Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Juridiniai asmenys / JAR / Juridinio asmens duomenų keitimas ir išregistravimas

Juridinio asmens išregistravimas


 1. Likviduoto juridinio asmens išregistravimas
 2. Reorganizuoto juridinio asmens išregistravimas
 3. Likviduojamo dėl bankroto juridinio asmens išregistravimas
 4. Filialo ar atstovybės išregistravimas
 5. Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės išregistravimas


Prašymas dėl juridinio asmens išregistravimo gali būti teikiamas naudojantis Registrų centro savitarna.1. Likviduoto juridinio asmens išregistravimas

Dokumentų ir duomenų teikėjas, atlikus juridinio asmens likvidavimo procedūras Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą išregistruoti likviduotą juridinį asmenį (prašymo formą JAR-4 atsisiųskite čia);
 2. likvidavimo aktą;
 3. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytų subjektų, įgaliotų priimti likviduojamų juridinių asmenų dokumentus saugoti, išduotą pažymą, patvirtinančią, kad dokumentai perduoti toliau saugoti arba kad perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra, jeigu Registro tvarkytojas nėra gavęs Juridinių asmenų registro nuostatų 38.7.9 papunktyje nurodyto pranešimo;
 4. savivaldybių administracijų, administruojančių valstybinės žemės nuomos mokestį, išduotą pažymą, patvirtinančią, kad .juridinis asmuo atsiskaitęs su savivaldybių, kurių teritorijoje buvo nuomojama valstybinė žemė, biudžetais – dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio, jeigu Registro tvarkytojas nėra gavęs Juridinių asmenų registro nuostatų 38.7.10 papunktyje nurodyto pranešimo.
Juridinis asmuo išregistruojamas, gavus nurodytus dokumentus bei Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimą (Forma JAR-PBA) Registro tvarkytojui apie juridinio asmens atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais.2. Reorganizuoto juridinio asmens išregistravimas

Po reorganizavimo pasibaigiančio juridinio asmens dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia:

 • prašymą išregistruoti likviduotą juridinį asmenį (prašymo formą JAR-4 atsisiųskite čia).3. Likviduojamo dėl bankroto juridinio asmens išregistravimas

Kreditorių susirinkimui priėmus sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos, kai bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo kreditorių susirinkimo sprendimo priėmimo dienos Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą išregistruoti juridinį asmenį (prašymo formą JAR-4 atsisiųskite čia);
 2. kreditorių susirinkimo sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos
 3. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytų subjektų, įgaliotų priimti likviduojamų juridinių asmenų dokumentus saugoti, išduotą pažymą, patvirtinančią, kad dokumentai perduoti toliau saugoti arba kad perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra, jeigu Registro tvarkytojas nėra gavęs Juridinių asmenų registro nuostatų 38.7.9 papunktyje nurodyto pranešimo.
 4. įgaliojimus patvirtinantys dokumentai, jei nemokumo administratorius veikia per atstovą.

Kai bankroto procesas vykdomas teismo tvarka, juridinis asmuo išregistruojamas iš Registro, kai Registro tvarkytojas, iš teismo gauna įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl juridinio asmens pabaigos kopiją ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytų subjektų, įgaliotų priimti likviduojamų juridinių asmenų dokumentus saugoti, išduotą pažymą, patvirtinančią, kad dokumentai perduoti toliau saugoti arba perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra.


 
4. Filialo ar atstovybės išregistravimas

Nutraukus filialo ar atstovybės veiklą, juridinio asmens (steigėjo) filialo ar atstovybės dokumento ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą išregistruoti likviduotą juridinį asmenį (prašymo formą JAR-4 atsisiųskite čia);
 2. dokumentą, patvirtinantį sprendimą dėl filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo;
 3. valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose.
5. Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės išregistravimas

Nutraukus filialo ar atstovybės veiklą, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:
 

 1. prašymą išregistruoti likviduotą juridinį asmenį (prašymo formą JAR-4 atsisiųskite čia);
 2. dokumentą, patvirtinantį sprendimą dėl filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo;
 3. valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose;
 4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytų subjektų, įgaliotų priimti likviduojamų juridinių asmenų dokumentus saugoti, išduotą pažymą, patvirtinančią, kad dokumentai perduoti toliau saugoti arba perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra, jeigu Registro tvarkytojas nėra gavęs Juridinių asmenų registro nuostatų 38.7.9 papunktyje nurodyto pranešimo.

Filialas ar atstovybė išregistruojami, gavus nurodytus dokumentus bei Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimą (formą JAR-PBA atsisiųskite čia) Registro tvarkytojui apie juridinio asmens atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais.


Už juridinio asmens, filialo ar atstovybės išregistravimą (išbraukimą) mokamas atlyginimas. Atgal  Į puslapio viršų