Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą / Veiklos sritys / Europos Sąjungos finansuojami projektai

Projektas finansuojamas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų
 
Projektas Nr. 09-021-P-0001 „ESPBI IS sudarančių posistemių dekomponavimas“
 
Valstybės įmonė Registrų centras įgyvendina projektą „ESPBI IS sudarančių posistemių dekomponavimas“.
 
Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“.
 
Projekto tikslas – dekomponuoti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau -  ESPBI IS) sudarančias posistemes, pakeičiant bendrą ESPBI IS architektūrą iš centralizuotos (monolitinės) į atskirų nepriklausomų ir tarpusavyje susijusių sudėtinių komponentų architektūrą, grįstą orientuotų į servisus ir pagal galimybę mikro-servisų architektūriniais principais, taip užtikrinant efektyvų ir tvarų nacionalinės e. sveikatos sistemos veikimą, patikimumą, našumą bei jos tolesnį vystymą.
 
Pagrindinė Projektu siekiama spręsti problema – ESPBI IS architektūrinių sprendimų sąlygotas apribotas ESPBI IS vystymas ir netenkinanti greitaveika, prieinamumas, klinikinių duomenų apimtis, kokybė ir savalaikiškumas, duomenų įvedimo greitis. Išvardintas problemas pagrinde lemia ESPBI IS architektūriniai sprendimai, kurie nėra pritaikyti nei sparčiai didėjančiam duomenų kiekiui, didėjančiam naudotojų kiekiui ir naudojimo apimčiai, nei sparčiai didėjančiam poreikiui vystyti ESPBI IS.
 
Projekto tikslinė grupė - Lietuvos Respublikos gyventojai, sveikatos priežiūros specialistai ir kiti specialistai, dirbantys visuomenės sveikatos priežiūros, farmacijos, asmens sveikatos priežiūros ir kontrolės funkcijas atliekančiose įstaigose.
 
Planuojami Projekto pokyčio rezultatai:
  1. Atlikti ESPBI IS architektūriniai pokyčiai sudarys sąlygas ESPBI IS kaupti didesnę dokumentų ir duomenų rinkinių (toliau - D&DR) aibę, palengvins, atpigins ESPBI IS vystymą ateityje;
  2. D&DR duomenų modeliavimo rezultatai ir duomenų mainų sąsajos vystymui sukurti įrankiai bei dokumentacija palengvins ir atpigins sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų vystymą ateityje;
  3. Sveikatos priežiūros specialistai sutaupys laiko, kurį šiuo metu skiria administraciniams ir pertekliniams veiksmams vykdant duomenų įvedimą;
  4. Padidės ESPBI IS greitaveika ir prieinamumas;
  5. Pagerės ESPBI IS gaunamų duomenų kokybė ir savalaikiškumas;
  6. Gydytojų sprendimai bus paremti kokybiškesniais faktiniais duomenimis, o ne pacientų pateikiama informacija;
  7. Bus sudarytos sąlygos klinikinių duomenų analizei ir statistinei duomenų analizei (tendencijoms, koreliacijoms).
  8. Bus sukurtos techninės priemones perėjimui nuo apsikeitimo dokumentais į apsikeitimą duomenų rinkiniais;
  9. Sudarytos sąlygas plėsti medicininės informacijos, kuri bus saugoma ir kuria bus keičiamasi, apimtis;
  10. Įgyvendintas perėjimas į naują HL7 FHIR standarto versiją.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2023 m. sausio 9 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d.
 
Projekto vertė – 25 023 151,74 Eur (iš jų PVM 3 988 450,64 Eur).
 


 Atgal  Į puslapio viršų