Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN
Pradžia / Juridiniai asmenys / JAR / Juridinio asmens duomenų keitimas ir išregistravimas

Juridinio asmens išregistravimas


 1. Likviduoto juridinio asmens išregistravimas
 2. Reorganizuoto juridinio asmens išregistravimas
 3. Likviduojamo dėl bankroto juridinio asmens išregistravimas
 4. Filialo ar atstovybės išregistravimas
 5. Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės išregistravimas


1. Likviduoto juridinio asmens išregistravimas

Dokumentų ir duomenų teikėjas, atlikus juridinio asmens likvidavimo procedūras Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą išregistruoti likviduotą juridinį asmenį (prašymo formą JAR-4 atsisiųskite čia);
 2. likvidavimo aktą;
 3. dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytų subjektų, įgaliotų priimti likviduojamų juridinių asmenų dokumentus saugoti, išduotą pažymą, patvirtinančią, kad dokumentai perduoti toliau saugoti arba kad perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra.
 4. savivaldybių administracijų, administruojančių valstybinės žemės nuomos mokestį, išduotą pažymą, patvirtinančią juridinio asmens atsiskaitymą su savivaldybių, kurių teritorijoje buvo nuomojama valstybinė žemė, biudžetais dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio. Juridinis asmuo išregistruojamas, gavus nurodytus dokumentus bei Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimą (Forma JAR-PBA) Registro tvarkytojui apie juridinio asmens atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais.
2. Reorganizuoto juridinio asmens išregistravimas

Po reorganizavimo pasibaigiančio juridinio asmens dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia:

 • prašymą išregistruoti likviduotą juridinį asmenį (prašymo formą JAR-4 atsisiųskite čia).
3. Likviduojamo dėl bankroto juridinio asmens išregistravimas

Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl juridinio asmens pabaigos, taip pat kreditorių susirinkimui priėmus sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos, kai bankroto procedūros vykdomos ne teismo tvarka, dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo (kreditorių sprendimo priėmimo) Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą išregistruoti juridinį asmenį (prašymo formą JAR-4 atsisiųskite čia);
 2. įsiteisėjusio teismo sprendimo nuorašą ar kreditorių susirinkimo sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos;
  steigimo dokumento originalą;
 3. dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytų subjektų, įgaliotų priimti likviduojamų juridinių asmenų dokumentus saugoti, išduotą pažymą, patvirtinančią, kad dokumentai perduoti toliau saugoti arba kad perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra;
 4. bankų ir kitų kredito įstaigų, aptarnavusių juridinį asmenį, sąrašą.
Dokumentus ir duomenis teikia juridinio asmens nemokumo administratorius. Jeigu nemokumo administratorius veikia per atstovą, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai. 
4. Filialo ar atstovybės išregistravimas

Nutraukus filialo ar atstovybės veiklą, juridinio asmens (steigėjo) filialo ar atstovybės dokumento ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą išregistruoti likviduotą juridinį asmenį (prašymo formą JAR-4 atsisiųskite čia);
 2. dokumentą, patvirtinantį sprendimą dėl filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo;
 3. valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose.
5. Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės išregistravimas

Nutraukus filialo ar atstovybės veiklą, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų ir duomenų teikėjas Registro tvarkytojui pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą išregistruoti likviduotą juridinį asmenį (prašymo formą JAR-4 atsisiųskite čia);
 2. dokumentą, patvirtinantį sprendimą dėl filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo;
 3. valstybinės priežiūros institucijos leidimą, jeigu tokio leidimo išdavimas numatytas įstatymuose;
 4. dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytų subjektų, įgaliotų priimti likviduojamų juridinių asmenų dokumentus saugoti, išduotą pažymą, patvirtinančią, kad dokumentai perduoti toliau saugoti arba kad perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra. archyvo išduotą pažymą apie dokumentų atidavimą saugoti.
Filialas ar atstovybė išregistruojami, gavus nurodytus dokumentus bei Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimą (formą JAR-PBA atsisiųskite čia) Registro tvarkytojui apie juridinio asmens atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais.
 

  Atgal  Į puslapio viršų