Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Apie Registrų centrą / Teisinė informacija

Turto arešto aktų registro teisės aktai


2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas

Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Turto arešto aktų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo
5 d. nutarimu Nr. 314 ,,Dėl Turto arešto aktų registro reorganizavimo ir Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo
 
Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“
   
Turto arešto aktų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklės, patvirtintos valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2016 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. B1-5 „Dėl Turto arešto aktų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo

Duomenų teikimo Turto arešto aktų registrui elektroniniu būdu taisyklės, patvirtintos valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos direktoriaus 2016 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. B1-3 „Dėl Duomenų teikimo Turto arešto aktų registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo


 Atgal  Į puslapio viršų