Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą / Veiklos sritys / Europos Sąjungos finansuojami projektai

Projektas finansuojamas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų
 
Projektas Nr. 02-086-P-0001 „Juridinių asmenų registro ir kitų susijusių sistemų elektroninių paslaugų tobulinimas ir modernizavimas Direktyvai 2019/1151 įgyvendinti“
 
Valstybės įmonė Registrų centras įgyvendina projektą „Juridinių asmenų registro ir kitų susijusių sistemų elektroninių paslaugų tobulinimas ir modernizavimas Direktyvai 2019/1151 įgyvendinti“. 
 
Projektas įgyvendinamas pagal 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“.
 
Projekto tikslas – padidinti uždarųjų akcinių bendrovių steigimo, filialų registravimo bei bendrovių ir filialų dokumentų ir duomenų teikimo procesų efektyvumą, keistis informacija su kitais ES verslo registrais.
 
Projektu siekiama modernizuoti dvi Registrų centro teikiamas administracinės paslaugas – „Juridinių asmenų registro objektų registravimas“ ir „Duomenų Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje įrašymas ir anuliavimas“, supaprastinant paslaugų teikimo procedūras bei padidinant patogumą naudotojams:
  • palengvinti bendrovių ir užsienio bendrovių filialų steigimą Lietuvoje ir sumažinti su tuo susijusias procesų išlaidas, trukmę ir administracinę naštą, ypač labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms;
  • sukurti funkcionalumą, skirtą sudaryti galimybę ES šalies fiziniams ir juridiniams asmenims naudotis bendrovių ar jų filialų steigimo, šių bendrovių ir bendrovių filialų pakeistų dokumentų ir duomenų teikimo, bendrovių dalyvių registravimo ir duomenų keitimo viešosiomis paslaugomis internetu, taip sudarant alternatyvą duomenų ir dokumentų pateikimui popieriniu būdu;
  • išplėsti registrų sąveikos sistemos (BRIS) funkcionalumą, įgalinant ES šalių registrus keistis duomenimis ir dokumentais apie bendroves ir filialus, keistis duomenimis apie nušalintus bendrovių vadovus bei šią informaciją viešinti.
 
Įgyvendinus projektą bus sukurti funkcionalumai:
  • sudaryta galimybė ES šalies fiziniams ir juridiniams asmenims naudotis bendrovių ar jų filialų steigimo, šių bendrovių ir bendrovių filialų dokumentų ir duomenų teikimo, bendrovių akcininkų duomenų teikimo viešosiomis paslaugomis internetu, taip sudarant alternatyvą duomenų ir dokumentų pateikimui popieriniu būdu;
  • palengvintas bendrovių ir užsienio bendrovių filialų steigimas Lietuvoje ir sumažinti su tuo susijusias procesų išlaidas, trukmę ir administracinę naštą, ypač labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms;
  • išplėstas registrų sąveikos sistemos funkcionalumas, įgalinantis ES šalių verslo registrus keistis duomenimis ir dokumentais apie bendroves ir filialus, keistis duomenimis apie nušalintus bendrovių vadovus bei šią informaciją viešinti.
 
Tokiu būdu klientui bus supaprastinta paslaugos teikimo procedūra: duomenų ir dokumentų pateikimas, apmokėjimas už paslaugą, įregistruotų dokumentų gavimas. Paslaugos kuriamos naudojant duomenimis grįstus sprendimus. Bus sukurta galimybė prie sistemos prisijungti ES šalių asmenims jų šalyse išduota elektroninės atpažinties priemone arba e.Rezidento identifikavimo priemone.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2021 m. rugsėjo 7 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d. 
 
Projekto vertė 1 044 946,92 EUR (iš jų PVM – 93 443,36 EUR).
 


 Atgal  Į puslapio viršų