Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Juridiniai asmenys / JAR / Juridinio asmens duomenų keitimas ir išregistravimas

Teisinio statuso įregistravimas


 1. Reorganizuojamo ar dalyvaujančio reorganizavime juridinio asmens
 2. Bankrutuojančio juridinio asmens
 3. Likviduojamo dėl bankroto juridinio asmens
 4. Pertvarkomo juridinio asmens
 5. Restruktūrizuojamo juridinio asmens
 6. Likviduojamo juridinio asmens
 7. Juridinio asmens, dalyvaujančio atskyrime
 8. Juridinio asmens, perkeliančio buveinę į kitą valstybę
 9. Jungiamo peržengiant vienos valstybės ribas juridinio asmens
 10. Dalyvaujančio vienos valstybės ribas peržengiančiame jungimesi juridinio asmens1. Reorganizuojamo ar dalyvaujančio reorganizavime juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas

Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip pirmąją reorganizavimo sąlygų viešo paskelbimo dieną Registro tvarkytuojui pateikia:
 1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą JAR-1 ir formą JAR-TST1 (formas galite atsisiųsti čia).
 2. Reorganizavimo sąlygas.
 3. Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaitą ir valdymo organų parengtą ataskaitą, jeigu tokių ataskaitų pateikimą numato įstatymai.
 4. Valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose.
 5. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Už įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Jeigu nuo reorganizavimo sąlygų pateikimo Registro tvarkytojui iki sprendimo dėl reorganizavimo priėmimo įvyksta esminių pasikeitimų, dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo pasikeitimų atsiradimo raštu pateikia pranešimą apie įvykusius pasikeitimus.
 
Jeigu duomenų ir dokumentų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.
 2. Bankrutuojančio juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas
Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kap per 5 d.d. nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo, taip pat nuo kreditorių susirinkimo sprendimo bankroto procedūras vykdyti ne teismos tvarka Registro tvarkytojui pateikia:
 1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą JAR-1 ir formas JAR-TST1, JAR-LK1 arba JAR-LK2 (formas galite atsisiųsti čia).
 2. Įsiteisėjusios teismo nutarties nuorašą (jei Registro tvarkytojas įsiteisėjusios teismo nutarties nėra gavęs iš teismo) ar kreditorių susirinkimo sprendimą.
 3. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Už įregistravimą sumokamas atlyginimas.
 
Dokumentus ir duomenis teikia bankrutuojančio juridinio asmens nemokumo administratorius.

Jeigu nemokumo administratorius veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.
3. Likdivduojamo dėl bankroto juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas

Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 5 d.d. nuo teismo nutarties likviduoti juridinį asmenį dėl bankroto (teismo sprendimo bankrutavusią įmonę likviduoti) ar teismo nutarties vykdyti bankroto procesą supaprastinta tvarka įsiteisėjimo ar nuo kreditorių susirinkimo sprendimo likviduoti juridinį asmenį dėl bankroto, kai bankroto procedūros vykdomos ne teismo tvarka, priėmimo Registro tvarkytojui pateikia:
 1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą JAR-1 ir formą JAR-TST1 (formas galite atsisiųsti čia).
 2. Įsiteisėjusios teismo nutarties nuorašą, jei Registro tvarkytojas įsiteisėjusios teismo nutarties nėra gavęs iš teismo, ar kreditorių susirinkimo sprendimą.
 3. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 
Už įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Dokumentus ir duomenis teikia juridinio asmens nemokumo administratorius. Jeigu nemokumo administratorius veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

 


4. Pertvarkomo juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas

Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip pirmąją sprendimo dėl juridinio asmens pertvarkymo viešo paskelbimo dieną Registro tvarkytojui pateikia:

 

 1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą JAR-1 ir formą JAR-TST1 (formas galite atsisiųsti čia).
 2. Sprendimą dėl juridinio asmens pertvarkymo.
 3. Valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose.
 4. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Už įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Pertvarkant kitos teisinės formos juridinį asmenį į akcinę bendrovę arba uždarąją akcinę bendrovę, turto, kuris perduodamas už bendrovės akcijas, vertinimo ataskaita ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki sprendimo dėl pertvarkymo priėmimo turi būti pateikta Registro tvarkytojui.

