Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Apie Registrų centrą / Teisinė informacija

Vedybų sutarčių registro teisės aktai


2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Vedybų sutarčių registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 1284 ,,Dėl Vedybų sutarčių registro reorganizavimo ir Vedybų sutarčių registro nuostatų patvirtinimo

Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“

Vedybų sutarčių registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklės, patvirtintos valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2016 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. B1-15 „Dėl Vedybų sutarčių registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo

Duomenų teikimo Vedybų sutarčių registrui elektroniniu būdu taisyklės, patvirtintos valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. B1-12 „Dėl Duomenų teikimo Vedybų sutarčių registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo

Vedybų sutarčių registro paslaugos „Duomenų teikimas Vedybų sutarčių registrui“ naudojimosi taisyklės, patvirtintos valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2016 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. B1-53 „Dėl Vedybų sutarčių registrų paslaugos „Duomenų teikimas Vedybų sutarčių registrui“ naudojimosi taisyklių patvirtinimo


 Atgal  Į puslapio viršų