Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Apie Registrų centrą / Teisinė informacija

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro teisės aktai


Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija ir jos Fakultatyvus protokolas

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas 

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
     
Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1771 „Dėl Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro reorganizavimo ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimas  Nr. 1159 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos hipotekos, Turto arešto aktų, Testamentų, Vedybų sutarčių, Sutarčių, Įgaliojimų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų objektų registravimą ir naudojimąsi šių registrų duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklės, patvirtintos valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2016 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. B1-6 „Dėl Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo

Duomenų teikimo Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrui elektroniniu būdu taisyklės, patvirtintos valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2016 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. B1-17 „Dėl Duomenų teikimo Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo
 


 Atgal  Į puslapio viršų