Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Juridiniai asmenys / JAR / Finansinių ataskaitų rinkinių teikimas

Asociacijų, viešųjų įstaigų bei labdaros ir paramos fondų metinių finansinių ataskaitų teikimas


Už finansinius metus, prasidedančius 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau, Registro tvarkytojui:
  • Asociacijos teikia metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą, o tais atvejais, kai yra atliktas auditas, kartu su audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu teikia ir auditoriaus išvadą.
Asociacija, kuri jai taikomų įstatymų nustatytais atvejais vietoj metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos rengia metinę ataskaitą, teikia metinę ataskaitą.
  • Labdaros ir paramos fondai teikia metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą, o tais atvejais, kai yra atliktas auditas, kartu su audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu teikia ir auditoriaus išvadą. Fondas, valdantis neliečiamąjį kapitalą, turi pateikti duomenis ir apie neliečiamojo kapitalo dydį paskutinę finansinių metų dieną.
Fondas, kuris nevaldo neliečiamojo kapitalo ir, jam taikomų įstatymų nustatytais atvejais vietoj metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo rengia metinę ataskaitą, teikia metinę ataskaitą.
  • Viešosios įstaigos teikia metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą, o tais atvejais, kai yra atliktas auditas, kartu su audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu teikia ir auditoriaus išvadą.

Už finansinius metus, prasidedančius ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d., Registro tvarkytojui:
  • Asociacijos ir viešosios įstaigos teikia metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą, o tais atvejais, kai yra atliktas auditas, kartu su audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu teikia ir auditoriaus išvadą. 
  • Labdaros ir paramos fondai teikia metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą, o tais atvejais, kai yra atliktas auditas, kartu su audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu teikia ir auditoriaus išvadą. Fondas, valdantis neliečiamąjį kapitalą, Registro tvarkytojui turi pateikti duomenis ir apie neliečiamojo kapitalo dydį paskutinę finansinių metų dieną.
Asociacijos, viešosios įstaigos, labdaros ir paramos fondai Registro tvarkytojui teikia nuo 2015 m. sausio 1 d. prasidedančių ataskaitinių laikotarpių metinius finansinių ataskaitų rinkinius ir su jais susijusius dokumentus.

Metinių finansinių ataskaitų rinkinį ar metinę ataskaitą tvirtina visuotinis narių (dalininkų) susirinkimas, kuris turi įvykti per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ar metinė ataskaita Registro tvarkytojui pateikiami per 30 trisdešimt dienų nuo jo patvirtinimo momento.
 
Viešosios įstaigos, labdaros ir paramos fondai, kurie pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą priskiriami prie viešojo sektoriaus subjektų, patvirtintus metinius finansinių ataskaitų rinkinius ir su jais susijusius dokumentus teikia per Finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS). Dokumentai į VSAKIS įkeliami pasibaigus ataskaitiniams metams, atitinkamų metų Konsolidavimo kalendoriuje nustatytais terminais, bet ne vėliau kaip iki gegužės 25 d. Viešojo sektoriaus subjektų sąrašas (Konsolidavimo schema) skelbiamas Finansų ministerijos interneto svetainėje.

Finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai
 
Pateikimo tvarka
 
Primename, kad visi juridiniai asmenys turi pateikti duomenis apie naudos gavėjus

  Atgal  Į puslapio viršų