymą pasirašykite kvalifikuotu el. parašu arba jį nuskenuokite. Prašymą pasirašo įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
 3. Prašymą siųskite el. paštu versloklientai@registrucentras.lt
 4. Gavę prašymą, paruošime ir atsiųsime sutarties projektą susiderinimui.
 
Prašymas sudaryti duomenų teikimo sutartį fiziniams asmenims PDF DOCX
Prašymas sudaryti duomenų teikimo sutartį juridiniams asmenims PDF DOCX
Vartotojo vadovas duomenų gavimui iš JANGIS registruotiems vartotojams PDF

 

Sutarties keitimas ir nutraukimas

Sutarties keitimas

Norėdami pakeisti sutartį:

 1. Užpildykite prašymą, jame nurodykite informaciją apie sutartį  bei tą punktą (-us), kurį (-iuos) norite keisti/koreguoti.
 2. Prašymą pasirašykite kvalifikuotu e. parašu arba jį nuskenuokite. Prašymą pasirašyti turėtų įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
 3. Jį siųskite el. paštu versloklientai@registrucentras.lt.
 4. Gavę prašymą, paruošime ir atsiųsime sutarties projektą susiderinimui.
 
Prašymas pakeisti duomenų teikimo sutartį fiziniams asmenims PDF DOCX
Prašymas pakeisti duomenų teikimo sutartį juridiniams asmenims PDF DOCX

Sutarties nutraukimas

Norėdami nutraukti sutartį:
 1. Užpildykite prašymą, jame nurodykite informaciją apie sutartį bei sutarties nutraukimo priežastį (-is).
 2. Prašymą pasirašykite kvalifikuotu e. parašu arba jį nuskenuokite. Prašymą pasirašyti turėtų įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
 3. Jį siųskite el. paštu versloklientai@registrucentras.lt.
 4. Gavę prašymą, informuosime Jus dėl sutarties nutraukimo.
Prašymas nutraukti duomenų teikimo sutartį fiziniams asmenims PDF DOCX
Prašymas nutraukti duomenų teikimo sutartį juridiniams asmenims PDF DOCX

Duomenų teikimas iš JANGIS

 Užsakyti išrašus galima:  
Prašymas gauti JANGIS išrašus ir (ar) dokumentus popierine forma PDF DOCX


Parengtus JANGIS išrašus ir dokumentų kopijas galima:


Su JADIS išrašų pavyzdžiais galite susipažinti valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d. įsakyme Nr. v-501 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašų ir prašymo struktūros patvirtinimo“  ir įsakymo priede .


 Atgal  Į puslapio viršų