Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą / Teisinė informacija

Sutarčių ir teisių suvaržymų registro teisės aktai


2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
 
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
  
Lietuvos Respublikos sutarčių ir teisių suvaržymų registro įstatymas
 
Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas
 
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 9 d. nutarimas Nr. 430 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro likvidavimo“

Sutarčių ir teisių suvaržymų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 9 d. nutarimu Nr. 432 „Dėl Sutarčių registro reorganizavimo ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registro nuostatų patvirtinimo“  
 
Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 763 „Dėl Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir Nekilnojamojo turto kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąrašo patvirtinimo“ 
 


 Atgal  Į puslapio viršų