Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Juridiniai asmenys / JAR / Paslaugos pagal sutartį

Atlyginimas už naudojimąsi Juridinių asmenų registro duomenimis ir informacija


Paslauga
Paslaugos kaina, Eur
popieriuje
elektronine forma
Už juridinio asmens, filialo ar atstovybės dokumentų kopijos vieno lapo išdavimą* 1,45 -
Už Juridinių asmenų registro išrašo, kurio struktūrą nustato Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklės, apie vieną juridinį asmenį, filialą ar atstovybę pateikimą:
trumpojo išrašo (identifikacijos duomenų) 4,92  2,61***
pagrindinių duomenų išrašo 6,66 3,19***
išplėstinio išrašo 8,11 3,77***
išplėstinio išrašo su istorija 9,27  6,37***
Už juridinio asmens finansinės atskaitomybės dokumentų** iš Juridinių asmenų registro duomenų bazės pateikimą

15,06
(arba 3,77 už kiekvieną atskirą ataskaitą)

8,98***
(arba 2,24 už kiekvieną atskirą ataskaitą)
Už juridinio asmens, filialo ar atstovybės dokumentų, saugomų elektroniniame dokumentų archyve, kopijos vieno lapo pateikimą* 1,45 0,87

* Dokumento kopijos antrasis ir kiti lapai išduodami tik kartu su pirmuoju dokumento kopijos lapu.
** Balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos.
*** Teikiant pažymėtuose punktuose nurodytus duomenis xml formatu, įkainio dydžiui taikomas koeficientas 0,4.
 
 
Paslaugos registruotiems vartotojams Paslaugos kaina, Eur
Už vieną tiesioginę paiešką Juridinių asmenų registro duomenų bazėje:
pagal juridinio asmens, filialo ar atstovybės kodą, pavadinimą 0,58 
pagal asmenį, susijusį su juridiniu asmeniu, filialu ar atstovybe 1,16
pagal skelbiamų duomenų, informacijos ir dokumentų įregistravimo ar jų pakeitimų įregistravimo datą 0,87
Mėnesinis abonentinis užmokestis už tiesioginį naudojimąsi Juridinių asmenų registro duomenų bazės duomenimis elektroninėmis priemonėmis**** 28,96
 

**** Mėnesinis abonentinis užmokestis įskaitomas į suteiktų paslaugų kainą ir taikomas vartotojams, pasirašiusiems duomenų teikimo sutartį elektroninėmis priemonėmis.


Pastabos:

1. Juridinių asmenų registro skelbiamų duomenų peržiūra per 15 darbo dienų – neatlygintina.
2. Kaina už pateiktus pagal gavėjo prašymą specialiomis aplikacijomis suformuotus Juridinių asmenų registro duomenų ar informacijos išrašus, vienkartinius duomenų ar informacijos apibendrinimus, analizę ar įvairius statistinius skaičiavimus nustatoma duomenų teikimo sutartyje. Atgal  Į puslapio viršų