Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą / Veiklos sritys / Europos Sąjungos finansuojami projektai


Projektas finansuojamas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

Projektas Nr. 02-085-P-0007 „Juridinių asmenų registro ir kitų susijusių sistemų elektroninių paslaugų ir Registrų sąveikos sistemos (BRIS) tobulinimas ir modernizavimas Direktyvai 2019/2121 įgyvendinti“


Valstybės įmonė Registrų centras įgyvendina projektą „Juridinių asmenų registro ir kitų susijusių sistemų elektroninių paslaugų ir Registrų sąveikos sistemos (BRIS) tobulinimas ir modernizavimas Direktyvai 2019/2121 įgyvendinti“. 
 
Projektas įgyvendinamas pagal 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“.
 
Projekto tikslas – padidinti bendrovių skaidymo, jungimosi ar pertvarkymo, peržengiant vienos valstybės ribas, dokumentų ir duomenų teikimo procesų efektyvumą.
 
Projektu siekiama modernizuoti dvi Registrų centro teikiamas administracines paslaugas – Juridinių asmenų registro objektų registravimą bei duomenų Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje įrašymą ir anuliavimą, supaprastinant paslaugų teikimo procedūras bei padidinant patogumą naudotojams:
  • Juridinių asmenų registro elektroninės paslaugos (JAREP) funkcijas išplėtoti taip, kad būtų galima atlikti bendrovių skaidymo, jungimosi ir pertvarkymo, peržengiant vienos valstybės ribas, dokumentų ir duomenų teikimo procedūras nuotoliniu būdu EEE šalių piliečiams;
  • užtikrinti „vieno langelio“ principą, kad bendrovė visus dokumentus ir informaciją teisėtumą tikrinančioms institucijoms galėtų pateikti per Juridinių asmenų registro (JAR) tvarkytoją, kuris elektroninių ryšių priemonėmis šiuos dokumentus perduotų nustatytoms institucijoms;
  • automatizuoti duomenų, dokumentų ir informacijos perdavimą keitimuisi per Registrų sąveikos sistemą, tai leistų sumažinti teiktinų duomenų ir dokumentų kiekį;
  • sukurti paslaugų būsenų stebėjimo funkcionalumą.
 
Įgyvendinus projektą, informacija apie pasibaigusio juridinio asmens išregistravimą bus dalinamasi su kitų ES šalių verslo registrais. Taip pat ES šalių verslo registrai per registrų sąveikos sistemą keisis informacija apie teisinių statusų – „pertvarkomos, peržengiant vienos valstybės ribas“, „jungiamos, peržengiant vienos valstybės ribas“, „dalyvaujančios vienos valstybės ribas peržengiančiame jungime“, „skaidomos, peržengiant vienos valstybės ribas“ ir „dalyvaujančios vienos valstybės ribas peržengiančiame skaidyme“ – įregistravimą, pasirengimo pertvarkymui, jungimuisi ar skaidymui pažymėjimo išdavimą.
 
Bus sudarytos galimybės užsieniečiams, nepriklausomai nuo užsieniečio teisinės padėties Lietuvos Respublikoje, nuotoliniu būdu naudotis paslaugomis dėl teisinių statusų įregistravimo, naujos bendrovės įregistravimo ar pasirengimo pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo procedūrai pažymėjimo išdavimo.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2023 m. birželio 7 d. iki 2025 m. liepos 31 d. 
Projekto vertė – 890 117,17 EUR (iš jų PVM – 114 678,19 EUR).

 


 Atgal  Į puslapio viršų