Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Apie Registrų centrą / Teisinė informacija

Nekilnojamojo turto vertinimo valstybės reikmėms teisės aktai


Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas
 
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas

Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas

Turto ir verslo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 „Dėl turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo“

Masinio žemės vertinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1523 „Dėl masinio žemės vertinimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo nuostatų įgyvendinimo“

Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1049 „Dėl nekilnojamojo turto vertinimo taisyklių patvirtinimo“

Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklės, patvirtintos valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. v-115 „Dėl nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ 
Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. Nr. VE-919 (1.3 E)  „Dėl gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vieno kubinio metro statybos verčių 2022 metams patvirtinimo

Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 gruodžio 23 d. įsakymas Nr. VE-914 (1.3 E)  „Dėl vietovės pataisos koeficientų pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir vietovę nuo 2022 m. sausio 1 d. ir vietovės pataisos koeficientų taikymo, nustatant nekilnojamojo turto vidutines rinkos vertes, tvarkos aprašo patvirtinimo

Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2021 m. gruodžio 22-23 d. įsakymai dėl savivaldybių teritorijų ir LR teritorijos nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo:  
Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. VE-886 (1.3 E) „Dėl nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinių verčių 2022 metams patvirtinimo
 
Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 d. Nr. VE-900 (1.3 E) „Dėl nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2022 patvirtinimo
 
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 1P-290-(1.3 E.) „Dėl masinio žemės vertinimo dokumentų tvirtinimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1K-442 „Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių teritorijų ir Lietuvos Respublikos teritorijos nekilnojamojo turto vertinimo masiniu būdu dokumentų tvirtinimo
 
Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. gruodžio 21 d. Nr. VE-328 (1.3 E)  „Dėl gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vieno kubinio metro statybos verčių 2021 metams patvirtinimo

Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 gruodžio 19 d. įsakymas Nr. VE-323 (1.3 E)  „Dėl vietovės pataisos koeficientų pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir vietovę nuo 2021 m. sausio 1 d. ir vietovės pataisos koeficientų taikymo, nustatant nekilnojamojo turto vidutines rinkos vertes, tvarkos aprašo patvirtinimo
 
Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. NVE-322 (1.3 E) „Dėl nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinių verčių 2021 metams patvirtinimo“ 
 
Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2020 m. gruodžio 17 d. Nr. NVE-320 (1.3 E) „Dėl nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2021 patvirtinimo“ 
 
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 1P-445-(1.3 E.) „Dėl masinio žemės vertinimo dokumentų tvirtinimo

Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. VE-670 „Dėl vietovės pataisos koeficientų pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir vietovę nuo 2020 m. sausio 1 d. ir vietovės pataisos koeficientų taikymo, nustatant nekilnojamojo turto vidutines rinkos vertes, tvarkos aprašo patvirtinimo

Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymai dėl savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo:
Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. VE-654 „Dėl gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vieno kubinio metro vidutinių statybos verčių 2020 metams patvirtinimo“
 
Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. VE-653 „Dėl nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2020 patvirtinimo“

Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. VE-647 „Dėl nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinių verčių 2020 metams patvirtinimo“

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 1P-404-(1.3 E.) „Dėl Masinio žemės vertinimo dokumentų tvirtinimo
 
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. 1P-481-(1.3.E.) „Dėl masinio žemės vertinimo dokumentų tvirtinimo
 
 


 Atgal  Į puslapio viršų