Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą / Registrų centro istorija

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS: DOSJĖ

 
 VEIKLOS PRADŽIA
2004 m.
 
 KAS BUVO PRIEŠ REGISTRĄ?
Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje veikė atskiri registrai, kuriuos pagal Įmonių rejestro įstatymą tvarkė skirtingos institucijos: Kultūros ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Teisingumo ministerija, Ūkio ministerija, Lietuvos bankas, Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, apskričių viršininkų administracijos ir savivaldybių institucijos.          
 
 PASKIRTIS
Registruojami juridiniai asmenys, filialai bei atstovybės, kaupiami, saugomi ir tvarkomi su jais susiję duomenys bei dokumentai, įskaitant ir finansinės atskaitomybės dokumentus, teikiami Juridinių asmenų registro duomenys, informacija ir dokumentai.
 
 KAS TEIKIA DUOMENIS REGISTRUI?
Duomenis Juridinių asmenų registrui teikia juridiniai asmenys, valstybės ir savivaldybių institucijos, kiti valstybės registrai ir informacinės sistemos, teismai, taip pat duomenys gaunami per Registrų sąveikos sistemą.
 
 KAS GALI GAUTI DUOMENIS IR KAIP JIE PANAUDOJAMI?
Juridinių asmenų registro išrašus ir dokumentų kopijas už nustatytą atlyginimą gali gauti visi fiziniai ir juridiniai asmenys. 
 
Pabrėžtina, kad Juridinių asmenų registre taip pat yra nemokamos viešosios paslaugos – viešoje juridinių asmenų paieškoje galima sužinoti juridinio asmens buveinę (adresą), duomenis apie jo teisinį statusą, apribotą juridinio asmens veiklą, ar juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija, pateiktų dokumentų sąrašą, o nuo 2023 m. kovo 1 d. – taikomas tarptautines sankcijas.
 
Taip pat galima pasinaudoti pavadinimų paieška bei sužinoti apie pasikeitimus, susijusius su juridiniu asmeniu, kasdien leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje.
 
 ATVIRI DUOMENYS
Registrų centras skelbia Juridinių asmenų registro duomenis apie įregistruotus ir išregistruotus juridinius asmenis, jų buveines, valdymo organus bei įstatinį kapitalą. Taip pat pateikiama informacija apie finansinės atskaitomybės dokumentų ir auditoriaus išvadų Registrų centrui nepateikusius juridinius asmenis, , skelbiami juridinių asmenų balanso ataskaitų, pelno (nuostolių) ataskaitų duomenys, paramos gavėjo ir NVO statusą turinčių juridinių asmenų sąrašai ir kt.

Juridinių asmenų registro raida

  Pradžia
  1990-1995 m.
  2002-2007 m.
  2008-2013 m.
 2014-2020 m.
  2021 m. - dabar Atgal  Į puslapio viršų