Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Apie Registrų centrą / Teisinė informacija

Gyventojų registro teisės aktai


2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
 
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
 
Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas

Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1495 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatų patvirtinimo
 
Atlyginimo už Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų vienetą dydžių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 309 „Dėl Atlyginimo už Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų vienetą dydžių sąrašo patvirtinimo”

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 13 d. nutarimas Nr. 1232 „Dėl Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo
 
Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1R-325 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo
 
Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos gyventojų registrui taisyklės, patvirtintos  Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1R-323 „Dėl duomenų teikimo Lietuvos Respublikos gyventojų registrui taisyklių patvirtinimo“
 
Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"

Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-333 „Dėl asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo

Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės, patvirtintos valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. v-24 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo
 
Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašas, patvirtintas valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. v-12 „Dėl Asmenų įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo"
 
Metrikacijos paslaugų informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. v-212 „Dėl Metrikacijos paslaugų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ 
 
Rodiklių, nustatytų pagal gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir neturinčių gyvenamosios vietos asmenų, apskaitos duomenis, apskaičiavimo tvarka, patvirtinta valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-305 „Dėl rodiklių, nustatytų pagal gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų ir neturinčių gyvenamosios vietos asmenų, apskaitos duomenis, apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo


 Atgal  Į puslapio viršų