Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą / Veiklos sritys / Europos Sąjungos finansuojami projektai

Projektas finansuojamas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų
 
Projektas Nr. 02-086-P-0008 „Antstolių informacinės sistemos (AIS) modernizavimas sukuriant elektronines paslaugas antstoliams, išieškotojams ir skolininkams bei nemokumo administratoriams“
 
Valstybės įmonė Registrų centras įgyvendina projektą „Antstolių informacinės sistemos (AIS) modernizavimas sukuriant elektronines paslaugas antstoliams, išieškotojams ir skolininkams bei nemokumo administratoriams“.
Projektas įgyvendinamas pagal 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“.
 
Projekto tikslas – skaitmeninti duomenų teikimo ir gavimo elektronines paslaugas, kad jos būtų orientuotos į antstolių, nemokumo administratorių, kitų duomenų teikėjų ir gavėjų poreikius ir veiklos procesus.

Pagrindinės problemos, kurias siekiama išspręsti šiuo projektu:
 • Dalis AIS paslaugų nėra pasiekiamos elektroniniu būdu, jos teikiamos parengiant atsakymus raštu.
 • Dalį AIS paslaugų būtina tobulinti, sukuriant programines priemones duomenims keistis su susijusiais valstybės registrais ir IS.
 • AIS technologine prasme yra pasenusi, esamos technologijos nesudaro sąlygų įgyvendinti aukštesnių reikalavimų naudotojo sąsajos patogumui. Ji taip pat turi ribotas galimybes užtikrinti aukštus reikalavimus interaktyvumui ir kodo organizuotumui.
 • Nemokumo administratorių apmokėjimų apskaita už el. varžytynių paskelbimą atliekama rankiniu būdu, perkeliant duomenis iš vienos sistemos ir (ar) dokumentų į kitą.
 • Nesukurta ir neteikiama Antstolių e. aukcionų paslauga.
 
Modernizavus AIS bus:
 • Automatizuotas vykdomųjų dokumentų įkėlimas tiesiogiai iš Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – LITEKO), patogesnė naudojimui ir greičiau veikianti vykdomųjų dokumentų priėmimo vykdymui paslauga.
 • Patobulintos esamos ir sukurtos naujos AIS integracinės sąsajos su Turto arešto aktų registru, Vedybų sutarčių registru, Testamentų registru, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registru, Įgaliojimų registru, Transporto priemonių savininkų apskaitos informacine sistema, Audito, vertinimo ir nemokumo informacine sistema.
 • Patobulinta susipažinimo su vykdomąja byla paslauga, leidžianti  susipažinti su byla proceso šalims, sekti jos eigą ir kt.
 • Patobulintas AIS pranešimų ar priminimų įrankis, kuris leidžia antstoliui ir jo darbuotojams patogiau ir efektyviau tvarkyti bei planuoti užduočių įvykdymą, laiku pateikti atsakymus į proceso šalių, suinteresuotų asmenų prašymus, skundus, atlikti procesinius veiksmus, kuriems įstatymas nustato apibrėžtus terminus.
 • Sukurtas technologinis sprendimas – Antstolių aukcionų vykdymo posistemis, kuris užtikrins automatizuotą antstolių parduodamo turto pardavimo funkcijų ir procesų vykdymą bei leis antstoliams vykdyti jiems įstatymų nustatytas funkcijas, t. y. galimybę teikti turto pardavimo elektroninių aukcionų būdu paslaugas, o gyventojams ir verslo subjektams elektroniniu būdu įsigyti turtą per www.evarzytynes.lt užtikrinant proceso skaidrumą ir konfidencialumą.
 • Automatizuotas nemokumo administratorių apmokėjimo procesas už el. varžytynių paskelbimą.
 • Automatizuotas nuasmeninto varžymosi eigos protokolo išdavimas per e. paslaugas procesas.
 • Patobulintas Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų modulis, pritaikant jį patogesniam naudojimui.
 
Kuriant naujas ir tobulinant esamas AIS paslaugas, integracines sąsajas kartu bus atliekami AIS dekomponavimo darbai, atnaujinama technologinė bazė. AIS bus perkelta į naujai įdiegtą konteinerizacijos platformą.
 
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2026 m. balandžio 30 d.
 
Projekto vertė – 1 204 036,36 Eur (iš jų PVM 208 964,99 EUR).
 


 Atgal  Į puslapio viršų