Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Juridiniai asmenys / JADIS

Duomenų teikimas iš JANGIS apie naudos gavėjus


Kam gali būti teikiami duomenys iš JANGIS:

  • Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, turinčioms teisę gauti visus naudos gavėjų duomenis ir jų sąrašus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytoms funkcijoms vykdyti.
  • Juridiniams asmenims, pateikusiems savo naudos gavėjų duomenis (turi teisę gauti visus savo naudos gavėjų duomenis ir jų sąrašus).
  • Juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjams – fiziniams asmenims, jei jų duomenys įrašyti sistemoje (turi teisę gauti visus duomenis apie save).
  • Kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie turi teisę gauti duomenis įstatymų nustatytais atvejais.

Kaip ir kokiomis formomis teikiamo duomenys iš JANGIS:

Duomenų rinkiniai

WEB priemonėmis (elektroninių ryšių tinklais), atliekant duomenų paiešką prisijungus prie JANGIS

Per saityno paslaugą (angl. web service) RC_BROKER

Prisijungus prie Registrų centro savitarnos svetainės

Duomenų apie juridinio asmens ar kolektyvinio investavimo subjekto naudos gavėjus išrašas

PDF

XML

PDF

Duomenų apie juridinio asmens ar kolektyvinio investavimo subjekto naudos gavėjus išrašas su istorija

PDF

XML

PDF

Duomenų apie asmenį, kuris yra juridinių asmenų ir (ar) kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjas, išrašas

PDF

XML

PDF

Duomenų apie asmenį, kuris yra juridinių asmenų ir (ar) kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjas, išrašas su istorija

PDF

XML

PDF

Identifikacinių duomenų apie juridinio asmens ar kolektyvinio investavimo subjekto naudos gavėjus išrašas*

PDF

XML

PDF

Identifikacinių duomenų apie asmenį, kuris yra juridinio asmens ar kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjas, išrašas PDF XML PDF

Juridinio asmens ar kolektyvinio investavimo subjekto naudos gavėjų sąrašo nuorašas

PDF

Tik PDF formatu

PDF

Duomenų apie juridinio asmens arba kolektyvinio investavimo subjekto naudos gavėjus peržiūra grafine forma (nuo 2022 m. lapkričio mėn.)

Grafinis
atvaizdavimas

-

-

* Šiuo metu neteikiama

Sutartys finansų įstaigoms

Norint sudaryti sutartį:
  1. Užpildykite žemiau pateiktą sutarties formą.
  2. Pasirašykite sutartį kvalifikuotu elektroniniu parašu Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos arba Elektroninių valdžios vartų portale.
      3. Pasirašytą sutartį atsiųskite elektroniniu paštu: versloklientai@registrucentras.lt

 
Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemio duomenų teikimo sutartis PDF DOC

Duomenų teikimas iš JANGIS pagal sutartį (registruotiems vartotojams)

 Norėdami sudaryti duomenų teikimo iš JANGIS sutartį:
  1. Užpildykite prašymą, jame nurodykite duomenų naudojimo tikslą ir teisinį pagrindą.
  2. Prašymą pasirašykite kvalifikuotu el. parašu arba jį nuskenuokite. Prašymą pasirašo įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
  3. Prašymą siųskite el. paštu versloklientai@registrucentras.lt
  4. Gavę prašymą, paruošime ir atsiųsime sutarties projektą susiderinimui.
 
Prašymas sudaryti duomenų teikimo sutartį fiziniams asmenims PDF DOCX
Prašymas sudaryti duomenų teikimo sutartį juridiniams asmenims PDF DOCX
Vartotojo vadovas duomenų gavimui iš JANGIS registruotiems vartotojams PDF

 

Duomenų teikimas iš JANGIS

 Užsakyti išrašus galima:        

Parengtus JANGIS išrašus ir dokumentų kopijas galima: Atgal  Į puslapio viršų