Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Turtas ir apribojimai / Nekilnojamojo turto kadastras ir registras / Kadastriniai matavimai

Paslaugų įkainiai


Už nekilnojamojo turto objektų kadastrinius matavimus, planų ir kadastrinių matavimų bylos parengimą vykdytojui sumoka matavimus užsakęs fizinis ar juridinis asmuo pagal užsakovo ir vykdytojo tarpusavio susitarimą. Atlyginimą už kadastrinių matavimų darbus lemia daugelis faktorių, paprastai aptariamų sudarant darbų atlikimo sutartį:
 1. Darbų atlikimo terminas – užsakovas pageidauja darbus atlikti skubos tvarka ar tenkintų darbų atlikimas eilės tvarka.
 2. Darbų apimtis – žemės sklypo, pastato ar patalpų plotas; inžinierinio statinio plotas, inžinierinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų ilgis.
 3. Kadastrinių matavimų rūšis – tai pirminiai kadastriniai matavimai ar kadastro duomenų pakitimų fiksavimas.
 4. Pateikti pradiniai duomenys (kadastro duomenų paketas) – kartografinę medžiagą ir kitus dokumentus, kurių reikia kadastriniams matavimams atlikti, pateiks vykdytojui užsakovas ar susirinks vykdytojas pagal jų tarpusavio susitarimą. Vykdytojas, sudaręs sutartį su užsakovu dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo, turi teisę iš kadastro tvarkytojo gauti pradinius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis (duomenų paketą), kurių reikia darbui atlikti.
 5. Nekilnojamojo daikto sudėtingumas – pastatas stačiakampės konfigūracijos, be piliastrų, tipinio aukštų išplanavimo, paprastos konstrukcinės schemos ar pastatas sudarytas iš keleto stačiakampių figūrų, su piliastrais, sudėtingos laužytos ir (ar) kreivos konfigūracijos (brėžiniuose labai daug matmenų ir sutartinių ženklų).
 6. Informacijos surinkimas iš įvairių institucijų – žemėtvarkos, savivaldybių prieš atliekant žemės sklypų ribų matavimus.
 7. Matomumas tarp geodezinių punktų atliekant žemės sklypų ribų matavimus.
 8. Atstumas iki geodezinių punktų atliekant žemės sklypų ribų matavimus.
 9. Vietovės, kur yra nekilnojamasis daiktas, privažiavimo galimybės, vykdytojo sugaištas laikas vykstant į objektą; įmonės autotransporto panaudojimas vykti šiam darbuotojui į objektą (jeigu užsakovas neskiria savo automobilio).
 10. Metų laikas, kada atliekami darbai.
 11. Užsakovas pageidauja išankstinės, vykdytojo parengtos, kadastro duomenų bylos patikros – atlikus išankstinę patikrą, klientas būtų garantuotas, jog pateiktų nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimui dokumentų kadastro duomenys (kadastro duomenų bylos) yra kokybiški.
 12. Kitos aplinkybės – užsakovas pageidauja, kad vykdytojas parengtą kadastro duomenų bylą suderintų su kitomis teisės aktų nustatytomis institucijomis. Šioje sutartyje nurodomas darbų dydis, atlikimo terminas ir kaina, aptariamos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos ar parengto žemės sklypo plano kadastro tvarkytojo išankstinės patikros atlikimo (neatlikimo) sąlygos ir pasekmės.
Atlyginimą už atliktus darbus paprastai nustato vykdytojas, atsižvelgdamas į išvardytus faktorius ir nuvykęs į vietą bei apžiūrėjęs nekilnojamąjį daiktą. Šį atlyginimą vykdytojui suderinus su užsakovu, pasirašoma sutartis dėl kadastrinių matavimų atlikimo. Šioje sutartyje nurodomas darbų apimtis, atlikimo terminas ir kaina, aptariamos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos ar parengto žemės sklypo plano kadastro tvarkytojo išankstinės patikros atlikimo (neatlikimo) sąlygos bei kitos aplinkybės.


Atlyginimo už valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų objektų registravimą, šių registrų ir kadastro duomenų, informacijos, dokumentų ir (ar) jų kopijų tvarkymą dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 763, nustatytas atlyginimas valstybės įmonės Registrų centro kadastro tvarkytojui mokamas už:
 • nekilnojamojo daikto kadastro įrašo elektronine forma suformavimą ir pateikimą ir už šios paslaugos atlikimą skubos tvarka;
 • žemės sklypo plano išankstinę ar pakartotinę patikrą, nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos išankstinę ar pakartotinę patikrą, žemės sklypo kadastro duomenų bylos patikrą nekilnojamojo daikto kadastro duomenims pakeisti ir šių paslaugų atlikimą skubos tvarka;
 • žymos kadastre įregistravimą ar išregistravimą, kadastro duomenų pakeitimų įrašymą, vidutinės rinkos vertės nustatymą, perskaičiavimą ir įrašymą, kadastro duomenų, informacijos, kadastrui pateiktų dokumentų ir (ar) šių dokumentų kopijų teikimą ir šių paslaugų atlikimą skubos tvarka;
 • naudojimąsi kadastro duomenimis.
 


 Atgal  Į puslapio viršų