Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą / Veiklos sritys / Europos Sąjungos finansuojami projektai

Projektas finansuojamas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų
 
Projektas Nr. 04-012-P-0001 „Vienas langelis prievolėms valstybei sumokėti“
 
Valstybinė mokesčių inspekcija kartu su partneriais Informatikos ir ryšių departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Nacionaline teismų administracija ir valstybės įmone Registrų centru įgyvendina projektą Nr. 04-012-P-0001 „Vienas langelis prievolėms valstybei sumokėti“.
 
Projekto tikslas - centralizuoti prievolių valstybei administravimą, išvengiant funkcijų dubliavimo ir veiklą organizuojant vieno langelio principu.
 
Pagrindinės problemos, kurias siekiame spręsti šiuo projektu:
  1. Ekonominių sankcijų/baudų apskaitos decentralizavimas ir fragmentinis skaitmenizavimas;
  2. Visų instancijų teismų, teisėjų, prokurorų baudžiamojo, administracinio ir civilinio procesų nustatyta tvarka paskirtų baudų bei baudų kaip bausmių, paskirtų už Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytų nusikalstamų veikų padarymą bei bylinėjimosi išlaidų decentralizavimas;
  3. Decentralizuotas išieškojimo procesas.
 
Problemos aktualumas 
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, siekdama įvertinti visų piniginių prievolių valstybės naudai tolesnio konsolidavimo teisines, organizacines bei technines galimybes, mastus ir tam reikalingus išteklius, apklausė institucijas, kokias trečiųjų asmenų pinigines prievoles valstybės naudai (išskyrus Sodros įmokas ir ANK baudas) jos administruoja, pvz., ekonominio poveikio priemonės ar baudos, nustatytos specialiuosiuose teisės aktuose, kiti piniginiai reikalavimai valstybės naudai (įskaitant atgręžtinius reikalavimus), taip pat su šių prievolių reglamentavimu, administravimu ir vykdymu susijusią informaciją 2019 m. ir pakartotinai 2022 m. gegužės mėnesį buvo apklausta apie 115 institucijų. Iš jų 44 informavo, kad administruoja trečiųjų asmenų pinigines prievoles valstybės naudai. Tačiau dauguma institucijų duomenų nepateikė ir informavo, kad negali apskaičiuoti, nes nekaupia duomenų apie išlaidas ir neturi specialių/atskirų darbuotojų nurodytųjų prievolių administravimui. Iš to darytina išvada, kad piniginių prievolių valstybei išieškojimo procesas yra fragmentuotas, išieškojimą inicijuoja atitinkamus sprendimus priėmusi institucija, išieškojimą vykdo antstoliai, o valstybę atstovauja VMI.
 
Įgyvendinant šį Projektą atlikta teisinės aplinkos analizė ir atliekami  teisės aktų pakeitimai, reglamentuojantys baudų, ekonominių ir piniginių sankcijų ir kitų nemokestinių prievolių valstybei administravimo procesą, pavedant ji vykdyti vienam mokesčių administratoriui – VMI. Taip pat nustatytos institucijos, kurios pagal šiuos teises aktus turi teisę skirti baudas ir kontroliuoti jų sumokėjimą. Išvengiant funkcijų dubliavimo ir siekiant automatizavimo, VMI taps vieninteliu piniginių prievolių valstybei administratoriumi. Visos asmenų ir verslo prievolės valstybei bus apskaitomos ir išieškomos kartu su kitomis VMI administruojamomis prievolėmis. Informacija apie asmenų prievoles iš teismų ir kitų valstybės institucijų VMI pasieks automatizuotai per integracines informacinių sistemų sąsajas. Bus optimizuotas ir skaitmenizuotas prievolių valstybei administravimo procesas ir atsisakyta popierinėmis priemonėmis atliekamų operacijų, o duomenys apie pinigines prievoles valstybei ir jų vykdymą bus kaupiami ir sisteminami vienoje vietoje – VMI. Ši informacija bus integruota į mokesčių mokėtojo rizikingumo vertinimą ir aktuali VMI planuojant mokesčių slėpimo prevencijos veiklas. Taip pat ji bus teikiama kitoms kontrolės institucijoms jų funkcijoms vykdyti.

Tik atitinkamai pakeitus teisės aktus bus pradėtas vykdyti VMI ir kitų institucijų informacinių sistemų, skirtų baudoms ir kitoms nemokestinėms prievolėms vykdyti, modifikavimas. Numatoma, kad informacinės sistemos bus modifikuotos iki teisės aktų įsigaliojimo, tai yra iki 2026-06-30. Bus sukurta viena nauja informacinių sistemų integracinė sąsaja, modernizuotos VMI ir kitų institucijų informacinės sistemos ir integracinės sąsajos. Tokiu būdu bus užtikrintos galimybės asmenims prievolę įvykdyti ją įskaitant iš turimos permokos, taip nesukuriant papildomos administracinės naštos. Konsoliduota visų baudų ir kitų prievolių valstybei apskaita užtikrins geresnį asmenų ir įmonių informavimą apie jų prievoles, skatins jų sąmoningumą bei norą geranoriškai jas vykdyti.

Projekto apimtyje siekiama valstybės mastu sujungti į vieną visumą paskirtų ekonominių piniginių sankcijų/baudų  bei visų instancijų teismų, teisėjų, prokurorų baudžiamojo, administracinio ir civilinio procesų nustatyta tvarka paskirtų baudų bei baudų kaip bausmių, paskirtų už Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytų nusikalstamų veikų padarymą bei bylinėjimosi išlaidų, žyminio mokesčio informaciją ir administravimą, kas ateityje leis priimti sprendimus efektyvinančius valstybės lėšų valdymą, kitų viešųjų paslaugų teikimą ir kt. Skatinti savanorišką baudų mokėjimą, gerinant administravimo procesą, sudarant galimybes elektroniniu būdu informuoti asmenis apie paskirtas ekonomines pinigines sankcijas ir teismų priteistas sumas bei užtikrinant priemones jas patogiai sumokėti.
 
Projekto uždavinys – perkelti į elektroninę erdvę paskirtų baudų, priteistų sumų administravimą bei suvienodinti visų VMI administruojamų prievolių išieškojimo procesą.
 
Projekto veiklos:
  1. Pakeisti teisės aktus, reglamentuojančius prievolių valstybės naudai administravimą;
  2. Atlikti pakeitimus VMI ir kitų institucijų (IRD, NTA , RC) informacinėse sistemose;
  3. VMI esantį prievolių apdorojimo / išieškojimo procesą pritaikyti naujai į VMI IS pateksiančioms prievolėms.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2023 m. birželio 1 d. iki 2026 m. birželio 30 d.
Projekto vertė - 5 862 837,94 Eur su PVM
 
Daugiau informacijos apie projektą gali suteikti Projekto vadovė Jovita Kriščiūnienė, tel. +370 5 219 4269, el. p. Jovita.Krisciuniene@vmi.lt
 
Valstybinė mokesčių inspekcija - logo Registrų centras - logo Informatikos ir ryšių departamentas - logo   Lietuvos teismai - logo
Valstybinė mokesčių inspekcija Registrų centras Informatikos ir ryšių departamentas   Lietuvos teismai


 Atgal  Į puslapio viršų