Paieška

Valstybės įmonės Registrų centro tvarkomuose registruose
duomenų gavėjams, sudariusiems sutartis

Informuojame, kad šioje sistemoje  nuo 2022 m. gruodžio 22 d. teikiami tik Registrų centro tvarkomų Turto areštų aktų, Vedybų sutarčių, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų ir Testamentų registrų išrašai.  Įgaliojimų registro išrašus užsakyti ir gauti bus galima naudojantis  Registrų centro savitarna ar Viešąja Įgaliojimų registro paieška, pasirinkus „Mokami išrašai“ skiltį, o sutartis sudariusiems klientams - Įgaliojimų registravimo ir duomenų teikimo sistemoje (IREG). 
    
   
      Šioje sistemoje sujungtos valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų Turto arešto aktų, Vedybų sutarčių, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų ir Testamentų registrų duomenų paieškos į vieną duomenų naudotojui patogią duomenų paieškos sistemą.