Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Juridiniai asmenys / JAR

Prašymų ir pranešimų formos


 
Formos kodas Formos pavadinimas
1. JAR tvarkytojui pateikiamų prašymų formos
JAR-1 Prašymo registruoti Juridinių asmenų registre
PDF   /  DOCX
JAR-2 Prašymo įtraukti tradicinę religinę bendruomenę ar bendriją į Juridinių asmenų registrą
PDF   /  DOCX
JAR-3 Prašymo įtraukti profesinę sąjungą ar jų susivienijimą į Juridinių asmenų registrą
PDF   /  DOCX
JAR-4 Prašymo išregistruoti ar išbraukti iš Juridinių asmenų registro
PDF   /  DOCX
JAR-5 Prašymo laikinai įrašyti į Juridinių asmenų registrą pavadinimą
PDF   /  DOCX
JAR-PGS Prašymo suteikti ar panaikinti paramos gavėjo statusą
PDF   /  DOCX
JAR-NVO Prašymo įregistruoti ar išregistruoti žymą, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija
PDF / DOCX
- Prašymo suteikti Juridinių asmenų registro duomenis
PDF / DOCX
JAR-PP Prašymo išduoti pasirengimo pertvarkymui, jungimuisi, skaidymui peržengiant vienos valstybės ribas pažymėjimą
PDF / DOCX
JAR-TP Prašymo atlikti vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovės (-ių) pertvarkymo, jungimosi, skaidymo procedūrų teisėtumo patikrinimą ir įregistruoti bendrovę (-es) ar pakeistus steigimo dokumentus
PDF / DOCX
- Prašymo susipažinti su archyvine byla
DOCX
2. JAR tvarkytojui pateikiamos formos
KD-1 Kontaktinių duomenų 
PDF   /  DOCX
JAR-VO-V Vienasmenio valdymo organo
PDF   /  DOCX
JAR-T Taisyklės, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu
PDF   /  DOCX
JAR-VO-BV1 Kolegialaus valdymo organo
PDF   /  DOCX
JAR-VO-BV2 Kolegialaus valdymo organo
PDF   /  DOCX
JAR-ST1 Stebėtojų tarybos
PDF   /  DOCX
JAR-ST2 Stebėtojų tarybos
PDF   /  DOCX
JAR-ST3 Stebėtojų tarybos
PDF   /  DOCX
JAR-PO1 Priežiūros ar administravimo organo
PDF   /  DOCX
JAR-PO2 Priežiūros ar administravimo organo
PDF   /  DOCX
JAR-PO3 Priežiūros ar administravimo organo
PDF   /  DOCX
JAR-RK1 Revizijos komisijos pirmininko 
PDF   /  DOCX
JAR-RK2 Revizijos komisijos nario 
PDF   /  DOCX
JAR-RA Revizoriaus
PDF   /  DOCX
JAR-PK1 Paskolų komiteto pirmininko 
PDF   /  DOCX
JAR-PK2 Paskolų komiteto nario 
PDF   /  DOCX
JAR-KO Kitų organų
PDF   /  DOCX
JAR-AF Akcininko
Pildoma akcinėms bendrovėms ir Europos bendrovėms, jei visų akcijų savininkas yra vienas fizinis asmuo.
PDF   /  DOCX
JAR-AJ Akcininko
Pildoma akcinėms bendrovėms ir Europos bendrovėms, jei visų akcijų savininkas yra vienas juridinis asmuo.
PDF   /  DOCX
JAR-ATP Akcininko (valstybės ar savivaldybės) ir akcininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos
Pildoma akcinėms bendrovėms, jei visų akcijų savininkas yra valstybė ar savivaldybė.
PDF   /  DOCX
JAR-S Savininko
PDF   /  DOCX
JAR-STP Savininko (valstybės ar savivaldybės) ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos
PDF   /  DOCX
JAR-DA1 Juridinio asmens dalyvio
PDF   /  DOCX
JAR-DA2 Juridinio asmens dalyvio
PDF   /  DOCX
JAR-TST1 Juridinio asmens teisinio statuso
PDF   /  DOCX
JAR-LK1 Administratoriaus ar likvidatoriaus
PDF   /  DOCX
JAR-LK2 Administratoriaus ar likvidatoriaus
PDF   /  DOCX
JAR-BN Advokatų profesinės bendrijos ar privačių detektyvų bendrijos nario
PDF   /  DOCX
JAR-EIG1 Europos ekonominių interesų grupės nario
PDF   /  DOCX
JAR-EIG2 Europos ekonominių interesų grupės nario
PDF   /  DOCX
JAR-ETB Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės nario
PDF   /  DOCX
JAR-BP1 Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės steigimas Lietuvoje, juridinio asmens buveinės perkėlimas iš kitos valstybės
PDF   /  DOCX
JAR-BP2 Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės steigimas užsienio valstybėje, juridinio asmens buveinės perkėlimas į kitą valstybę
PDF   /  DOCX
JAR-FR Franšizės ar subfranšizės sutarties
PDF   /  DOCX
JAR-SG2 Užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės steigėjo valdymo organo nario, likvidatoriaus ir kitų asmenų, turinčių teisę sudaryti sandorius juridinio asmens vardu
PDF   /  DOCX
JAR-SG1 Užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės steigėjo
PDF   /  DOCX
JAR-FV Užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės veiklos
PDF   /  DOCX
JAR-BD1

