Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Juridiniai asmenys / JAR / Juridinio asmens duomenų keitimas ir išregistravimas

Teisinio statuso įregistravimas


 1. Reorganizuojamo ar dalyvaujančio reorganizavime juridinio asmens
 2. Bankrutuojančio juridinio asmens
 3. Likviduojamo dėl bankroto juridinio asmens
 4. Pertvarkomo juridinio asmens
 5. Restruktūrizuojamo juridinio asmens
 6. Likviduojamo juridinio asmens
 7. Juridinio asmens, dalyvaujančio atskyrime
 8. Juridinio asmens, perkeliančio buveinę į kitą valstybę
 9. Pertvarkomos peržengiant vienos valstybės ribas bendrovės; jungiamos peržengiant vienos valstybės ribas bendrovės, dalyvaujančios vienos valstybės ribas peržengiančiame jungimesi bendrovės, skaidomos peržengiant vienos valstybės ribas bendrovės1. Reorganizuojamo ar dalyvaujančio reorganizavime juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas

Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip pirmąją reorganizavimo sąlygų viešo paskelbimo dieną Registro tvarkytojui pateikia:
 1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą JAR-1 ir formą JAR-TST1 (formas galite atsisiųsti čia).
 2. Reorganizavimo sąlygas.
 3. Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaitą ir valdymo organų parengtą ataskaitą, jeigu tokių ataskaitų pateikimą numato įstatymai.
 4. Valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose.
 5. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Už įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Jeigu nuo reorganizavimo sąlygų pateikimo Registro tvarkytojui iki sprendimo dėl reorganizavimo priėmimo įvyksta esminių pasikeitimų, dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo pasikeitimų atsiradimo raštu pateikia pranešimą apie įvykusius pasikeitimus.
 
Jeigu duomenų ir dokumentų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.
 2. Bankrutuojančio juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas
Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo kreditorių susirinkimo sprendimo bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka Registro tvarkytojui pateikia:
 1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą JAR-1 ir formas JAR-TST1, JAR-LK1 arba JAR-LK2 (formas galite atsisiųsti čia).
 2. Kreditorių susirinkimo sprendimą.
 3. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Už įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Dokumentus ir duomenis teikia bankrutuojančio juridinio asmens nemokumo administratorius.

Jeigu nemokumo administratorius veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.
 
Kai bankroto procesas vykdomas teismo tvarka, duomenys Registre registruojami gavus iš teismo įsiteisėjusią teismo nutartį iškelti bankroto bylą.
 3. Likviduojamo dėl bankroto juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas

Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo kreditorių susirinkimo sprendimo likviduoti juridinį asmenį dėl bankroto, kai bankroto procedūros vykdomos ne teismo tvarka, priėmimo Registro tvarkytojui pateikia:
 1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą JAR-1 ir formą JAR-TST1 (formas galite atsisiųsti čia).
 2. Kreditorių susirinkimo sprendimą.
 3. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 
Už įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Dokumentus ir duomenis teikia juridinio asmens nemokumo administratorius. Jeigu nemokumo administratorius veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.
 
Kai bankroto procesas vykdomas teismo tvarka, duomenys Registre registruojami iš teismo gavus atitinkamą įsiteisėjusią teismo nutartį.

 


4. Pertvarkomo juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas

Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip pirmąją sprendimo dėl juridinio asmens pertvarkymo viešo paskelbimo dieną Registro tvarkytojui pateikia:

 

 1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą JAR-1 ir formą JAR-TST1 (formas galite atsisiųsti čia).
 2. Sprendimą dėl juridinio asmens pertvarkymo.
 3. Valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose.
 4. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Už įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Pertvarkant kitos teisinės formos juridinį asmenį į akcinę bendrovę arba uždarąją akcinę bendrovę, turto, kuris perduodamas už bendrovės akcijas, vertinimo ataskaita ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki sprendimo dėl pertvarkymo priėmimo turi būti pateikta Registro tvarkytojui.

Jeigu duomenų ir dokumentų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

 


5. Restruktūrizuojamo juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas

Registro tvarkytojas, gavęs iš teismo įsiteisėjusią teismo nutartį iškelti restruktūrizavimo bylą, įregistruoja juridinio asmens teisinį statusą „restruktūrizuojamas“ ir duomenis apie nemokumo administratorių (jeigu nemokumo administratorius paskiriamas).

