Paieška neregistruotiems duomenų gavėjams

  Registrų duomenų paieška prisijungus prie valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų platinimo sistemos per portalą „Elektroniniai valdžios vartai“

    Šioje sistemoje sujungtos valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų Turto arešto aktų, Vedybų sutarčių, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų ir Testamentų registrų duomenų paieškos į vieną duomenų naudotojui patogią duomenų paieškos sistemą. Ši sistema leidžia duomenų naudotojui:
  • elektroniniu būdu gauti atlygintinai teikiamus duomenis;
  • sumokėti už registrų duomenis per elektroninės bankininkystės sistemas.

Registrų duomenų užsakymas

    Valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų Turto arešto aktų, Vedybų sutarčių, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų ir Testamentų registrų duomenis galite užsisakyti internetu.
    Parengtus išrašus galėsite atsiimti asmeniškai valstybės įmonės Registrų centro filiale.
    Asmuo, atsiimdamas parengtus išrašus, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu prašymą pateikė įgaliotas asmuo - atstovavimo pagrindą patvirtinantį dokumentą.
    Tais atvejais, kai registro tvarkytojas negali gauti informacijos apie atlyginimo sumokėjimą, asmuo turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas nustatyto dydžio atlyginimas už registro duomenų teikimą. Jeigu užsisakėte Testamentų registro išrašą, papildomai turėsite pateikti testatoriaus mirties faktą patvirtinantį dokumentą arba notarine forma patvirtintą jo nuorašą (minėti dokumentai pateikiami, jeigu registre nėra testatoriaus mirties fakto patvirtinimo požymio arba Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra duomenų apie testatoriaus mirties datą).