Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Registruotis vizitui Savitarna      Kontaktai      Neįgaliųjų versija      LT  |  EN
RC logotipas

Turtas ir apribojimai Juridiniai asmenys Adresai Gyventojai
Pradžia / Juridiniai asmenys / JAR

Įgaliojimai teikti duomenis, dokumentus ir gauti paslaugas Registrų centre


Juridinis asmuo, užsienio juridinio asmens arba kitos organizacijos filialas ar atstovybė gali išduoti įgaliojimą atstovui (fiziniam asmeniui) teikti dokumentus/duomenis Juridinių asmenų registrui, Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai bei šios sistemos Naudos gavėjų posistemiui, Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinei sistemai, užsakyti Registrų centro savitarnoje teikiamas Nekilnojamojo turto registro bei Sutarčių ir teisių suvaržymų registro paslaugas.


Įgaliotojo atstovas ar įgaliojime nurodytas įgaliotinis gali teikti duomenis Įgaliojimų teikti duomenis, dokumentus ir gauti paslaugas Registrų centre išdavimo ir panaikinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Įrašius įgaliojimą Juridinių asmenų registravimo elektroninės paslaugos (JAREP) Įgaliojimų posistemėje įgaliotas asmuo gali veikti atstovaujamo juridinio asmens vardu ir gauti paslaugas (teises) nurodytas įgaliojime.


ĮGALIOJIMAS GALI BŪTI IŠDUODAMAS ŠIOMS PASLAUGOMS:

 • dėl juridinio asmens duomenų ir (ar) dokumentų pakeitimų registravimo;
 • dėl pavadinimo laikino įrašymo;
 • dėl elektroninio sertifikuoto registro išrašo (ESI) užsakymo;
 • dėl finansinių ataskaitų rinkinių teikimo;
 • dėl viešųjų pranešimų elektroniniam leidiniui pateikimo;
 • dėl sutikimo suteikti patalpas juridinio asmens buveinei registruoti;
 • dėl dalyvių sąrašo teikimo Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS);
 • dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) dalyvių sąrašo / išrašų užsakymo;
 • dėl naudos gavėjų sąrašo teikimo Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemiui;
 • dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemio naudos gavėjų sąrašų / išrašų užsakymo;
 • dėl savitarnoje teikiamų Nekilnojamojo turto registro paslaugų / dokumentų, susijusių su įmonės turtu, užsakymo;
 • dėl kitų savitarnoje teikiamų Nekilnojamojo turto registro paslaugų / dokumentų užsakymo;
 • dėl Juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registro archyvo dokumentų kopijų ar nuorašų užsakymo;
 • sudaryti (pakeisti) įkeitimo sandorį informacinių technologijų priemonėmis ir registruoti Sutarčių ir teisių suvaržymų registre;
 • pranešti apie sudarytą (pakeistą) įkeitimo sandorį ir registruoti Sutarčių ir teisių suvaržymų registre;
 • pateikti prašymą išregistruoti pasibaigusią hipoteką (įkeitimą) iš Nekilnojamojo turto registro ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registro;
 • kreditoriui patvirtinti hipotekos (įkeitimo) pabaigą Nekilnojamojo turto registre ir Sutarčių ir teisių suvaržymų registre;
 • pranešti apie sudarytą neregistruojamų daiktų lizingo (finansinės nuomos) sutartį, pirkimo-pardavimo sutartį, nuomos (panaudos) sutartį, jos pakeitimą ar pabaigą ir registruoti Sutarčių ir teisių suvaržymų registre;
 • gauti duomenis iš Nekilnojamojo turto registro ar Sutarčių ir teisių suvaržymų registro apie hipotekas (įkeitimus) ir / ar neregistruojamų daiktų sutartis;
 • pasirašyti ir teikti duomenis į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinę sistemą. Dėl duomenų apie viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo dalyvius, veiklą ir valdomas visuomenės informavimo priemones teikimo ir (arba) dėl duomenų apie viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui suteiktas lėšas teikimo.


Tik elektroniniu būdu (prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos) įgaliojimą galima išduoti:

 • prisijungti prie elektroninių varžytynių ir aukcionų portalo ir registruotis į elektronines varžytynes / aukcionus;
 • suteikti teises E. sąskaitos informacinėje sistemoje elektroniniu būdu tvarkyti E. sąskaita paskyros bei jos sąskaitų faktūrų duomenis;
 • suteikti teisę naudoti Registrų centro savitarnos avansą;
 • suteikti teises Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje užsakyti elektronines medicinines pažymas (E047/E048) darbuotojams.ĮGALIOJIMO PATEIKIMO BŪDAI
 
Registrų centro savitarna – išduoti įgaliojimus Registrų centro savitarnoje gali tik juridinio asmens vadovas (kai steigimo dokumentuose nustatytas vienasmenis juridinio asmens atstovavimas).

