Vartotojas: Anonimas [prisijungti...]

  Savitarna      Kontaktai      LT  |  EN


Pradžia / Juridiniai asmenys / JAR / Paslaugos pagal sutartį

Juridinių asmenų registro duomenų ir informacijos įkainiai

 
Paslauga Kaina, Eur Kaina nuo 2020 m. spalio 1 d., Eur
Juridinio asmens, filialo ar atstovybės dokumentų kopijos puslapis* 1,45 1,5 +0,04 už kiekvieno psl. spausdinimą
Juridinio asmens dokumento, saugomo elektroniniame archyve, kopija (iki 2020 m. rugsėjo 30 d. – vieno lapo, nuo 2020 m. spalio 1 d. – vieno dokumento) 0,87 1,74
Juridinių asmenų registro elektroninis sertifikuotas išrašas - 1,95
Juridinių asmenų registro trumpasis (identifikacinių duomenų) išrašas popierine forma 4,92 3,91 + 0,04 už kiekvieną psl.
elektronine forma 2,61 3,49
„sistema–sistema“ būdu 1,04 0,06
Juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašas popierine forma 6,66 4,22 + 0,04 už kiekvieną psl.
elektronine forma 3,19 3,76
„sistema–sistema“ būdu 1,04 0,06
Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas popierine forma 8,11 5,33 + 0,04 už kiekvieną psl.
elektronine forma 3,77 4,69
„sistema–sistema“ būdu 1,51 0,06
Juridinių asmenų registro išplėstinis su istorija išrašas  popierine forma 9,27 6,46 + 0,04 už kiekvieną psl.
elektronine forma 6,37 5,66
„sistema–sistema“ būdu 2,55 0,06
Juridinio asmens finansinės atskaitomybės** dokumentų viena ataskaita popierine forma 3,77 4,54 + 0,04 už kiekvieną psl.
elektronine forma 2,24 4,03
„sistema–sistema“ būdu 0,9 0,06


* Dokumento kopijos antrasis ir kiti lapai išduodami tik kartu su pirmuoju dokumento kopijos lapu.
** Balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos ir nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos.
 

Paslaugos registruotiems vartotojams

Paslauga Kaina, Eur Kaina nuo 2020 m. spalio 1 d., Eur
Už vieną tiesioginę paiešką Juridinių asmenų registro duomenų bazėje:  
pagal juridinio asmens, filialo ar atstovybės kodą, pavadinimą (nuo 2020 m. spalio 1 d. Veina paieška Juridinių asmenų registro duomenų bazėje) 0,58 1,09
pagal asmenį, susijusį su juridiniu asmeniu, filialu ar atstovybe (nuo 2020 m. spalio 1 d. Veina paieška Juridinių asmenų registro duomenų bazėje) 1,16 1,09
pagal skelbiamų duomenų, informacijos ir dokumentų įregistravimo ar jų pakeitimų įregistravimo datą (nuo 2020 m. spalio 1 d. Veina paieška Juridinių asmenų registro duomenų bazėje) 0,87 1,09
Viena paieška Juridinių asmenų registro duomenų bazėje „sistema–sistema“ būdu - 0,06
Mėnesinis abonentinis užmokestis už tiesioginį naudojimąsi Juridinių asmenų registro duomenų bazės duomenimis elektroninėmis priemonėmis**** 28,96 -
Juridinių asmenų registre suteiktų paslaugų išklotinė - 2,46
 

**** Mėnesinis abonentinis užmokestis įskaitomas į suteiktų paslaugų kainą ir taikomas vartotojams, pasirašiusiems duomenų teikimo sutartį elektroninėmis priemonėmis.

 

Duomenų teikimas Europos verslo registro (European Business Register, EBR) tinklui

Paslauga Kaina, Eur Kaina nuo 2020 m. spalio 1 d., Eur
Juridinio asmens duomenų išrašas EBR tinklui  2,6 0,06
Išrašas apie juridiniame asmenyje veikiančius asmenis EBR tinklui 2,6 0,06
Balanso ataskaita EBR tinklui 2,9 0,06
Pelno (nuostolių) ataskaita EBR tinklui 2,9 0,06
Tiesioginė paieška EBR tinkle pagal asmenį 1,2 0,06
Išrašas apie asmens dalyvavimą juridiniuose asmenyse EBR tinklui 2,5 0,06
Steigimo dokumento pateikimas EBR tinklui 3,2 0,06


Pastabos:

1. Juridinių asmenų registro skelbiamų duomenų peržiūra per 15 darbo dienų – neatlygintina.
2. Kaina už pateiktus pagal gavėjo prašymą specialiomis aplikacijomis suformuotus Juridinių asmenų registro duomenų ar informacijos išrašus, vienkartinius duomenų ar informacijos apibendrinimus, analizę ar įvairius statistinius skaičiavimus nustatoma duomenų teikimo sutartyje.
 

​„Sistema–sistema“ būdas reiškia, kad duomenys teikiami automatizuotam apdorojimui skirtais XML ir JSON formatais (angl. machine readable). Šis būdas taikomas tada, jei duomenis pageidaujama gauti nuolat, su Registrų centru sudaromeduomenų teikimo sutartį bei pasiruošia programinę įrangą, kuri bus naudojama duomenų gavimui.


 Atgal  Į puslapio viršų