Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
 

Naujienos
pixel
pixel

Registrų centras pataria: kaip išregistruoti neveikiančią įmonę ir kodėl svarbu laiku atnaujinti duomenis

2024 m. kovo 29 d.

Artėjant balandžiui, švaros mėnesiui, pagrindinius nacionalinius duomenis tvarkantis Registrų centras primena, kad tvarkos ir higienos nederėtų pamiršti ne tik savo namų ar darbo aplinkoje, bet ir vadovaujant įmonėms bei organizacijoms.

Pagrindinė informacija apie Lietuvoje registruotus juridinius asmenis yra sukaupta Registrų centro administruojamame Juridinių asmenų registre. Siekiant, kad šio viešai prieinamo registro duomenys būtų aktualūs ir teiktų kuo didesnę naudą visuomenei ir valstybei, Registrų centras dalinasi keliais naudingais patarimais, ką reikėtų daryti, jei duomenys apie asmenį registre yra netikslūs, nebeaktualūs arba pageidaujama išregistruoti neveikiančią įmonę ar organizaciją.

Kaip sužinoti, kokie asmens duomenys tvarkomi Juridinių asmenų registre?

Kiekvienas fizinis asmuo, prisijungęs prie Registrų centro savitarnos gali nemokamai susipažinti su įvairiuose registruose, tarp jų ir Juridinių asmenų registre tvarkomais asmens duomenimis.

Parengtoje ataskaitoje pateikiama informacija apie tai, kokiuose juridiniuose asmenyse (bendrovėse, viešosiose įstaigose, asociacijose ar kt.) konkretus asmuo užima vadovo pareigas ar yra kolegialaus valdymo organo (valdybos, tarybos ir k.t.) nariu.

Susipažinti su šiais duomenimis taip pat galima atvykus į vieną iš Registrų centro klientų aptarnavimo padalinių, siunčiant prašymą įprastu ar elektroniniu paštu.

Pastebėjus, kad registre esantys asmens duomenys yra netikslūs, reikėtų pateikti prašymą šiuos duomenis ištaisyti.

Esu nurodomas įmonės vadovu, nors jau kurį laiką jai nevadovauju

Juridinio asmens vadovas skiriamas ir atšaukiamas juridinio asmens dokumentuose nustatyta tvarka, pavyzdžiui, uždarosios akcinės bendrovės vadovas skiriamas ir atleidžiamas akcininkų, valdybos arba stebėtojų tarybos sprendimu. Dažniausiai už duomenų teikimą Juridinių asmenų registrui yra atsakingas juridinio asmens vadovas, tad pasikeitus vadovui informaciją apie vadovo pasikeitimą Registrų centrui paprastai teikia naujasis vadovas ar įgaliojimą teikti duomenis turintis asmuo.

"Vis dėlto, neretai pasitaiko atvejų, kai duomenys taip ir lieka neatnaujinti, o registre vis dar matomi ankstesnio vadovo duomenys, kurie, esant reikalui, teikiami kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, taip pat prieinami viešai, - sako Registrų centro Juridinių asmenų registro departamento  vadovė Jolanta Kazlauskienė. - Asmenys, pastebėję, kad registre jie nurodyti juridinio asmens vadovais, nors tokiais jau nebėra, gali teikti prašymą išregistruoti vadovą."

Anot jos, laisvos formos prašymas gali būti pateiktas fiziškai atvykus į Registrų centro padalinį arba siunčiamas paštu. Kartu su prašymu reikia pridėti juridinio asmens organo sprendimą dėl vadovo atšaukimo patvirtinančius dokumentus, pavyzdžiui, akcininkų susirinkimo protokolą dėl vadovo atleidimo (turi būti pateikti dokumentų originalai).

Siunčiant dokumentus paštu nereikėtų pamiršti pridėti ir prašymą teikiančio asmens dokumento kopiją ar atstovo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus (jeigu prašymą teikia atstovas).