 


6. Likviduojamo juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas

Likvidatorius ne vėliau kaip pirmąją sprendimo likviduoti juridinį asmenį viešo paskelbimo dieną Registro tvarkytojui pateikia:
 1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą JAR-1 ir formas JAR-TST1, JAR-LK1 (formas galite atsisiųsti čia).
 2. Sprendimą likviduoti juridinį asmenį.
 3. Valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose.
 4. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Už įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Jeigu likvidatorius veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

 


7. Juridinio asmens, dalyvaujančio atskyrime teisinio statuso įregistravimas

Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip pirmąją atskyrimo sąlygų viešo paskelbimo dieną Registro tvarkytojui pateikia:
 1. Prašymą registruoti teisinį statusą JAR-1 ir formą JAR-TST1 (formas galite atsisiųsti čia).
 2. Atskyrimo sąlygas.
 3. Atskyrimo sąlygų vertinimo ataskaitą.
 4. Valdymo organų parengtą ataskaitą, jeigu tokios ataskaitos pateikimą numato įstatymai.
 5. Valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose.
 6. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Už įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Jeigu nuo atskyrimo sąlygų pateikimo Registro tvarkytojui iki sprendimo dėl atskyrimo priėmimo įvyksta esminių pasikeitimų, dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo pasikeitimų atsiradimo raštu pateikia pranešimą apie įvykusius pasikeitimus.

Jeigu duomenų ir dokumentų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai. 

8. Juridinio asmens, perkeliančio buveinę į kitą valstybę, teisinio statuso įregistravimas

Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sprendimo perkelti Europos ekonominių interesų grupės, Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės buveinę į kitą valstybę priėmimo, Registro tvarkytojui pateikia:

 1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą JAR-1 ir formą JAR-BP1 arba JAR-BP2 (formas galite atsisiųsti čia).
 2. Pasiūlymą perkelti buveinę.
 3. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Už įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Jeigu duomenų ir dokumentų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai. 
9. Pertvarkomos peržengiant vienos valstybės ribas bendrovės; jungiamos peržengiant vienos valstybės ribas bendrovės; dalyvaujančios vienos valstybės ribas peržengiančiame jungimesi bendrovės; skaidomos peržengiant vienos valstybės ribas bendrovės teisinio statuso įregistravimas

I būdas (taikomas, kai pertvarkoma, jungiama, dalyvaujanti jungimesi ar skaidoma bendrovė pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo dokumentų neskelbia savo interneto svetainėje)
 

Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip pirmąją viešo paskelbimo apie parengtas pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo sąlygas įstatuose nurodytame šaltinyje dieną Registro tvarkytojui pateikia:

 1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą JAR-1 ir formas JAR-TST1, JAR-VVRPP (formas galite atsisiųsti čia).
 2. Pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo sąlygas.
 3. Po pertvarkymo ar jungimosi veiksiančios bendrovės steigimo dokumentus, kai taikoma, ir įstatus, jei jie rengiami kaip atskiras dokumentas; skaidymo atveju – įgyjančios (‑ių) bendrovės (-ių) steigimo dokumentus, kai taikoma, ir įstatus, jei jie rengiami kaip atskiras dokumentas, ir skaidomos bendrovės steigimo dokumentų pakeitimus dalinio skaidymo ar skaidymo atskiriant atveju.
 4. Sąlygų vertinimo ataskaitą, jeigu ji rengiama.
 5. Pranešimą dalyviams, kreditoriams, darbuotojų atstovams arba, jeigu tokių atstovų nėra, patiems darbuotojams apie jų teisę pateikti pastabas dėl sąlygų ne vėliau kaip likus penkioms darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo
 6. Valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu įstatymuose nurodyta išduoti tokį leidimą.
 7. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
II būdas (taikomas, kai pertvarkoma, jungiama, dalyvaujanti jungimesi ar skaidoma bendrovė pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo dokumentus skelbia savo interneto svetainėje)
 
Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip pirmąją viešo pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo dokumentų paskelbimo interneto svetainėje dieną Registro tvarkytojui pateikia:
 
 1. Prašymą įregistruoti teisinį statusą JAR-1 ir formas JAR-TST1, JAR-VVRPP (formas galite atsisiųsti čia).
 2. Dokumentą, kuriame pateikta informacija apie priemones, kurių pertvarkoma, jungiama, dalyvaujanti jungimesi ar skaidoma bendrovė ėmėsi, siekdama sudaryti galimybę dalyviams, kreditoriams ir darbuotojams pasinaudoti savo teisėmis.
 3. Valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu įstatymuose nurodyta išduoti tokį leidimą.
 4. Fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Už įregistravimą sumokamas atlyginimas.

Jeigu duomenų ir dokumentų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.
 


 Atgal  Į puslapio viršų