Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą / Veiklos sritys

Europos Sąjungos projektai


◥ „Europos Sąjungos skaitmeninio žaliojo sertifikato Lietuvos Respublikoje sukūrimas“

◥ Laboratorinių tyrimų rezultatų ir užsakymų aprašymo naudojant tarptautines nomenklatūras, formuojant elektroninius sveikatos įrašus, elektroninės paslaugos sveikatos priežiūros specialistams sukūrimas

◥ „Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos vystymas“
◥ „Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos plėtra“
◥ „Lietuvos nacionalinis kontaktų centras ir tarpvalstybinių paslaugų vystymas – paciento sveikatos istorijos santraukos įgyvendinimas“
◥ „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo priemonių, susijusių su specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (SŽNS) taikymu, sukūrimas“
◥ „Gyventojų registro modernizavimas ir susijusių elektroninių paslaugų kūrimas“
◥ „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statyba ir statybos valstybine priežiūra, plėtra“
◥ „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su teritorijų planavimu, plėtra (EPTP)“
◥ „Teisinės informacijos ir teisinės pagalbos paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę (TEISIS)“
◥ „Antros kartos kontaktinio centro veiklos modelio įgyvendinimas“
◥ „Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų dalyvių duomenų registravimo informacinė sistema (VIRSIS)“
◥ „Erdvinių trimačių (3D) duomenų, būtinų ūkio plėtros projektų efektyviam įgyvendinimui, parengimo, saugojimo ir valdymo technologijos sukūrimas“
◥ „Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) portalo patogumo vartotojams, platformos duomenų mainų įrankių vystymas, bendro naudojimo paslaugų sukūrimas“
◥ „Lietuvos nacionalinis E. sveikatos kontaktų centras ir tarpvalstybinės paslaugos“
Vidutinio aukščio ir aukštų tvarių mediciių pastatų žinių sąjunga (KnoWood)
◥ Europos Sąjungos Dvynių projektas „Parama civilinės būklės aktų registravimui ir dokumentų saugumui užtikrinti“
◥ e. Invoicing Cross Border LT“ 
◥ „Verslo registrų sąveikos sistemos įgyvendinimas Lietuvoje (BRIS)“


 Atgal  Į puslapio viršų