Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą / Teisinė informacija

Turto arešto aktų registro teisės aktai


2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas

Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Turto arešto aktų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 314 ,,Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo“
 
Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“
   
Turto arešto aktų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklės, patvirtintos valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2022 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. VE-92 (1.3 E) „Dėl Turto arešto aktų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“

Duomenų teikimo Turto arešto aktų registrui elektroniniu būdu taisyklės, patvirtintos valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2022 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. VE-25 (1.3 E) „Dėl Duomenų teikimo Turto arešto aktų registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“
 


 Atgal  Į puslapio viršų