 1. Prisijunkite prie Registrų centro savitarnos sistemos naudodami kvalifikuotą elektroninį parašą.
 2. Užpildykite įgaliojimo duomenis.
 3. Pasirašykite įgaliojimą kvalifikuotu elektroniniu parašu.
 4. Pateikite įgaliojimą. Pateiktas įgaliojimas įrašomas į Įgaliojimų posistemę.


Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje įgaliojimas gali būti pateikiamas popierine forma:
 

Asmeniškai

 1. Atvykite į artimiausią klientų aptarnavimo padalinį.
 2. Darbuotojui pateikite užpildytą, rašytiniu parašu pasirašytą įgaliojimo formą ir savo asmens dokumentą.
 3. Jeigu esate įgaliotojo atstovas, pateikite įgaliojimus patvirtinančius dokumentus.
 4. Apmokėkite gautą sąskaitą faktūrą ne vėliau kaip per 3 d. d.
 5. Nenustačius kliūčių, ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo apmokėjimo už paslaugą dienos, įgaliojimas bus įrašytas į Įgaliojimų posistemę. Jei įgaliojimas nebus įrašytas, apie priežastis jus informuosime raštu.

Paštu

 1. Užpildykite įgaliojimo formą ir ją pasirašykite rašytiniu parašu.
 2. Įgaliojimo formą ir asmens dokumento kopiją siųskite adresu Studentų g. 39, 08106 Vilnius.
 3. Apmokėkite elektroniniu paštu gautą sąskaitą faktūrą per 3 d. d.
 4. Nenustačius kliūčių, ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo apmokėjimo už paslaugą dienos, įgaliojimas bus įrašytas į Įgaliojimų posistemę. Jei įgaliojimas nebus įrašytas, apie priežastis jus informuosime raštu.
Už įgaliojimo įrašymą mokamas 7,26 euro atlyginimas.
 
Teikimas per E. pristatymą arba elektroniniu paštu
Išimtiniais atvejais, jei nesudaryta galimybė parengti ir pateikti įgaliojimą ar jį panaikinti tiesiogiai elektroniniu būdu per Registrų centro savitarną, įgaliojimo ar jo panaikinimo forma gali būti rengiama ir teikiama per E. pristatymą arba Registrų centro elektroniniu paštu (info@registrucentras.lt), pateikiant užpildytą, kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą, nustatytą įgaliojimo ar jo panaikinimo formą.
 

Dokumentų formos: 

Įgaliojimo forma

PDF

DOCX

 

Įgaliojimo panaikinimas

Juridinis asmuo, išdavęs įgaliojimą, gali jį panaikinti Registrų centro savitarnoje arba Registrų centro padalinyje asmeniškai ar paštu pateikdamas įgaliojimo panaikinimo formą.  

Įgaliojimo panaikinimo prašymo forma

PDF

DOCX


Už įgaliojimo panaikinimą atlyginimas neimamas. 


Įgaliojimo atsisakymas
Asmuo, kuriam išduotas įgaliojimas, gali jo atsisakyti Registrų centrui pateikdamas laisvos arba nustatytos formos prašymą dėl įgaliojimo atsisakymo: Registrų centro padalinyje asmeniškai ar paštu – pasirašytą rašytiniu parašu; elektroniniu paštu (info@registrucentras.lt) ar per E. pristatymą – pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Įgaliojimo atsisakymo forma

PDF

DOCX


Už įgaliojimo atsisakymą atlyginimas neimamas.


Įgaliojimų tvarkymas gavus naują įgaliojimą, kai įgaliotiniui jau yra įrašytas įgaliojimas
Jeigu teikiamas naujas įgaliojimas, kuriame pažymėtos paslaugos (teisės) yra toje pačioje paslaugų (teisių) grupėje, kaip ir JAREP Įgaliojimų posistemėje jau įrašytame įgaliojime, tai įrašytas įgaliojimas panaikinamas ir į JAREP Įgaliojimų posistemę įrašomas gautas naujas įgaliojimas. Tokiu atveju, pažymimos tos paslaugos (teisės), kurios yra nurodytos naujame įgaliojime.

Jeigu JAREP Įgaliojimų posistemėje yra daugiau įrašytų įgaliojimų dėl kitų paslaugų (teisių) kitose paslaugų (teisių) grupėse, nei nurodyta pateiktame naujame įgaliojime, įrašyti įgaliojimai nepanaikinami.  Primename, kad visi juridiniai asmenys turi pateikti duomenis apie naudos gavėjus

 

 


 Atgal  Į puslapio viršų