Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą / Veiklos sritys / Europos Sąjungos finansuojami projektai


Projektas finansuojamas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

Projektas Nr. 02-022-P-0009 „Europos sąjungos šalių narių juridinių asmenų naudos gavėjų paieškos ir duomenų gavimo paslauga per e. teisingumo portalą (angl. Beneficial ownership registers interconnection system (BORIS))“


Valstybės įmonė Registrų centras įgyvendina projektą „Europos Sąjungos šalių narių juridinių asmenų naudos gavėjų paieškos ir duomenų gavimo paslauga per e. teisingumo portalą (angl. Beneficial ownership registers interconnection system (BORIS))“.
 
Projektas įgyvendinamas pagal 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“.
 
Projekto tikslas – sukurti paslaugą, kuri leistų naudotis Europos Sąjungos centrinės platformos (E. teisingumo portalas) Beneficial Ownership Registers Interconnection System (toliau – BORIS) centrine paieškos sistema bei tokiu būdu gauti duomenis apie kitose Europos Sąjungos šalyse narėse įregistruotų juridinių asmenų naudos gavėjus. Taip pat sukurti integraciją tarp Lietuvos Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemio (JANGIS) ir BORIS, kuri leistų teikti duomenis apie Lietuvoje įregistruotų juridinių asmenų naudos gavėjus į BORIS.
 
Projektu siekiama sukurti skaitmeninė paslauga bus patogi ir visiškai elektroninė, jos kūrimui bus naudojami pažangūs informacinių technologijų sprendimai, užtikrinantys vienkartinio duomenų pateikimo principą. Planuojama, kad kuriamos integracijos tarp JANGIS ir BORIS pagrindu teikiama skaitmeninė paslauga tenkins visų socialinių grupių, kurioms ši paslauga bus aktuali, poreikius. Šią paslaugą galės gauti visi gyventojai, įskaitant žmones su negalia ir kitakalbius, turintys elektronines identifikavimo (-si) priemones.
 
Projekto rezultatas – skaitmeninė paslauga bus prieinama tarpvalstybiniu ES mastu – jos suteikimui bus taikomos internetinės procedūros ir internetinės tapatumo nustatymo ir atpažinties priemonės. ES gyventojai ir institucijos galės gauti informaciją apie Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruotų juridinių asmenų naudos gavėjus, o Lietuvos gyventojai ir juridiniai asmenys, turintys teisę gauti duomenis, turės galimybę užsisakyti ES šalių narių verslo registruose kaupiamus duomenis apie juridinių asmenų naudos gavėjus. Skaitmeninė paslauga bus kuriama ir projektuojama taip, kad veiktų sklandžiai ir būtų sąveiki visoje ES bendrojoje rinkoje remiantis laisvu duomenų ir skaitmeninių paslaugų judėjimu. Kuriant integracijas tarp JANGIS ir BORIS bus užtikrinama paslaugos atitiktis asmens duomenų apsaugos, privatumo bei IT saugumo reikalavimams.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2023 m. lapkričio 20 d. iki 2024 m. rugsėjo 30 d.
 
Projekto vertė – 213 274,81 Eur (iš jų PVM 33 938,25 Eur).
 

 


 Atgal  Į puslapio viršų