Bendrovės akcininkai nepriima mano atsistatydinimo

"Uždarųjų akcinių bendrovių (UAB) ir akcinių bendrovių (AB) atveju gali susiklostyti situacija, kai bendrovės akcininkai nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusį vadovą. Pavyzdžiui, vadovas nori atsistatydinti, tačiau bendrovės akcininkai dėl tam tikrų priežasčių (yra išvykę, mirę ar kt.) neatvyksta į šaukiamus akcininkų susirinkimus ir neatšaukia senojo vadovo bei neišsirenka naujojo", - pasakoja J. Kazlauskienė.

Jos teigimu, tokiais atvejais atsistatydinęs vadovas, pranešdamas apie darbo sutarties su juo pasibaigimą, Registrų centrui taip pat turi pateikti laisvos formos prašymą ir dokumentus, patvirtinančius, kad atsistatydinimo pranešimas buvo pateiktas vadovą išrinkusiam valdymo organui (valdybai ar stebėtojų tarybai), o jei vadovą renka akcininkai - dokumentus, įrodančius, kad buvo sušauktas visuotinis akcininkų susirinkimas, o jam neįvykus - ir pakartotinis.

Atsistatydinusių ar atšauktų valdybos narių išregistravimas

Kai norima registre patikslinti informaciją apie juridinio asmens kolegialaus valdymo organo (valdybų, stebėtojų tarybų ar kt.) narius, duomenis ir reikalingus dokumentus turi teikti juridinio asmens vadovas. Šiuos duomenis vadovas gali atnaujinti ir per Registrų centro savitarną.

Už vadovo, kolegialaus valdymo organo ar priežiūros organo nario duomenų išregistravimą mokamas Vyriausybės nustatytas atlyginimas - 4,15  euro už vieną narį.

Duomenys išregistruojami per 3 d. d. nuo apmokėjimo už paslaugą gavimo.

Juridinių asmenų likvidavimas - per 3 savaites

"Jeigu įmonių savininkai nemato prasmės toliau tęsti įmonės veiklą, tokia įmonė gali būti likviduojama ir išregistruota iš Juridinių asmenų registro. Likvidavus ir išregistravus bendrovę, jos duomenys nebus kaupiami Juridinių asmenų registre, tad jai nebeliks ir tam tikrų prievolių, pavyzdžiui, finansinių ataskaitų teikimo, už kurios neatlikimą bendrovės vadovui gresia administracinė atsakomybė", - pataria Registrų centro ekspertė J. Kazlauskienė.

Likvidavimo procedūra yra nesudėtinga - pirmiausiai tam reikia sušaukti dalyvių susirinkimą, jo metu priimti sprendimą likviduoti juridinį asmenį, paskirti likvidatorių (gali būti ir juridinio asmens vadovas) ir pateikti dokumentus Registrų centrui.

Pavyzdžiui, jei likviduojama uždaroji akcinė bendrovė, po akcininkų sprendimo likviduoti bendrovę juridinio asmens likvidatorius Registrų centrui turi pateikti prašymą įregistruoti teisinį statusą "likviduojamas", minėtą akcininkų sprendimą įrodantį dokumentą ir kitus reikalingus dokumentus.

Likvidatoriui atlikus likvidavimo procedūrai reikalingus veiksmus (atleisti darbuotojus, kreiptis į VMI dėl atsiskaitymo su biudžetais ir kt.) turi būti pateiktas prašymas išregistruoti ar išbraukti juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro, laisva forma surašytas likvidavimo aktas, kuriame nurodomi likvidavimo metu atlikti darbai.

Juridinis asmuo išregistruojamas gavus VMI pranešimą, kad atsiskaityta su biudžetais ir pinigų fondais bei Archyvo išduotą pažymą, patvirtinančią, kad dokumentai perduoti toliau saugoti arba perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra . Nesant kliūčių, juridinio asmens likvidavimo ir išregistravimo procedūra užtrunka 2-3 savaites.  Už juridinio asmens išregistravimą mokamas Vyriausybės nustatytas atlyginimas - 8,92 euro.


Kontaktinis asmuo

Atstovas žiniasklaidai
Mindaugas Samkus
Mob. +370 605 69 286
El. p. Mindaugas.Samkus@registrucentras.lt