Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Juridiniai asmenys / JAR / Finansinių ataskaitų rinkinių teikimas

Asociacijų, viešųjų įstaigų bei labdaros ir paramos fondų metinių finansinių ataskaitų teikimas


  • Asociacijos ir viešosios įstaigos teikia metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą, jeigu pagal įstatymus ji turi būti rengiama, o tais atvejais, kai yra atliktas auditas, kartu su audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu teikia ir auditoriaus išvadą. 
Asociacija ar viešoji įstaiga, kuri jai taikomų įstatymų nustatytais atvejais vietoj metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos rengia metinę ataskaitą, teikia metinę ataskaitą.
Įstatymų nuostatos, susijusios su asociacijų metinėmis ataskaitomis, taikomos teikiant 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių metines ataskaitas, viešųjų įstaigų metinėmis ataskaitomis – teikiant 2022 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių metines ataskaitas. 
  • Labdaros ir paramos fondai teikia metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą, jeigu pagal įstatymus jis turi būti rengiamas, o tais atvejais, kai yra atliktas auditas, kartu su audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu teikia ir auditoriaus išvadą. Fondas, valdantis neliečiamąjį kapitalą, Registro tvarkytojui turi pateikti duomenis ir apie neliečiamojo kapitalo dydį paskutinę finansinių metų dieną.
Fondas, kuris nevaldo neliečiamojo kapitalo ir, jam taikomų įstatymų nustatytais atvejais vietoj metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo rengia metinę ataskaitą, teikia metinę ataskaitą.
Įstatymų nuostatos, susijusios su labdaros ir paramos fondų metinėmis ataskaitomis, taikomos teikiant 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių metines ataskaitas.
 
Viešosios įstaigos, labdaros ir paramos fondai, asociacijos, kurie pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą priskiriami prie viešojo sektoriaus subjektų, metinius finansinių ataskaitų rinkinius ir su jais susijusius dokumentus teikia per Finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS). Dokumentai į VSAKIS įkeliami pasibaigus ataskaitiniams metams, atitinkamų metų Konsolidavimo kalendoriuje nustatytais terminais, bet ne vėliau kaip iki gegužės 25 d. Viešojo sektoriaus subjektų sąrašas (Konsolidavimo schema) skelbiamas Finansų ministerijos interneto svetainėje.

Registro tvarkytojui pateikti metinių finansinių ataskaitų rinkiniai, veiklos ataskaitos arba metinės ataskaitos bus neatlygintinai skelbiami Registro tvarkytojo interneto svetainėje. Atsižvelgiant į tai, juridinio asmens vadovas ar kitas asmuo, turintis teisę veikti juridinio asmens vardu, taip pat atstovas, kuriam yra išduotas įgaliojimas elektroniniu būdu teikti finansinių ataskaitų rinkinius, turi užtikrinti, kad pateiktuose dokumentuose nebus pateikta fizinių asmenų asmens duomenų, kurie pagal įstatymus, reglamentuojančius fizinių asmenų asmens duomenų apsaugą, viešai neskelbiami.  


Finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai
 
Pateikimo tvarka
 
Primename, kad visi juridiniai asmenys turi pateikti duomenis apie naudos gavėjus

  Atgal  Į puslapio viršų