Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Apie Registrų centrą / Teisinė informacija

Nekilnojamojo turto vertinimo valstybės reikmėms teisės aktai


Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas
 
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas

Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas

Turto ir verslo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 „Dėl turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo“

Masinio žemės vertinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1523 „Dėl masinio žemės vertinimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo nuostatų įgyvendinimo“

Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1049 „Dėl nekilnojamojo turto vertinimo taisyklių patvirtinimo“

Nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų prašymų nagrinėjimo komisijos darbo reglamentas, patvirtintas valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2024 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. VE-176 (1.3 E) „Dėl nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojų prašymų nagrinėjimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“
Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2023 m. gruodžio 22 d. Nr. VE-628 (1.3 E)  „Dėl gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vieno kubinio metro vidutinių statybos verčių 2024 metams patvirtinimo

Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2023 gruodžio 22 d. įsakymas Nr. VE-626 (1.3 E)  „Dėl vietovės pataisos koeficientų pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir vietovę nuo 2024 m. sausio 1 d. ir Vietovės pataisos koeficientų taikymo, nustatant nekilnojamojo turto vidutines rinkos vertes, tvarkos aprašo patvirtinimo
 
Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2023 m. gruodžio 21 d. Nr. VE-619 (1.3 E) „Dėl nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2024 patvirtinimo
 
Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2023 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. VE-627 (1.3 E) „Dėl nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinių verčių 2024 metams patvirtinimo
 
Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2023 m. gruodžio 20-21 d. įsakymai dėl savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo:
Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 1P-667-(1.3 E.) „Dėl masinio žemės vertinimo dokumentų patvirtinimo

Gyvenamųjų pastatų vieno kubinio metro vidutinės statybos vertės ir Negyvenamųjų pastatų vieno kubinio metro vidutinės statybos vertės, patvirtintos valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2022 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. VE-970 (1.3 E) „Dėl gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vieno kubinio metro statybos verčių 2023 metams patvirtinimo“

Vietovės pataisos koeficientus pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir vietovę nuo 2023 m. sausio 1 d. ir Vietovės pataisos koeficientų taikymo, nustatant nekilnojamojo turto vidutines rinkos vertes, tvarkos aprašas, patvirtinti valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2022 gruodžio 28 d. įsakymu Nr. VE-965 (1.3 E) „Dėl vietovės pataisos koeficientų pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir vietovę nuo 2023 m. sausio 1 d. ir vietovės pataisos koeficientų taikymo, nustatant nekilnojamojo turto vidutines rinkos vertes, tvarkos aprašo patvirtinimo“

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas NTK 2023, patvirtintas valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. VE-952 (1.3 E) „Dėl nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2023 patvirtinimo“
 
Nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinės vertės 2023 metams, patvirtintos Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2022 m. gruodžio 212 d. įsakymas Nr. VE-947 (1.3 E) „Dėl nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinių verčių 2023 metams patvirtinimo“

Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2022 m. gruodžio 19 d. įsakymai dėl savivaldybių teritorijų nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų patvirtinimo:
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 1P-403-(1.3 E.) „Dėl masinio žemės vertinimo dokumentų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1K-442 „Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių teritorijų ir Lietuvos Respublikos teritorijos nekilnojamojo turto vertinimo masiniu būdu dokumentų tvirtinimo
 
Aktualūs Registrų centro generalinio direktoriaus įsakymai iki 2017 m.

2016 m. gruodžio 20 d. Nr. v-387 Dėl nekilnojamojo turto normatyvinių verčių nustatymo 2017 metams piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti

2016 m. gruodžio 20 d. Nr. v-389 Dėl nekilnojamojo turto masinio vertinimo 2016 metų duomenų ir vietovės pataisos koeficientų pagal turto paskirtį ir vietovę tvirtinimo nuo 2017 m. sausio 1 d. 

2016 m. gruodžio 20 d. Nr. v-390 Dėl gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vidutinių statybos verčių nustatymo nuo 2017 m sausio 1 d.

2015 m. gruodžio 28 d. Nr. v-291 Dėl vietovės pataisos koeficientų pagal turto paskirtį ir vietovę tvirtinimo nuo 2016 m. sausio 1 d.

2015 m. gruodžio 28 d. Nr. v-292 Dėl gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vidutinių statybos verčių nustatymo nuo 2016 m. sausio 1 d.

2015 m. gruodžio 28 d. Nr. v-293 Dėl nekilnojamojo turto normatyvinių verčių nustatymo 2016 metams piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti

2014 m. gruodžio 10 d. Nr. v-286 Dėl gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų vidutinės statybos vertės nustatymo nuo 2015 m. sausio 1 d.

2014 m. gruodžio 10 d. Nr. v-285 Dėl nekilnojamojo turto masinio vertinimo 2014 metų duomenų ir vietovės pataisos koeficientų pagal turto paskirtį ir vietovę tvirtinimo nuo 2015 m. sausio 1 d.

2014 m. gruodžio 19 d. Nr. v-294 Dėl nekilnojamojo turto normatyvinių verčių nustatymo 2015 metams piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti

2013 m. gruodžio 18 d. Nr. v-292  Dėl nekilnojamojo turto masinio vertinimo 2013 metų duomenų ir vietovės pataisos koeficientų pagal turto paskirtį ir vietovę tvirtinimo nuo 2014 m. sausio 1 d.

2013 m. gruodžio 29 d. Nr. v-296 Dėl nekilnojamojo turto normatyvinių verčių nustatymo 2014 metams piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti

2012 m. gruodžio 18 d. Nr. v-357  Dėl nekilnojamojo turto masinio vertinimo 2012 metų duomenų ir vietovės pataisos koeficientų pagal turto paskirtį ir vietovę tvirtinimo nuo 2013 m. sausio 1 d.

2012 m. gruodžio 19 d. Nr. v-359 Dėl nekilnojamojo turto normatyvinių verčių nustatymo 2013 metams piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti

2011 m. sausio 14 d. Nr. v-12 Dėl nekilnojamojo turto vidutinių rinkos verčių nustatymo 2011 m. vasario 1 d. piniginei socialinei paramai nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims gauti

2011 m. gruodžio 19 d. Nr. v-258  Dėl nekilnojamojo turto masinio vertinimo 2011 metų duomenų ir vietovės pataisos koeficientų pagal turto paskirtį ir vietovę tvirtinimo nuo 2012 m. sausio 1 d.

2011 m. gruodžio 22 d. Nr. v-263 Dėl nekilnojamojo turto normatyvinių verčių nustatymo 2012 metams piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti
 


 Atgal  Į puslapio viršų