Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Apie Registrų centrą / Teisinė informacija

Hipotekos registro teisės aktai


2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
 
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
  
Lietuvos Respublikos hipotekos registro įstatymas
 
Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas
 
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimu Nr. 1246 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo“
 
Atlyginimo už Lietuvos Respublikos hipotekos, Turto arešto aktų, Testamentų, Vedybų sutarčių, Sutarčių, Įgaliojimų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų objektų registravimą ir naudojimąsi šių registrų duomenimis dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 1159 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos hipotekos, Turto arešto aktų, Testamentų, Vedybų sutarčių, Sutarčių, Įgaliojimų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų objektų registravimą ir naudojimąsi šių registrų duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo
 
Lietuvos Respublikos hipotekos registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1R-179 „Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo
 
Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos hipotekos registrui elektroniniu būdu taisyklės, patvirtintos valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2017 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. v-157 „Dėl Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos hipotekos registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo
 


 Atgal  Į puslapio viršų