Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą / Veiklos sritys / Europos Sąjungos finansuojami projektai

Projektas finansuojamas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų
 
Projektas Nr. 02-086-P-0007 „Teisės pažeidimų tyrimo veiksmų automatizavimas ir elektroninių paslaugų plėtra“​
 
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kartu su partneriu valstybės įmone Registrų centru įgyvendina projektą Nr. 02-086-P-0007 „Teisės pažeidimų tyrimo veiksmų automatizavimas ir elektroninių paslaugų plėtra“
 
Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
 
Projekto tikslas – automatizuoti ir robotizuoti administracinėje teisenoje dalyvaujančių institucijų veiklos procesus, susijusius su teisės pažeidimų tyrimu, ir sukurti susijusias elektronines paslaugas, teikiamas fiziniams ir juridiniams asmenims, didinti viešojo sektoriaus institucijų, kurių pareigūnai turi teisę ne teismo tvarka nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, veiklos efektyvumą ir institucijų atsparumą prisitaikant prie kintančių sąlygų.
 
Problemos, sprendžiamos šiuo projektu: 
Projektu sprendžiama problema nustatyta 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programoje – neišnaudojamos turimos valstybės skaitmeninimo galimybės, taip nesudaromos sąlygos kurti naujomis technologijomis pagrįstus sprendimus, juos diegti kuriant pažangias ir saugias skaitmenines paslaugas ir teikti šias paslaugas visuomenei. Institucijose, kurių pareigūnai turi teisę ne teismo tvarka nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, neišnaudotas informacijos ir ryšių technologijų potencialas teisės pažeidimų tyrimo ir teisenos veiksmams automatizuoti, todėl viešojo sektoriaus institucijų, kurių pareigūnai nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, veikla neefektyvi, trūksta skaitmeninių sprendimų, leidžiančių saugiai ir patogiai gauti elektronines paslaugas administracinių nusižengimų bylų tyrimo metu.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (ANK) nustatyta tvarka užfiksuoti administraciniai nusižengimai registruojami Administracinių nusižengimų registre (ANR). Šiai dienai automatinis procesas veikia išskirtinai tik dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų, už kurių kontrolę pagal kompetenciją atsakinga Policijos departamento Kelių policijos valdyba. Institucijose, kurių pareigūnai turi teisę ne teismo tvarka nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, neišnaudotas informacijos ir ryšių technologijų potencialas teisės pažeidimų tyrimo ir teisenos veiksmams automatizuoti – galimybės teisės pažeidimus fiksuoti bei tirti pasitelkiant automatizavimo ir robotizavimo sprendimus pilnai neišnaudotos, todėl, augant pažeidimų fiksavimo įrenginių ir skaitmeninių sprendimų, leidžiančių identifikuoti teisės pažeidimus eismo saugumo, finansų valdymo, mokesčių administravimo srityje ir kt. srityse, skaičiui, reikalingi vis didesni administracinių nusižengimų bylas nagrinėjančių institucijų žmogiškieji ir finansiniai ištekliai administracinio nusižengimo tyrimui, procesinių dokumentų rengimui, siuntimui, informavimui ir tolimesnei komunikacijai su pažeidėju. Be to, keliami vis aukštesni reikalavimai terminui, per kurį turi būti paskirta administracinė nuobauda pažeidėjui, skaičiuojant jį nuo administracinio nusižengimo padarymo dienos, todėl dalis pažeidimų dėl žmogiškųjų resursų trūkumo nustatytais terminais lieka neištirti.

Būtinas pažeidimų duomenų apdorojimo, procesinių dokumentų įforminimo automatizavimas, rutininių veiksmų atlikimas be pareigūno pagalbos. Vykdant Projektą bus sukurtas ANR teisės pažeidimų fiksavimo bei tyrimo modulis, duomenų mainų integracijos su pradinius pažeidimų duomenis fiksuojančiomis valstybės informacinėmis sistemomis (registrais) bei automatizuota ir robotizuota teisės pažeidimų tyrimo veiksmų dalis tam, kad efektyviai, mažinant žmogiškąjį įsikišimą arba be žmogiškųjų resursų (ir be jokio žmogiškojo kontakto) būtų automatizuotos pasikartojančios rutininės pažeidimų registravimo veiklos bei apdorojami jų duomenys, surašomi administracinio nusižengimo protokolai su administraciniu nurodymu ar be administracinio nurodymo, o ANK 608 str. 5 d. nustatytu atveju ir nutarimai skirti įspėjimą. Taip pat nėra realizuoti skaitmeniniai sprendimai, leidžiantys saugiai ir patogiai gauti elektronines paslaugas administracinių nusižengimų bylų tyrimo metu. Tiek verslo subjektai ir fiziniai asmenys, tiek pažeidimus tiriančios institucijos patiria administracinę naštą, teikdamos pranešimus ar kitą informaciją, procesinius dokumentus ir apdorodamos gautą informaciją  administracinių nusižengimų ar kitų teisės pažeidimų tyrimo metu. Projektu siekiama, kad susijusios administracinių pažeidimų tyrimo  paslaugos asmenims būtų teikiamos patogiu skaitmeniniu būdu, bus sukurtos naujos elektroninės administracinės paslaugos fiziniams ir juridiniams asmenims ir automatizuotas gautų atsakymų į pranešimus fiziniams ir juridiniams asmenims apdorojimas ANR.
 
Problemos aktualumas:
Įgyvendinus Projektą, dėl automatizuotai vykdomų procesų bus mažinama administracinių nusižengimų bylas nagrinėjančių institucijų administracinė našta, taupomi žmogiškieji ir finansiniai ištekliai administracinio nusižengimo tyrimui, procesinių dokumentų rengimui, siuntimui, informavimui ir tolimesnei komunikacijai su pažeidėju.
Sukūrus elektronines paslaugas administracinės teisenos proceso dalyviams didės paslaugų gavėjų pasitenkinimas dėl el. paslaugų prieinamumo, mažės laiko sąnaudos, skirtos prašymų, paaiškinimų ir reikalavimų pateikimui.
 
Projekto uždaviniai:
  • gerinti viešojo valdymo institucijų teikiamų paslaugų kokybę, didinti jų prieinamumą ir patrauklumą;
  • automatizuoti ir robotizuoti administracinėje teisenoje dalyvaujančių institucijų veiklos procesus;
  • teikti skaitmenines administracines paslaugas administracinio nusižengimo bylos teisenoje dalyvaujantiems asmenims. 

Projekto veikla – viešųjų institucijų teikiamų elektroninių paslaugų brandos lygio kėlimas, kurios metu numatoma:
  • sukurti Administracinių nusižengimų registro automatinio apdorojimo ir robotizavimo procesus;
  • sukurti naujas elektronines paslaugas ir automatizuoti gautų atsakymų į pranešimus fiziniams ir juridiniams asmenims apdorojimą;
  • išplėsti Juridinių asmenų registro funkcionalumą ir sukurti integracinę sąsają su Administracinių nusižengimų registru pažeidimų registravimo veikloms automatizuoti.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. rugpjūčio 4 d. - 2025 m. gruodžio 31 d.
 
Projekto vertė - 1 690 417,47  Eur
 
Informatikos ir ryšių departamentas   

Informatikos ir ryšių departamentas

Valstybės įmonė Registrų centras


 Atgal  Į puslapio viršų