Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Turtas ir apribojimai / Nekilnojamojo turto vertinimas / NT vertinimas valstybės reikmėms

Istorinės vidutinės rinkos/mokestinės vertės pažyma


Vadovaujantis teisės aktais*, asmeniui pateikus laisvos formos prašymą, informacija apie turto objekto istorines vidutines rinkos/mokestines vertes teikiama išduodant pažymą (raštą) su nurodyta verte, vertinimo būdu, vertinimo data.
 
Prašymas turi atitikti šiuos reikalavimus:
  • prašyme privalo būti nurodytas prašymą teikiančio asmens vardas, pavardė, gimimo data/asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo), juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti;
  • prašyme privalo būti nurodyta, kokią informaciją pageidaujama gauti, nekilnojamojo daikto tikslus adresas, unikalus numeris;
  • prašymas, įskaitant ir elektroninę formą, turi būti pasirašytas.

Prašymą galima pateikti:  
*Nekilnojamojo turto registro įstatymu, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymu, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu, Nekilnojamojo turto registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875.


 Atgal  Į puslapio viršų