Ūkinės bendrijos tikrojo nario, paskirto vykdyti valdymo organų pareigas
PDF  /  DOCX

JAR-BD2

Ūkinės bendrijos tikrojo nario, paskirto vykdyti valdymo organų pareigas
PDF   /  DOCX

JAR-AT Juridinio asmens atstovo
PDF   /  DOCX
JAR-NK Duomenų apie neliečiamąjį kapitalą
PDF   /  DOCX
JAR-VLDĮ Valdymo įmonės, kuriai perduotas investicinės bendrovės valdymas
PDF   /  DOCX
JAR-IFVĮ Investicinio fondo ir investicinio fondo valdymo įmonės
PDF   /  DOCX
JAR-POK Politinis komitetas
PDF   /  DOCX
JAR-VVRPP Vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovės (-ių) pertvarkymo, jungimosi, skaidymo
PDF   /  DOCX
JAR-RB Po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovės (-ių) pertvarkymo, jungimosi, skaidymo registruojamos bendrovės
PDF   /  DOCX
3. JAR tvarkytojui pateikiamų pranešimų formos
JAR-PAL Apie inicijuojamo juridinio asmens likvidavimo atšaukimą
PDF   /  DOCX
JAR-PBA Apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir pinigų fondais
PDF   /  DOCX
JAR-PDS Apie juridinio asmens dalyvių skaičiaus sumažėjimą mažiau nei įstatymų leidžiamas minimumas
PDF   /  DOCX
JAR-PFU Apie juridinio asmens filialo ar atstovybės įregistravimą užsienio valstybėje
PDF   /  DOCX
JAR-PHA Apie juridinio asmens turto įkeitimą pagal įmonės hipotekos taisykles ar įkeitimo panaikinimą ir juridinio asmens įmonės areštą ar arešto panaikinimą
PDF   /  DOCX
JAR-PIL Apie siūlymą / pavedimą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą
PDF   /  DOCX
JAR-PNK Apie labdaros ir paramos fondo valdomą neliečiamąjį kapitalą
PDF   / DOCX
JAR-PNS Apie įmonės nuomos, dovanojimo ar pirkimo-pardavimo sutarties įregistravimą / išregistravimą Nekilnojamojo turto registre
Pildo Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas
PDF   /  DOCX
JAR-PPP Apie priežiūros institucijos taikomas poveikio priemones finansų įstaigoms
PDF   /  DOCX
JAR-PSA Apie vykdomą/nutrauktą patikos, bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjo, virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus veiklą
PDF   /  DOCX
JAR-PTA Apie juridinio asmens turto administravimo įsteigimą ar administravimo panaikinimą
PDF   /  DOCX
JAR-PTR Apie nustatytas asmens teisių ribas ar jo nušalinimą
PDF   /  DOCX
JAR-PVA Apie juridinio asmens, filialo ar atstovybės veiklos apribojimą ar apribojimo panaikinimą
PDF   /  DOCX
JAR-PKD Apie pasirašytojo kapitalo dydį
PDF   /  DOCX
4. Papildomos ir pavyzdinės formos
- UAB visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
DOCX
- UAB vienintelio akcininko sprendimo šablonas
DOCX
- UAB visų akcininkų sprendimo šablonas
DOCX
- Mažososios bendrijos narių susirinkimo protokolo šablonas
DOCX
- Mažosios bendrijos vienintelio nario sprendimo šablonas
DOCX
- Mažosios bendrijos visų narių sprendimo šablonas
DOCX


 Atgal  Į puslapio viršų