Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Turtas ir apribojimai / Nekilnojamojo turto vertinimas / NT vertinimas valstybės reikmėms

Informacija žemės mokesčio mokėtojams


Bendra informacija | Žemės mokestinės vertės tikslinimas |
Žemės mokestinės vertės skelbimas | Apleistos žemės ūkio naudmenos

 
Bendra informacija
 
Pagrindiniai teisės aktai
Mokesčio objektas Fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausanti Lietuvos Respublikoje esanti privati žemė, išskyrus miško žemę ir žemės ūkio paskirties žemę, kurioje įveistas miškas.
Mokestinės vertės galiojimas
Žemės vidutinės rinkos vertės, įsigaliojusios nuo 2023-01-01, naudojamos žemės mokesčiui apskaičiuoti 5 metus (2023, 2024, 2025, 2026, 2027 metais, išskyrus atvejus, kai Vyriausybės nustatyta tvarka bus numatyta kitaip).

Žemės mokestinė vertė perskaičiuojama:
  • Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriui patvirtinus naujus masinio vertinimo dokumentus (numatoma 2028 metais);
  • pasikeitus žemės sklypo kadastro duomenims, turintiems įtakos šio žemės sklypo mokestinei vertei. Šiuo atveju mokestinė vertė perskaičiuojama iki liepos 1 d. arba nuo sausio 1 d., priklausomai nuo objekto kadastrinių duomenų pasikeitimo datos.
Mokestinis laikotarpis Žemės mokesčio mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai.
Mokesčio apskaičiavimas Žemės mokestį apskaičiuoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Konkrečius žemės mokesčio tarifus kasmet nustato kiekviena savivaldybė.


Žemės mokestinės vertės tikslinimas
 
Pareiškėjai Žemės mokesčio mokėtojai – žemės savininkai, fiziniai ir juridiniai asmenys.
Skundas Pareiškėjo rašytinis kreipimasis į Registrų centrą dėl neteisingų, netikslių, neišsamių Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre įregistruotų nekilnojamojo turto arba žemės sklypo kadastro duomenų, turinčių įtakos nekilnojamojo turto mokestinės vertės arba žemės vidutinės rinkos vertės mokesčiams skaičiavimui, siekiant šiuos duomenis ištaisyti.
Skundų pateikimo laikotarpis Skundą galima pateikti vieną kartą per 3 mėnesius nuo žemės vidutinės rinkos vertės mokesčiams nustatymo.
Skundų nagrinėjimo tvarka Pareiškėjų skundus nagrinėja Registrų centro Turto registrų tvarkymo tarnybos Turto vertinimo valstybės reikmėms skyrius. Skundai išnagrinėjami ir sprendimai priimami per 2 mėnesius nuo skundo gavimo dienos.
Prašymas Pareiškėjo rašytinis kreipimasis su prašymu žemės mokestine verte laikyti rinkos vertę, nustatytą atlikus individualų žemės sklypo vertinimą.
Turto vertintojai Lietuvos Respublikoje veikiantys turto vertintojai ir turto vertinimo įmonės skelbiami Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje.
Prašymų pateikimo laikotarpis Sausio 1 d. – kovo 31 d.
Dokumentai
  1. Prašymo forma arba laisvos formos prašymas.
  2. Kartu su prašymu pareiškėjas turi pateikti individualaus žemės sklypo vertinimo ataskaitos originalą.
Reikalavimai prašymui
  1. Prašyme nurodomas asmens, padavusio prašymą, vardas, pavardė, gimimo data (pavadinimas, juridinio asmens kodas), gyvenamosios vietos adresas (buveinės adresas).
  2. Prašymas turi būti pasirašytas pareiškėjo ar jo įgalioto asmens. Tuo atveju, kai prašymą teikia įgaliotas asmuo, pridedamas įgaliojimas, patvirtintas notaro.
  3. Prašymas turi būti pasirašytas visų žemės sklypo savininkų.
Dokumentų pateikimo vieta Skundai ir prašymai yra priimami paštu Studentų g. 39, 08106 Vilnius, taip pat bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Informacija teikiama Konsultacijų centro portale, pateikus klausimą info@registrucentras.lt, telefonu +370 5 268 8262.
Prašymų nagrinėjimas Prašymus nagrinėja Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų prašymų nagrinėjimo komisija. Pareiškėjų prašymai nagrinėjami ir sprendimai priimami ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos. Tuo mokestiniu laikotarpiu, kai įsigalioja nauji Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtinti žemės masinio vertinimo dokumentai, t. y. 2023 metais, – per 4 mėnesius.
 

Žemės mokestinės vertės skelbimas
 
Interneto svetainėse Žemės mokestinės vertės skelbiamos:
Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje
Žemės sklypų savininkai žemės mokestinę vertę gali sužinoti atvykę į Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį ir užpildę prašymą.

Kai norima sužinoti kitam asmeniui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo mokestinę vertę, būtina įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą.
 
 
Apleistos žemės ūkio naudmenos
 
Informacijos skelbimas
Informacija apie apleistų žemės ūkio naudmenų plotus paskelbiama:

Pastebėjus netikslumų ar pasikeitimų, pranešimai teikiami internetu Valstybės žemės fondui aprašyta tvarka.


 Atgal  Į puslapio viršų