Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Turtas ir apribojimai / Nekilnojamojo turto kadastras ir registras / Paslaugos matininkams

Nekilnojamojo turto registro posistemė „GeoMatininkas“


Prisijungti prie Nekilnojamojo turto registro posistemės „GeoMatininkas“
Prisijungti prie Nekilnojamojo turto registro posistemės „GeoMatininkas“
Nekilnojamojo turto registro posistemėje „GeoMatininkas“ atliekami nekilnojamųjų daiktų (žemės sklypų) kadastro duomenų elektroninės bylos, rengimo, pateikimo, tikrinimo, derinimo nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į kadastrą ir jų pakeitimo, panaikinimo, pataisymo darbai. Posistemė skirta kadastrinių matavimų metu matininko surinktiems kadastro duomenims apdoroti ir nekilnojamųjų daiktų (žemės sklypų) kadastro duomenų bylų elektroniniams dokumentams parengti. Posistemė leidžia matininkui iš kadastro tvarkytojo internetu gauti pradinius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, tarp jų ir žemės sklypų ir inžinerinių statinių ribas, pažymas apie gretimų žemės sklypų savininkus, kurių reikia darbui atlikti ir pateikti kadastro tvarkytojui arba NŽT teritoriniam padaliniui komplektuojamus elektroninius dokumentus.

Matininkai gali naudotis posistemėje esančiomis klasifikatorių bibliotekomis, savikontrolės bei kitais įrankiais, padedančiais byloje išvengti techninių klaidų. Posistemė serverio pusėje susideda iš centralizuotos programos su centralizuota duomenų baze, kliento pusėje – interneto naršyklės. Nereikalinga jokia papildoma programinė įranga, nes posistemėje „GeoMatininkas“ galima ir braižyti žemės sklypo planą, ir parengti visus kitus žemės sklypo kadastro duomenų bylos dokumentus.

Posistemė „GeoMatininkas“ yra integruota su kitomis Registrų centro tvarkomomis sistemomis (Adresų registru, Nekilnojamojo turto registru, kadastro žemėlapiu) bei kitų kadastrų ir registrų duomenimis (Valstybinio geodezinio pagrindo, Georeferencinio pagrindo kadastro, saugomų teritorijų, kultūros paveldo objektų).
 


 Atgal  Į puslapio viršų