Jeigu duomenų ir dokumentų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

 


5. Restruktūrizuojamo juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas
Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo teismo nutarties iškelti juridinio asmens restruktūrizavimo bylą  įsiteisėjimo Registro tvarkytojui pateikia:
 1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą JAR-1 ir formas JAR-TST1, JAR-LK1, JAR-LK2 (formas galite atsisiųsti čia).
 2. Įsiteisėjusios teismo nutarties ar sprendimo, jei Registro tvarkytojas įsiteisėjusios teismo nutarties ar sprendimo nėra gavęs iš teismo, nuorašą.
 3. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Už įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Jeigu duomenų ir dokumentų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

 


6. Likviduojamo juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas

Likvidatorius ne vėliau kaip pirmąją sprendimo likviduoti juridinį asmenį viešo paskelbimo dieną Registro tvarkytojui pateikia:
 1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą JAR-1 ir formas JAR-TST1, JAR-LK1 (formas galite atsisiųsti čia).
 2. Sprendimą likviduoti juridinį asmenį.
 3. Valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose.
 4. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Už įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Jeigu likvidatorius veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

 


7. Juridinio asmens, dalyvaujančio atskyrime teisinio statuso įregistravimas

Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip pirmąją atskyrimo sąlygų viešo paskelbimo dieną Registro tvarkytojui pateikia:
 1. Prašymą registruoti teisinį statusą JAR-1 ir formą JAR-TST1 (formas galite atsisiųsti čia).
 2. Atskyrimo sąlygas.
 3. Atskyrimo sąlygų vertinimo ataskaitą.
 4. Valdymo organų parengtą ataskaitą, jeigu tokios ataskaitos pateikimą numato įstatymai.
 5. Valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose.
 6. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Už įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Jeigu nuo atskyrimo sąlygų pateikimo Registro tvarkytojui iki sprendimo dėl atskyrimo priėmimo įvyksta esminių pasikeitimų, dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo pasikeitimų atsiradimo raštu pateikia pranešimą apie įvykusius pasikeitimus.

Jeigu duomenų ir dokumentų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai. 

8. Juridinio asmens, perkeliančio buveinę į kitą valstybę, teisinio statuso įregistravimas

Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo perkelti Europos ekonominių interesų grupės, Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės buveinę į kitą valstybę priėmimo, Registro tvarkytojui pateikia:

 1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą JAR-1 ir formą JAR-BP1 arba JAR-BP2 (formas galite atsisiųsti čia).
 2. Pasiūlymą perkelti buveinę.
 3. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Už įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Jeigu duomenų ir dokumentų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai. 
9. Jungiamo peržengiant vienos valstybės ribas juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas

Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip pirmąją jungimosi sąlygų viešo paskelbimo dieną Registro tvarkytojui pateikia:

 1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą JAR-1 ir formą JAR-TST1 (formas galite atsisiųsti čia).
 2. Jungimosi sąlygas.
 3. Po jungimosi veiksiančio juridinio asmens steigimo dokumentus.
 4. Jungimosi sąlygų vertinimo ataskaitą ir valdymo organų parengtą ataskaitą, jeigu tokių ataskaitų pateikimą numato įstatymai.
 5. Valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose.
 6. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Už įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Jeigu duomenų ir dokumentų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai. 

10. Dalyvaujančio vienos valstybės ribas peržengiančiame jungimesi juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas

Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip pirmąją jungimosi sąlygų viešo paskelbimo dieną Registro tvarkytojui pateikia:

 1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą JAR-1 ir formą JAR-TST1 (formas galite atsisiųsti čia).
 2. Jungimosi sąlygas.
 3. Po jungimosi veiksiančio juridinio asmens steigimo dokumentus.
 4. Jungimosi sąlygų vertinimo ataskaitą ir valdymo organų parengtą ataskaitą, jeigu tokių ataskaitų pateikimą numato įstatymai.
 5. Valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose.
 6. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Už įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Jeigu duomenų ir dokumentų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojas turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.


 Atgal  Į puslapio viršų